Seznam zaměstnanců 2019/2020

Ředitel školy: Mgr. Radek Petřík

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Ivo Grim

Zástupce ředitele: Mgr. František Plaček

Výchovná poradkyně pro nižší gymnázium: Mgr. Jana Žilková

Výchovná poradkyně pro vyšší gymnázium a kariérový poradce: Mgr. Štěpánka Petříková

Výchovná poradkyně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Mgr. Jaroslava Konečná

Metodik prevence: Mgr. Dana Dražilová Fialová

Školní psycholog: Mgr. Kamila Trávníčková

ICT koordinátor: Mgr. Jaroslav Chrástecký

 

Jméno  E-mail
Pedagogičtí pracovníci
RNDr. Lenka Adlerová (AD)učitelkaMAT – CHEadlerova@gymbk.cz
PhDr. Jana Doskočilová (DS)učitelkaČJL – NĚJjadosk@seznam.cz
Mgr. Anna Dostálová (DT)učitelka, třídní v 1.AMAT – CHEanna_dostalova@email.cz
Mgr. Dana Dražilová Fialová (DR)učitelka, třídní ve 3.A,
metodik prevence
ANJ – ZSVdrazilova-fialova@gymbk.cz
PhDr. Dana Fránková (FD)učitelkaNĚJ – RUJ – DĚJdanafrankova@centrum.cz
Mgr. Ivo Grim (GR)statutární zástupce řediteleMAT – CHEgrim@gymbk.cz
RNDr. Pavel Henek (HE)učitelMAT – FYZ – DEGhenek@gymbk.cz
RNDr. Ludmila Hloušková (HL)učitelkaMAT – FYZhlouskova@gymbk.cz
Mgr. Stanislav Hrnčíř (HČ)učitel, třídní v oktávě AŠPJ – LAT – DĚJhrncirst@seznam.cz
Mgr. Jaroslav Chrástecký (CH)učitel, ICT koordinátorMAT – FYZ – IVTchrastecky@gymbk.cz
PaedDr. Ivana Jakubcová (JI)učitelkaFRJ – TĚVjakubcova@gymbk.cz
Mgr. Markéta Juříčková (JU)učitelkaDĚJ – ZSVjurickova@gymbk.cz
PaedDr. Jiří Kocman (KC)učitelMAT – IVTkocman@gymbk.cz
PaedDr. Jana Kocmanová (KÁ)učitelkaMAT – IVTkocmanova@gymbk.cz
Mgr. Miroslava Komárková (KK)učitelka, třídní v sekundě AČJL – ANJkomarkova@gymbk.cz
Mgr. Jaroslava Konečná (KJ)učitelka,
výchovná poradkyně
(pro žáky se SVP)
ANJ – RUJkonecna@gymbk.cz
Mgr. David Kopal (KL)učitelMAT – FYZ – IVTkopal@gymbk.cz
RNDr. Oldřich Kopřiva (KP)učitel, třídní ve 4.BMAT – ZEMokgymbk@seznam.cz
PhDr. Markéta Kratochvílová (KM)učitelkaČJL – ANJ – FYZmarketa.blansko@seznam.cz
Mgr. Dana Kubíková (KB)učitelka, třídní v 1.BZEM – TĚVkubikova@gymbk.cz
Mgr. Zuzana Lukášová (LU)učitelka, třídní ve 3.BCHE – BIOlukasova@gymbk.cz
Mgr. Ludvík Mařa (MŘ)učitelMAT – ZSV – VYVmara@gymbk.cz
Mgr. Tomáš Matějka (MK)učitel, třídní v sextě AZEM – TĚVmatejka@gymbk.cz
Mgr. Alena Michalicová (MCH)učitelka, třídní v kvartě AANJ – VYVmichalicova@gymbk.cz
Mgr. Karolína Michalíková (MI)učitelkaZSVmichalikova@gymbk.cz
Mgr. Alena Pernicová (PÁ)učitelkaCHE – BIOpernicova.alena@gymbk.cz
Mgr. Klára Pernicová (PK)učitelka, třídní ve 4.AČJL – NĚJpernicova.klara@gymbk.cz
Mgr. Radek Petřík (PE)ředitelČJL – RUJ – DĚJreditel@gymbk.cz
Mgr. Štěpánka Petříková (PŠ)učitelka, kariérový poradce,
výchovná poradkyně
(vyšší gymnázium)
třídní ve 2.A
ZSV – TĚVpetrikova@gymbk.cz
Mgr. František Plaček (PL)zástupce řediteleMAT – FYZplacek@gymbk.cz
Mgr. Lenka Pravcová (PR)učitelka, třídní ve 2.BZEM – BIOpravcova@gymbk.cz
Mgr. Petr Rychnovský (RY)učitelZEM – TĚVrychnovsky@gymbk.cz
Mgr. Pavla Sedláková (SE)učitelkaANJ – ZSVsedlakova@gymbk.cz
Mgr. Zdeňka Stloukalová (ST)učitelkaŠPJ – ZEM – TĚVanedzstl@seznam.cz
Mgr. Lenka Suchá (SU)učitelka, třídní v primě AČJL – DĚJsucha@gymbk.cz
Mgr. Jana Svobodová (SJ)učitelkaČJL – ANJsvobodova@gymbk.cz
Mgr. Vladimír Šenkýř (ŠN)učitelČJL – HUVsenkyr@gymbk.cz
Mgr. Kamila Trávníčková (TR)školní psycholožka---–sustrova@gymbk.cz
Mgr. Gabriela Vajčnerová (VA)učitelka, třídní v kvintě ABIO – TĚVvajcnerova@gymbk.cz
BA Alan Windsor (AW)učitelAJwindsor.alan@gymbk.cz
Mgr. Ph.D. Patricie Windsor (WP)učitelkaČJL – ANJ – HUVwindsor@gymbk.cz
Mgr. Petr Zavoral (ZA)učitel, třídní v septimě AČJL – DĚJzavoral@gymbk.cz
Mgr. Jana Žilková (ŽI)učitelka, třídní v tercii A,
výchovná poradkyně
(nižší gymnázium)
ČJL – NĚJzilkova@gymbk.cz
Mgr. Marie Košuličovámateřská dovolenáCHE - BIO
Mgr. Pavla Podloučková (PO)mateřská dovolenáČJL – ZSV
Nepedagogičtí pracovníci
Mgr. Pavla Jančevovávedoucí ek. úseku---jancevova@gymbk.cz
Renata Vintrovámzdová účetní---kancelar@gymbk.cz
Michaela Bartošováúčetní---kancelar@gymbk.cz
Radek Kovářškolník
Kamila Hudcováuklízečka
Veronika Hrubáuklízečka
Ivana Novohradskáuklízečka
Iveta Novotnáuklízečka
Gabriela Skládalováuklízečka
Eva Vlachovávedoucí šk. jídelny---jidelna@gymbk.cz
Hana Fajtovákuchařka
Michaela Fajtovákuchařka
Miroslava Musilovákuchařka
Věra Mikuláškovápomocná kuchařka
Hana Šosovápomocná kuchařka
Eva Pavlůpomocná kuchařka, uklízečka

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko