Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště nabízí žákům naší školy, jejich rodičům (zákonným zástupcům), ale také učitelům odbornou pomoc, a to zejména v případě školních problémů.

  • Tým ŠPP funguje ve školním roce 2022/2023 pod vedením pana ředitele ve složení tří výchovných poradkyň s vymezenými kompetencemi (viz dále), metodičky prevence a školní psycholožky.
  • Všichni členové školního poradenského pracoviště úzce kooperují a jejich činnosti se prolínají.
  • ŠPP spolupracuje s vedením školy a ostatními pedagogy a společně s nimi se snaží pozitivně ovlivnit celkovou atmosféru ve škole.
  • Činnost ŠPP je realizována formou individuálních konzultací a intervencí, skupinové práce, aktivit v třídnických hodinách či výjezdů s náplní formujících třídní kolektiv; dále pak koordinací primárně preventivních programů pro jednotlivé třídy a ročníky; a konečně projektů podporujících wellbeeing a pozitivní klima školy.
  • ŠPP úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti – Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov (zejména pracovišti v Blansku a Boskovicích), SPC v Brně, případně s OSPOD a dalšími organizacemi.

 

  Po 20. 5. - Čt 23. 5. Ústní maturity
  Po 20. 5. 1.ABC, 2.AB, XA - ředitelské volno

  Út 21. 5.

1.AB, 2.AB, XA, 3.AB, MA - ředitelské volno

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies