Školní poradenské pracoviště

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Vedoucí ŠPP

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt: ředitelna: místnost č. 106; e-mail: reditel@gymbk.cz; tel: 516 411 189

Kompetence:

 • koordinace členů ŠPP
 • komunikace s ŠPZ
 • práce s žáky se SVP
 • konzultace a pomoc při tvorbě PLPP a IVP
 • spolupráce se zákonnými zástupci

 

Mgr. Jana ŽILKOVÁ

Výchovná poradkyně pro nižší gymnázium

Konzultační hodiny: Út 14:00 - 14:20,  Čt 7:30 - 7:55; VP: Po 11:50 - 12:35, dále dle domluvy

Kontakt: kabinet č. 108, e-mail: zilkova@gymbk.cz ; tel.: 516 418 632, kl. 29

Kompetence:

 • koordinace a náplň třídnických hodin v primě, sekundě a tercii
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, prevence a řešení školní neúspěšnosti apod.)
 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

 

Mgr. Štěpánka PETŘÍKOVÁ

Výchovná poradkyně pro vyšší gymnázium a kariérový poradce

Konzultační hodiny: Út 7:35 - 7:55, St 14:45 - 15:10; VP: Po 9:50 - 10:50, dále dle domluvy

Kontakt: kabinet č. 306, e-mail: petrikova@gymbk.cz; tel.: 516 418 632, kl. 20

Kompetence:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků školy (zejména informace o VŠ, VOŠ informační schůzky pro maturanty, pomoc při vyplňování přihlášek apod.)
 • spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (vysoká absence, záškoláctví, šikana apod.)
 • organizace seznamovacího pobytu pro žáky
 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • prezentace ŠPP (zveřejňování informací na webu školy)

 

Mgr. Jaroslava KONEČNÁ

Výchovná poradkyně, pracovnice odpovědná za inkluzi a péči o nadané žáky

Konzultační hodiny: St 14:45 - 15:10, Pá 7:35 - 7:55, VP: Pá 8:55 - 9:40, dále dle domluvy

Kontakt: kabinet č. 507 (přístavba), e-mail: konecna@gymbk.cz, tel.: 516 418 632, kl. 23

Kompetence:

 • organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • součinnost se ŠPZ
 • koordinace provádění stanovených podpůrných opatření, konzultace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické vedení při práci s nadanými žáky
 • evidence dokumentů žáků se SVP
 • tvorba IVP a PLPP (kontrola a vyhodnocení)

 

Mgr. Dana DRAŽILOVÁ FIALOVÁ

Metodik prevence

Konzultační hodiny: Út 14:45 - 15:10, St 7:35 - 7:5, VP: St 10:00 - 10:45, dále dle domluvy

Kontakt: kabinet č. 507 (přístavba), e-mail: drazilova-fialova@gymbk.cz, tel: 516418632, kl. 23

Kompetence:

 • zajišťování a organizace akcí školního preventivního programu
 • spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (zejména záškoláctví, šikana apod.)
 • organizace seznamovacího pobytu pro žáky
 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

 

 

Mgr. Martina FABIANOVÁ

Školní psycholog

Přítomna ve škole v: Po 10 - 16h a v Út 8 -14h; konzultační hodiny pro žáky i učitele jsou v ÚT 13 - 13:45h

Kontakt: učebna č. 112, e-mail: fabianova@gymbk.cz

Kompetence:

 • individuální konzultace pro žáky (osobní a vztahové potíže, podpora ve zvládnutí učiva a stresu, kariérní směřování, seberozvoj, apod.)
 • spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů
 • poradenství pro rodiče a pedagogy
 • realizace třídnických hodin s TU
 • kariérové poradenství (diagnostika, interpretace získaných dat a osobní konzultace)
 • realizace seznamovacích pobytů


 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies