Školní poradenské pracoviště

Aktuálně

 
 
 • Do závěrečného roku studia vstoupili žáci 4.A, 4.B a oktávy. Čeká je nelehké rozhodování o své další životní cestě. Informace o možnostech pomaturitního studia najdou v MS Teams MATURANTI - KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Naleznou zde informace od jednotlivých VŠ či VOŠ, pozvánky na jejich akce, DOD aj.
  Další zdrojem mohou být časopisy, jako např. kam po maturite.cz.
  Časopis je ke stažení či prohlédnutí zdarma na https://www.kampomaturite.cz/casopis/.


   
 • Ve dnech 11. – 13. 9. 2023 se třída PRIMA zúčastní seznamovacího pobytu na Táborové základně Karolín. Program opět zajistí lektoři z DDM Blansko. Třídní učitelkou v primě je Mgr. Lenka Suchá, spolu s nimi pojede na seznamovací pobyt i výchovná poradkyně Mgr. Štěpánka Petříková.
  Adaptační kurz zakončíme představením pro rodiče nových primánů, a to ve středu 13. 9. v 15:00 ve školní jídelně.
 
 
 • Seznamovací pobyty prvních ročníků se uskuteční v RZ Sloup. Třída 1. C vyrazí jako první od středy 6. 9. - 8. 9. 2023 se svou TU Mgr. Marií Košuličovou a Mgr. Danou Dražilovou Fialovou. V pondělí 11. 9. naváže třída 1. B,  s TU Mgr. Gabrielou Vajčnerovou. Program zajišťují Mgr. Pavla Podloučková a Mgr. Karolína Michalíková. Ve středu je vystřídá třída Mgr. Tomáše Matějky, 1. A. Všech pobytů se zúčastní i náš školní psycholog, Mgr. Martin Ptáček. 
   
 
 
 
 
Přejeme všem našim žákům, učitelům a dalším zaměstnanům školy šťastné vykročení do nového školního roku ...
 
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 • V termínu 23. – 25. 11. jsou pro sextu naplánovány Orientační dny ve Fryštáku 

   
 • 16. 11. mohli naši primáni v rámci preventivního programu nahlédnout do džungle – Život v mediální džungli

   
 • V pondělí 14. 11. 2022 se uskutečnila 1. lekce přípravného kurzu Testy studijních předpokladů (TSP) pro přihlášené žáky. Jde o celkem 10 lekcí v dotaci 30ti vyučovacích hodin v termínech 21. a 28. listopadu; 5., 12.
  a 19. prosince 2022; 9., 16., 23 a 30. ledna 2023.

  TSP ověřují rozumové schopnosti zájemců o studium na většinu fakult MUNI. V letošním školním roce došlo k zásadní změně – test se skládá pouze z 3 dimenzí, a to kritického myšlení, uvažování v AJ (obdoba verbálního myšlení) a numericko-analytického myšlení; i vyhodnocení bude probíhat jinak než v minulých letech.
  Více:
  https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky/ulohy-v-tsp


   
 • 1. - 4. listopadu 2022 se v Brně uskuteční Veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS. Žáci třetího a čtvrtého ročníku budou mít ve středu 2. 11. 2022 příležitost akci navštívit. https://gaudeamus.cz/brno

 

 • 20. 10. 2022 se v 10:45 ve školní jídelně uskuteční pro žáky maturitního ročníku přednáška o TSP

   
 • 20. 10. Tvoje cesta načisto – preventivní program Policie ČR proběhnul i v kvartě
   
 • 13. 10. Tvoje cesta načisto – preventivní program Policie ČR pro 1. A, B vedla por. Mgr. Lenka Koryťáková

   
 • 3. ročník online veletrhu Vysokých škol: 18 – 19. října 2022 → veletrh.vysokeskoly.cz

   
 • Do 31. 12. 2022 je pro žáky 3. A, 3. B, septimy, 4. A, 4. B a oktávy funkční vstup do aplikace SALMONDO – aplikace pro kariérové poradenství, kterou škola zakoupila.

 

 • Gymnázium Blansko má novou paní psycholožku!!! Je to Mgr. Martina Fabianová a je moc milá :-). Ve škole ji najdete v pondělí a v úterý, sídlí v učebně 112.

 

 • Seznamovací pobyty prvních ročníků se konaly stejně jako v loňském roce v RZ Sloup ve dnech 5. – 9. 9. 2022. Program pro 1. A a jejich TU paní Zuzanu Lukášovou připravila Mgr. Dana Dražilová Fialová. TU pana Petra Zavorala a jeho třídu 1. B,  programem provedly Mgr. Pavla Podloučková a Mgr. Karolína Michalíková.
   
 • Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 se třída PRIMA zúčastnila seznamovacího pobytu na Táborové základně Karolín. Program poprvé zajistili lektoři z DDM Blansko. Do organizace i zábavy se aktivně zapojily i třídní učitelka paní Alena Michalicová a výchovná poradkyně  Štěpánka Petříková. Text s obrázkem je od Ondřeje Sýkory z primy.

             

 • OPEN DAY na MUNI se koná 17. 9. 2022. Na akci je nutné se registrovat. Jde o neformální akci „studenti studentům,“ kteří předávají informace a vlastní zkušenosti ... Letos prezenčně.
 • 9. 9. 2022 se uskutečnil Adaptační den ve škole s TU pro kvintu – program aktivit připravila jejich nová třídní – Mgr. Dana Dražilová Fialová

 • Od 1. 9. 2022 došlo k obsahové redukci obsahu složek  ŠPP, a to z několika důvodů. Jako informační kanál s žáky se už během distanční výuky osvědčil program Microsoft Teams a pro komunikaci s rodiči se používá elektronické prostředí Bakalářů (EPB, viz příloha č. 4 ŠŘ)

Školní rok 2022/23

 

  Po 15. 4. Přijímací zkoušky 4leté studium - 2. termín
  Po 15. 4. 1.ABC, KA - ředitelské volno

  Út 16. 4.

Přijímací zkoušky 8leté studium - 1. termín

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies