Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště nabízí žákům naší školy, jejich rodičům (zákonným zástupcům), ale také učitelům odbornou pomoc, a to zejména v případě školních problémů.

  • Tým ŠPP funguje ve školním roce 2022/2023 pod vedením pana ředitele ve složení tří výchovných poradkyň s vymezenými kompetencemi (viz dále), metodičky prevence a školní psycholožky.
  • Všichni členové školního poradenského pracoviště úzce kooperují a jejich činnosti se prolínají.
  • ŠPP spolupracuje s vedením školy a ostatními pedagogy a společně s nimi se snaží pozitivně ovlivnit celkovou atmosféru ve škole.
  • Činnost ŠPP je realizována formou individuálních konzultací a intervencí, skupinové práce, aktivit v třídnických hodinách či výjezdů s náplní formujících třídní kolektiv; dále pak koordinací primárně preventivních programů pro jednotlivé třídy a ročníky; a konečně projektů podporujících wellbeeing a pozitivní klima školy.
  • ŠPP úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti – Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov (zejména pracovišti v Blansku a Boskovicích), SPC v Brně, případně s OSPOD a dalšími organizacemi.

 

  Pá 21. 6. Uzavření klasifikace
  Po 24. 6. Informační schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků

  Pá 28. 6.

Vydání vysvědčení

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies