Aktuálně - školní rok 2020/2021

Zahájení školního roku 2021/2022 - středa 1. 9. 2021

Vstup žákům do školy bude umožněn nejdříve v 7,30 hodin a pouze hlavním vchodem z ulice Seifertova.

Zahájení třídnické hodiny v 8,20 hodin (3.AB v 9,20 hodin). Testování proběhne v dané učebně již od 8,00 hodin (3.AB v jídelně od 9,00). Žáci, kteří se nebudou testovat, přijdou až na 8,20 hodin (respektive 3.AB na 9,20).

...

Obnovení platby za obědy

Připomínáme rodičům obnovení trvalého příkazu za platbu obědů.

SEKUNDA V KRÁSENSKU

Ve dnech 14.-18. června 2021 se třída Sekunda účastnila projektu Budka, ...

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům

Tradiční předávání maturitních vysvědčení pro absolventy blanenského gymnázia letos proběhlo v pátek 18. června na nádvoří blanenského zámku. ...

Česko-německá online výměna

Vzhledem k tomu, že náš společný partnerský projekt mezi Gymnáziem Blansko a Integrierte Gesamtschule v německém Oytenu je zaměřen na výměnu studentů a pedagogů a jedná se o přeshraniční osobní setkání, byli jsme nuceni na základě vládních opatření...

Informační schůzky pro žáky budoucích prvních ročníků

Informační schůzky pro žáky budoucích prvních ročníků se konají v pondělí 21. června 2021 od 15,00 hodin.

Místo konání schůzky:

PRIMA – jídelna

1.A – učebna 201

1.B – učebna 202

Do budovy školy vstupujte hlavním vchodem z ulice Seifertova.

Seznamy tříd budou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu školy i na jednotlivých učebnách.

Schůzky PRIMY se může zúčastnit žák a jeden rodič, schůzky 1.AB pouze žáci. Nutná je ochrana úst a nosu (respirátory, roušky).

Pro žáky 1.AB proběhne v úvodu prezentace a volba 2. cizího jazyka.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek 2021 4letého studia

Výsledky k nahlédnutí zde.

Vzor žádosti o nové rozhodnutí pro nepřijaté uchazeče najdete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro 4leté studium

Podrobné informace zde.

Přihláška je ke stažení zde.

Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Přijatí 4leté studium

Nepřijatí 4leté studium

Přijatí 8leté studium

Nepřijatí 8leté studium

 

Vzor žádosti o nové rozhodnutí

Informace o zveřejnění výsledků PZK 2021 za oba obory (čtyřleté i osmileté)

20. 5. 2021 v 9 hodin

Výsledky PZK CERMAT za češtinu a matematiku

Mailem

20. 5. 2021 10 – 12 hodin

Možnost nahlížení do spisu

Rodiče osobně

20. 5. 2021 ve 14 hodin

Pořadí uchazečů

www stránky a úřední deska ve vestibulu školy

 

Naše cesta projektem o EU

Projekt Školy – vyslanci Evropského parlamentu se již přehoupl do čtvrtého měsíce, a proto nabízíme malé shrnutí všeho, co jsme během jeho trvání zvládli...

Jarní online MaSo 2021

Na podzim se historicky prvního online klání tradiční matematické soutěže MaSo účastnily dva týmy žáků naší školy. Po vyhlášení online jarního kola jsme využili možnosti přihlásit více týmů. První dva týmy byli už ostřílení KRTEČCI...

Obědy pro žáky, kteří nemají prezenční výuku

Všichni žáci, kteří nemají prezenční výuku, si mohou od 10. 5. 2021 odebírat oběd ze školní jídelny.  

  • Oběd musí mít přihlášený. V případě problémů se obracejte na vedoucí školního stravování paní Evu Vlachovou (jidelna@gymbk.cz, 516 412 623).
  • Žák si vyzvedává oběd na školním dvoře u vchodu do školní kuchyně (žáci nevstupují do budovy školy nebo do školní jídelny)
  • V době od 12,30 do 13,00 hodin
  • Obědy se vydávají pouze do školních termoboxů (cena termoboxu je 10 Kč)

Přírodovědný kemp pro žáky středních škol

Aktuálně k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

podrobné informace o PZK 2021 jsme rozeslali doporučeným dopisem na adresy uvedené v přihlášce v pondělí 19. 4. 2021.

Bohužel Česká pošta má velké problémy s doručováním, proto jsme základní informace odeslali/odešleme také na mailové adresy rodičů.

Středa 28. 4. 2021 – uchazečům o čtyřleté studium

Čtvrtek 29. 4. 2021 – uchazečům o osmileté studium

Další informace o PZK 2021 jsou uvedené v příloze (časový harmonogram, nutné doklady ...)

 

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Nabídka on-line webináře pro rodiče dětí

Hosty našeho setkání ve středu 28. 4. 2021 od 16 hodin budou dětský psychiatr MUDr. Jan Uhlíř a psycholog Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Téma: podpora zdravé komunikace v rodině, zvládání akutních a krizových situací...

Konzultační dny a online třídní schůzky

Vážení rodiče,

od středy 21. 4. do pátku 23. 4. a v pondělí 26. 4. 2021 můžete v době od 12,00 do 17,00 hodin konzultovat prospěch svých dětí s jednotlivými vyučujícími. Konzultace je nutné dohodnout minimálně den předem s příslušným učitelem mailem. Čas a formu konzultace si rodič a učitel zvolí po vzájemné domluvě. Forma konzultace bude buď přes MS Teams, nebo telefonicky (učitel bude volat rodiči v určeném čase, event. naopak).

Od úterý 27. 4. do pátku 30. 4. budou probíhat ve všech třídách kromě maturitních ročníků online třídní schůzky. O konkrétním dni a čase Vás bude informovat třídní učitel. Současně Vám sdělí informaci, jak se na schůzku připojit.

Informace k přijímacím zkouškám 2021

...

Matematická olympiáda v roce 2021

Přes všechny nesnáze spojené s absencí možnosti být společně ve škole a připravovat se v kolektivu spolužáků na tradiční soutěže se někteří žáci z nižšího gymnázia odhodlali v izolaci pustit do domácího kola matematické olympiády...

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Letošní školní kola všech kategorií proběhla úspěšně on-line!

Kategorie A a B

Kategorie C a D

 

AKTIVITOU A POHYBEM ZATOČÍME S COVIDEM

Milí studenti, uvědomujeme si, že doba distanční výuky je již neskutečně dlouhá a pro nás všechny psychicky velmi náročná. Je třeba vytrvat a neztrácet naději na příznivější budoucnost, která se určitě blíží. Abychom všichni vydrželi a byli ještě odolnější, musíme pracovat na své fyzické zdatnosti a vytrvalosti...

Úřední hodiny v kanceláři školy od 1. března 2021

Pondělí

8,00-12,00

13,00-15,00

Úterý

8,00-12,00

-

Středa

8,00-12,00

13,00-15,00

Čtvrtek

8,00-12,00

-

Pátek

-

-

 

 

informace o škole [pdf]

   

 

Informace o přijímacích zkouškách 2021

Čtyřleté studium - kritéria

Osmileté studium - kritéria

Řešíte problémy svých dětí? Potřebujete odbornou pomoc?

Terénní tým Blanensko, Práh jižní Morava, z.ú. nabízí rodičům možnost účasti  na on-line webináři. Řeč bude o zvládání psychických potíží u studentů, problémech ve škole, sebepoškozování...

Školy - vyslanci Evropského parlamentu

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Školy – vyslanci Evropského parlamentu. O čem to bude?

Informace ke školnímu kolu z biologické olympiády

ke stažení zde

Pololetní klasifikace

Vážení rodiče,

klasifikaci za 1. pololetí školního roku 2020/2021 najdete ve školním informačním systému Bakaláři (po přihlášení odkaz Klasifikace - Pololetní klasifikace).

Pozastavení plateb stravného

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že Vaše děti nemohou v současné době odebírat v naší školní jídelně obědy, pozastavte, prosím, ve svém bankovnictví jejich platbu.
Výši "zůstatku do dalšího období" nalezne Vaše dítě po přihlášení do stravovacího systému pod odkazem "historie".
Děkuji.
Eva Vlachová,
vedoucí školního stravování

Bobřík informatiky 2020

Účast žáků nižšího gymnázia v internetové soutěži Bobřík informatiky tradičně zpestřuje podzimní vyučování matematiky nebo informatiky. Letos výuku zkomplikovalo vzdělávání na dálku, a tak si žáci museli...

Jak dopadlo školní kolo soutěže Finanční gramotnost?

Do 10. jubilejního ročníku soutěže Finanční gramotnost se přihlásilo 246 škol z celé České republiky a ve školních kolech ověřilo svoje znalosti ve třech kategoriích více než 15 000 žáků...

Ekonomické soutěže

1.195 soutěžících v krajských kolech Ekonomické olympiády. Kdo bude reprezentovat naši školu?...

Rotování tříd od pondělí 7. prosince 2020

Týden

Třída (kmenová učebna)

Druh výuky

7. 12. – 11. 12. 2020

SA (503), TA (505)

prezenční

4.A (202), 4.B (201), OA (203)

prezenční

1.A (103), 1.B (104)

prezenční

3.A (308), 3.B (307), MA (309)

prezenční

PA, KA, QA, 2.A, 2.B, XA

distanční

14. 12. – 18. 12. 2020

PA (403), KA (405)

prezenční

4.A (202), 4.B (201), OA (203)

prezenční

QA (103)

prezenční

2.A (301), 2.B (302), XA (307)

prezenční

SA, TA, 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, MA

distanční

Aktuální rozvrhy tříd, které budou mít ve škole prezenční výuku, včetně změn učeben najdete v Bakalářích.

Žáci, u kterých je výuka vedena distančně, jsou plošně odhlášeni z odběru obědů. Pokud má žák zájem oběd si odebrat, musí si jej včas přihlásit. Vyzvednout si jej pak může každý den v době 13:10 – 13:30 v jídelně školy. Při odebrání oběda je třeba použít čip a zaplatit cenu 10 Kč za jednorázové termoboxy (5 Kč za termobox na polévku + 5 Kč za termobox na hlavní jídlo). Obědy budou vydávány výhradně do těchto jednorázových termoboxů.

Pro vstup do jídelny použijte vchod do šaten ze školního dvora.

Organizace výuky na nižším gymnáziu během příštího týdne (od 30. 11. 2020)

V příštím týdnu (od 30. 11. 2020) přechází žáci PRIMY a KVARTY na prezenční formu výuky.

SEKUNDA a TERCIE v týdnu od 30. 11. pokračují distančně.

 

30. 11. – 4. 12. 2020

PRIMA

Prezenční výuka

SEKUNDA

Distanční výuka

TERCIE

Distanční výuka

KVARTA

Prezenční výuka

Aktuální rozvrhy prezenční výuky PA a KA na příští týden najdete v Bakalářích (záložka Výuka – Rozvrh). Rozvrhy budou žákům vloženy i do MS Teams.

Rozvrh pro 4.AB a OA na středu 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 přechází výuka žáků maturitního ročníku na prezenční formu.

Rozvrh na středu 25. 11. 2020

 

1. (8,00-8,45)

2. (8,55-9,40)

3. (10,00-10,45)

4. (10,55-11,40)

5. (12,05-12,50)

6. (13,00-13,45)

OA

-

-

AJ

KK/203

DR/207

AJ

KK/203

DR/207

Č

ZA/203

Č

ZA/203

4.A

-

AJ

DR/103

SE/202

Č

WP/202

Č

WP/202

AJ

DR/103

SE/202

-

4.B

-

-

M

GR/201

KL/104

AJ

KM/201

SJ/104

Č

DS/201

Č

DS/201


Informace k rozvrhu od čtvrtku 26. 11. budou žákům sděleny ve středu ve škole. Od středy včetně je pro žáky zajištěn oběd.
Žáci do školy vstupují vchody do šaten.
Připomínáme:
- roušky
- rozestupy
- hygiena rukou

Na nás nemá doba Koronová

Jsme v izolaci svých domovů a mnohé soutěže se díky tomu ruší. Týmovou matematickou soutěž MaSo organizují studenti a přátelé Matematicko-fyzikální fakulty UK...

Ekonomická olympiáda a Finanční gramotnost: již brzy

Jste doma? Nevadí, můžete soutěžit on-line smiley
Ekonomická olympiáda a Finanční gramotnost brzy zahájí svá školní kola....

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 přechází od středy 14. 10. 2020 i žáci primy – kvarty do distanční výuky.

Rozvrh distanční výuky a pokyny dostali žáci dnes (úterý 13. 10. 2020) od svých třídních učitelů. Informace pro rodiče budou zveřejněny v Bakalářích zítra (středa 14. 10. 2020).

Obědy:

Středa – žáci mají oběd hromadně odhlášený, nelze jej znovu přihlásit a odebrat.

Čtvrtek – žáci mají oběd hromadně odhlášený, pokud si jej chtějí odebrat, kontaktujte prosím telefonicky nebo mailem nejpozději 14. 10. 2020 do 12 hodin vedoucí školního stravování (516 412 623, jidelna@gymbk.cz), která u konkrétního žáka provede změnu.

Pátek – žáci mají oběd hromadně odhlášený, pokud si jej chtějí odebrat, přihlaste si jej přes IS na www stránkách školy, případně využijte mailový nebo telefonický kontakt na vedoucí školního stravování.

Od pondělí 19. 10. 2020 nebude jídelna vařit. V případě změny vás budu obratem informovat.

Obědy se vydávají v jídelně do jednorázových nosičů (cena 10 Kč, bez polévky 5 Kč) v době 12, 30 – 13,00. Pro vstup do jídelny používejte vchod do šaten ze školního dvora (čip a rouška!).

V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů kontaktujte třídního učitele svého dítěte nebo mě na mailové adrese reditel@gymbk.cz.

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Informace ke vzdělávání od pondělí 5. října 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s nařízením Krajské hygienické stanice JMK č. 3/2020 Vám sdělujeme:

Žáci nižšího gymnázia se budou vzdělávat prezenčně jako doposud – podle upraveného rozvrhu. Pokyny sdělí žákům příslušný třídní učitel v pátek 2. října 2020. Informace pro rodiče budou vloženy do komunikačního prostředí Komens v programu Bakaláři také v pátek 2. října 2020.

Žáci vyššího gymnázia se budou vzdělávat distančně. Pokyny pro žáky vloží do MS Teams příslušný třídní učitel. Podrobné informace o distanční výuce najdou rodiče v pondělí 5. října 2020 v komunikačním prostředí Komens v programu Bakaláři.

Žáci, u kterých je výuka vedena distančně, budou plošně odhlášeni z odběru obědů. Pokud má žák zájem oběd si odebrat, musí si jej včas přihlásit. Vyzvednout si jej pak může od středy 7. října 2020 v době 12:30 – 13:00 v jídelně školy. Při odebrání oběda je třeba použít čip a zaplatit cenu 10 Kč za jednorázové termoboxy (5 Kč za termobox na polévku + 5 Kč za termobox na hlavní jídlo). Obědy budou vydávány výhradně do těchto jednorázových termoboxů.

Pro vstup do jídelny použijte vchod do šaten ze školního dvora.

Prváci se stihli seznámit

Letos se sice naše seznamovací pobyty uskutečnily za zpřísněných hygienických opatření, 1.A i 1.B musely mít pobyt oddělený v různých termínech, ale podařilo se vytvořit prostor pro jednotlivé kolektivy tříd k vytvoření atmosféry...

Seznamovací pobyt primy 2020

Naši noví primáni vyrazili hned druhý den nového školního roku do Hodonína u Kunštátu na seznamovací pobyt. Kromě pohodlného ubytování a výborné stravy...

Krasový pobyt TERCIE

V týdnu od 21. do 25. září 2020 jsme se zúčastnili přírodovědného programu zaměřeného na Moravský kras. Na programu, který je součástí projektu BUDKA (Budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce), se podíleli vyučující biologie ...

Archiv všech vydaných článků v jednotlivých školních rocích:

   
  So 29. 6. - Ne 1. 9. Hlavní prázdniny

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies