Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště nabízí žákům naší školy, jejich rodičům (zákonným zástupcům), ale také učitelům odbornou pomoc, a to zejména v případě školních problémů.

  • Všichni členové školního poradenského pracoviště úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.
  • Tým ŠPP je pro školní rok 2021 / 2022 tvořen výchovnými poradci, metodikem prevence a pracovníkem odpovědným za inkluzi.
  • Činnost ŠPP se realizuje formou individuálních konzultací, skupinové práce, aktivit v třídnických hodinách, koordinace primárně preventivních programů pro jednotlivé ročníky nebo výjezdů celého třídního kolektivu s náplní formující třídní kolektiv.
  • ŠPP spolupracuje s vedením školy, ostatními pedagogy i dalšími zaměstnanci školy a společně s nimi se snaží pozitivně ovlivnit školní klima a celkovou atmosféru školy.
  • ŠPP úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, kliničtí psychologové, sociální odbor a OSPOD.

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies