Školní poradenské pracoviště

Aktuálně

 

 

Školní rok 2020/21


 • Veškeré informace pro žáky 4. ročníků o dalších možnostech pomaturitního vzdělávání, DOD, informačních akcích, online veletrzích apod. jsou průběžně zveřejňovány na platformě office 365 v teamsech VŠ info pro maturanty.
   
 • Ve dnech 15. - 18. 2. 2021 se uskutečnila akce GYMBK_KamNaVysku. Prostřednictvím online chatů se o své zkušenosti se studiem na VŠ podělilo 28 absolventů našeho gymnázia a jejich kamarádka Lucie. Děkujeme za možnost dozvědět se víc.
   
 • Možnost zúčastnit se debaty o VŠ měli i žáci 3. ročníků - informace pro ně jsou zveřejňovány v teamu VŠ info pro třeťáky.
   
 • V případě dotazů k dalšímu studiu, podávání, ověřování přihlášek na VŠ apod. kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Štěpánku Petříkovou -  petrikova@gymbk.cz


 

 

 

 

 

Školní rok 2019/20


 • Společný den otevřených dveří všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze - úterý 17. 12. 2019 v době
  od 9:00 do 14:00; více na: http://pr.vse.cz
  Kompletní informace o všech fakultách a programech školy, informace o podmínkách přijímacího
  řízení a samotném studiu na VŠE; více na: http://www.vse.cz v sekci „Zájemci o studium“

 • První online veletrh VŠ

          pondělí 25. listopadu 2019 odpoledne
          Bližší informace jsou na
          - FB událost:
https://www.facebook.com/events/2783442811666581/
          - nebo na webových stránkách www.studuj.to

 

 • Den otevřených dveří Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno – pátek 13. 12. 2019 v 10:00

 

 • Dny otevřených dveří na VUT v Brně – Fakulta elektrotechnická (FEKT) – 26. 11. 2019; 13. 12. 2019 a 29. 1. 2020
  vždy od 10:00

 

 • Dny otevřených dveří na VUT v Brně – Fakulta strojního inženýrství (FIS) – 6. 12. 2019 a 24. 1. 2020
  od 9:00 do 14:00 hodin
  Více na: http://www.fme.vutbr.cz

 

 • Dny otevřených dveří UK - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – 27. 11. 2019; 11. 1. 2020 od 9:00; možnost registrace na jednodenní Juniorskou Univerzitu Karlovu 27. 11. 2019 (www.faf.cuni.cz/JUK; zisk 5 bodů k přijímací zkoušce)

 

 

Školní rok 2018/19


 

INFORMAČNÍ DEN UNIVERZITY KARLOVY

 

 

MULTIMEDIÁLNÍ DEN  na Fakultě sociálních studií MU
Svět se mění a média s ním. Televize už není moc televizí, její obsah si mohou alespoň zčásti tvořit diváci sami…

 

SALMONDO

Webová aplikace pro kariérní poradenství. Více na: www.salmondo.cz

 

Informace o dalším studiu

Online veletrh vysokých škol. Více na: www.studuj.to

 

 

Školní rok 2017/18


Společnost Scio nabízí maturitní trénink

V loňském roce se mohli žáci z oktáv a čtvrtých ročníků přihlásit na maturitní trénink od společnosti Scio. Možnost zaregistrovat zájemce prostřednictvím školy nabízíme i letos.

Máte zájem o některý ze zkušebních testů z M, ČJ, AJ nebo NJ?

Každému zájemci bude přidělen kód, pod kterým se může k testování přihlásit a následně se dozvědět i výsledky (naše škola výsledky studentů nesleduje). V náhledu vyřešeného testu najdete i postup správného řešení a v případě poslechových úloh i přepis nahrávky.

Maturitu nanečisto si tak můžete vyzkoušet doma v on-line podobě.

Zadání, instrukce a formulace úloh jsou totožné s Cermatem, jak jen to je technicky možné. Typy úloh a v nich prováděné myšlenkové operace také odpovídají Cermatu.

Testování bude probíhat od 12. 3. do 23. 3. 2018 (2. termín - jaro).

Cena jednoho testu je 80 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit a poplatek uhradit do 23. února 2018 (v každé třídě bude seznam).

Více na: www.testovani.cz

https://www.testovani.cz/Projekt/2/maturitni-trenink

Přihlášení zájemců vyřizuje Mgr. Štěpánka Petříková

 

Informace o studiu

Můžete hledat i na
 

 

Atlas školství VOŠ, JŠ, VŠ 2018/2019

portál www.atlasskolstvi.cz

Tištěná publikace k zapůjčení v kabinetě VP č. 306

 

Nový studentský projekt Studuj.to pro studenty

Studuj.to je internetový portál, poskytující zdarma kompletní informace a termíny o vysokých školách v ČR. Uchazečům o vysokoškolské studium nabízí stručný a jasný přehled toho, co potřebují v jejich současné pozici o vysoké škole vědět. Školy si mohou vyhledat podle názvu, města nebo oboru, o jehož studium by měli zájem. Tento studentský projekt má za cíl pomoci absolventům středních škol s výběrem té správné vysoké školy a možná i cesty, kterou se v životě chtějí ubírat. Chceme, aby studenti na základě svého správného rozhodnutí studovali a rozvíjeli se v tom, co je naplňuje a v čem jsou dobří. Postupně chceme přidávat další služby s cílem poskytnout studentům co nejpříjemnější servis v oblasti přechodu na vysokou školu. 

Váš Team studuj.to

Webové stránky: www.studuj.to

Facebook: https://www.facebook.com/studujto/?ref=br_rs

 

Ověření a potvrzení údajů na přihláškách k dalšímu studiu na VŠ

Pokud jste se již rozhodli, kam podáte svou přihlášku k dalšímu studiu a potřebujete potvrdit údaje o prospěchu nebo výpis z katalogového listu, zaklepejte na kabinet výchovných poradců č. 306 ve třetím patře hlavní budovy J

Pozorně si přečtěte pokyny k vyplňování údajů; obecně platí, že se uvádí prospěch z prvních tří ročníků (kvinta – septima) z 2. pololetí, v posledním ročníku studia známky z 1. pololetí; údaje najdete v IS školy včetně spočítaných průměrů nebo na vysvědčeních.

Přihlášky vám potvrdíme do tří dnů.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Štěpánku Petříkovou, kabinet VP č. 306

 

ČVUT v Praze; Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Úvodní soustředění - Turnaj mladých fyziků
 • Dny otevřených dveří na Jaderce - 28. 11. 2017 a 30. 1. 2018

A další nabídka na Jaderka.cz

 

GAUDEAMUS

Ve dnech 31. října – 3. listopadu 2017 se bude konat XXIV. ročník podzimního veletrhu Gaudeamus v Brně. Veletrh proběhne v pavilonech G1 a G2 na výstavišti v Brně.

Na veletrhu se představí více než 270 univerzit, vysokých škol, VOŠ, jazykových škol a agentur pro vzdělávání v zahraničí. Vystavovatelé přijedou z České republiky a dalších 16-ti zemí.

 

Bezplatná grantová přednáška Institutu vzdělávání SOKRATES

Středa 13. 9. 2017 ve 13 hodin v jídelně pro MATURANTY

Institut vzdělávání Sokrates nabízí pro maturitní ročníky přednášku, na které studenti získají důležité informace o vysokých školách, přijímacím řízení, co dělat, kdyby se na VŠ nedostali, jak napsat odvolání a mnoho dalšího.
Přednáška trvá cca 45 minut, účastníci dostanou zdarma brožuru s aktuálními informacemi.

Ty podá a Vaše dotazy zodpoví JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M., který zde byl i v loňském roce, a jeho přednáška byla přínosná.

 

Co je TSP? Máte zájem o kurz ve škole?

Jedná se test studijních předpokladů, který používá Masarykova univerzita v Brně při výběru svých uchazečů.

V roce 2016 měl test 60 otázek členěných do 6 subtestů (verbální, numerické, kritické a analytické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled) + 6 otázek, které jsou zadávány v cizím jazyce podle volby uchazeče (angličtina, němčina, francouzština nebo španělština).

Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil, který se vypočítá na základě počtu získaných bodů a varianty, kterou uchazeč psal (max. 100 percentil). Percentil udává, kolik procent řešitelů podalo nižší nebo stejný výkon v dané variantě.

V roce 2015 absolvovalo test více než 15 000 studentů.

Na TSP se můžete připravovat sami (na stránkách MUNI najdete starší varianty testu) nebo se přihlásit do různých kurzů (např. v Brně).

Nabízíme kurz TSP, který povede u nás ve škole Bc. Tomáš Bajer (jako v předešlých letech). Kurz je plánován na pátek od 13,00 hodin (od listopadu), a to 9 lekcí po 90 minutách; min.15 – 20 studentů (cena podle počtu přihlášených - do 1200 Kč).

Případní zájemci se přihlašujte na mail – petrikova@gymbk.cz

 

 

Školní rok 2016/17


MATURITNÍ TRÉNINK OD SPOLEČNOSTI SCIO

Žákům maturitního ročníku zprostředkováváme nabídku maturitního tréninku od společnosti Scio, která pro ně v jarním testování připravila nové aktualizované testy z M, ČJ, AJ a NJ podle novinek pro státní maturitu 2017. Studenti si tak mohou při testování zkusit maturitu v předstihu z "pohodlí domova".

https://www.scio.cz/download/skoly/_pilir_Testovani/Letaky/Letak_MT_final.jpg

https://www.testovani.cz/Projekt/2/maturitni-trenink

Cena jednoho testu je 60 Kč. Testování bude probíhat od 13. 3. do 24. 3. 2017 (2. termín) v on-line podobě. Zájemci se mohou přihlásit a cenu zaplatit do konce měsíce února 2017 (v každé třídě bude seznam). Vyřizuje Mgr. Petříková

 

 

25. listopad 2016 - Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci spojený s nabídkou jedinečné příležitosti podívat se do interaktivního muzea vědy Pevnosti poznání. Maturanti všech oborů SŠ mají tento den vstup zdarma.

http://www.upol.cz

 

2. prosinec 2016 od 9:30 - Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity zve na Multimediální den 2016. Přijďte nahlédnout do světa médií a setkat se s významými českými a slovenskými novináři (panelové diskuse).

Více informací na: http://medzur.fss.muni.cz/aktuality/mmd2016

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/1137674696310880/

 

2. února 2017 pořádá vedení Fakulty stavební VUT ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu 13. ročník stavební vědecko-odborné konference studentů SŠ STAVOKS. Zaregistrovat se mohou studenti od 1. listopadu 2016 do 20. ledna 2017 na www stránkách konference (studenti, kteří nebudou prezentovat ani publikovat žádnou práci a mají zájem pouze shlédnout konferenci se registrují jako pasivní účastníci).

stavoks.fce.vutbr.cz

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies