Aktuálně - školní rok 2019/2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek

Výsledky k nahlédnutí zde.

Vzor žádosti o nové rozhodnutí pro nepřijaté uchazeče najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení pro 4-leté studium

Podrobné informace zde.

Přihláška je ke stažení zde.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Tradiční předávání maturitních vysvědčení pro absolventy blanenského gymnázia proběhlo letos v blanenském kině ve čtvrtek 25. června v mírně obměněné podobě. ...

Navýšení ceny obědů

Od 1. září 2020 dochází k navýšení ceny oběda na 29 Kč (žáci 11 - 14 let) a na 30 Kč (žáci 15 let a více).
Je třeba zvýšit zálohu ze stávajících 600 Kč na 630 Kč za měsíc, a to od srpna 2020 včetně.

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacích zkoušek

Výsledky k nahlédnutí zde.

Velký úspěch Magdalény Musilové v soutěži Jáma lvová

Naše kvartánka Magdaléna Musilová skvěle zvládá nejen své běžné školní povinnosti, ale každoročně se účastní také různých matematických a logických soutěží...

Výsledky přijímacích zkoušek

4-leté studium - přijatí uchazeči

4-leté studium - nepřijatí uchazeči

8-leté studium - přijatí uchazeči

8-leté studium - nepřijatí uchazeči

Vzor žádosti o nové rozhodnutí pro nepřijaté uchazeče najdete zde.

Klasifikace za 2. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

upozorňujeme, že na nástěnce v Bakalářích jsou vystaveny informace o uzavření klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku.
Současně sdělujeme, že od 15. června 2020 nebude fungovat přístup do průběžné klasifikace.

Provoz gymnázia v červnu

1. Z hlediska personálních, materiálních a prostorových podmínek škola primárně zajišťuje organizaci a realizaci maturitních a přijímacích zkoušek:

  • 1. 6. – 3. 6. 2020 – didaktické testy maturitní zkoušky
  • 8. 6. a 9. 6. 2020 – přijímací zkoušky
  • 10. 6. – 19. 6. 2020 – ústní část maturitní zkoušky
  • 25. 6. 2020 od 15 hodin - slavnostní předávání maturitních vysvědčení v kině
     

2.  Hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky gymnázia až do konce školního roku 2019/2020 je vzdělávání na dálku.
 

3.  Od 8. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků gymnázia v rámci individuálních konzultací, a to pouze na základě rozhodnutí vyučujícího, dobrovolné účasti žáka a při dodržení hygienických pravidel vyplývajících z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020.

Seznam vypsaných individuálních konzultací je zde a bude průběžně aktualizován.
 

4. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou všichni žáci při prvním vstupu do budovy školy povinni odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 

5. Organizace závěru školního roku 2019/2020:

  • 22. 6. – 24. 6. 2020 – třídnické hodiny podle rozpisu za dobrovolné účasti žáka, informace o termínu a místě konání třídnické hodiny bude sdělena třídním učitelem
  • 23. 6. 2020 – uzavření klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020
  • 29. 6. 2020 – vydávání vysvědčení po skupinách a ukončení školního roku, čas vydávání vysvědčení bude sdělen třídním učitelem
  • 30. 6. 2020 – volný den z rozhodnutí ředitele školy

Upozorňujeme, že v době konzultací nebude pro žáky zajištěn výdej obědů.

 

V Blansku 3. 6. 2020

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Informace o přijímacím řízení 2020

Termín přijímacích zkoušek

4-leté studium: pondělí 8. června 2020

8-leté studium: úterý 9. června 2020

Domácí vzdělávání

Vážení rodiče/Milí studenti,

od 30. 3. 2020 jsme upřesnili podmínky pro domácí vzdělávání. Podrobné pokyny a návody jsme Vám zaslali prostřednictvím IS Bakaláři. V případě ztráty hesla, problémů s přihlášením nebo jiných technických problémů kontaktujte prosím Mgr. F. Plačka – placek@gymbk.cz.

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že současný náročný stav zvládneme.

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy


informace pro rodiče žáků primy, sekundy, tercie a kvarty: stáhnout
informace pro rodiče žáků 1., 2. a 3. ročníku: stáhnout

Uzavření školy

Bezpečnostní rada státu dne 10. března 2020 rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost studentů na vzdělávání.
Od středy 11. března 2020 je tedy naše škola až do odvolání uzavřena.

Úřední hodiny v kanceláři školy budou každou středu v době 8 - 12 h do odvolání. V případě nutnosti kontaktujte ředitele školy na reditel@gymbk.cz.

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Sekunda na horách

Lyžařský kurz je pro celou třídu velkým zážitkem. Byla by škoda o něj přijít kvůli pandemii koronaviru. Měli jsme štěstí, že jsme z Blanska odjeli už 9. března. ...

Na Gymnáziu Blansko studují nejlepší ruštináři Jihomoravského kraje

Jmenují se Michaela Jurajdová a Matyáš Dvořák a v pátek 6. března oba vybojovali v Brně v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce první místa ve svých kategoriích. Míša z kvarty v kategorii základních škol a víceletých gymnázií ...

Děvčata z kvarty se chemie nebojí!

Žáci naší kvarty a tercie se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách okresního kola Chemické olympiády. Letošní úspěch je ale legendární! Děvčata z kvarty obsadila všechny medailové pozice!

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Čtyřleté studium-kritéria

Další informace o přijímacím řízení na čtyřleté studium najdete zde.

 

Osmileté studium-kritéria

Další informace o přijímacím řízení na osmileté studium najdete zde.

Vánoční soutěž pro PRIMU - KVARTU

Studenti nižšího stupně Gymnázia Blansko přivítali blížící se svátky již tradiční Vánoční soutěží. ...

Absolventský ples 2019

Vyvrcholením oslav 70. výročí založení školy se stal Absolventský ples Gymnázia Blansko, který se konal v pátek 29. listopadu 2019 v Dělnickém domě jako další z mnoha akcí při této příležitosti. ...

Zveme Vás na koncerty

Skauti připravili oslavu 30. výročí Sametové revoluce

Dne 15.11. 2019 proběhla v naší tělocvičně akce na oslavu 30. výročí Sametové revoluce, která nám poukázala na mnohé významné okamžiky související s touto událostí. Program studentům stručně objasnil situaci po komunistickém převratu a vývoj komunistické totality trvající až do roku 1989...

Absolventský ples Gymnázia Blansko

70. narozeniny Gymnázia Blansko

Sedmdesáté narozeniny Gymnázia Blansko oslavili pozvaní i další hosté 8. listopadu 2019, kdy slavnostně vyzdobená škola otevřela dveře absolventům, bývalým učitelům i zaměstnancům, zástupcům města Blanska ...

Holubi, s. r. o.

Díky našim spolužačkám, které už roky hrály v divadelním studiu Kolárka, padl nápad, že nebudeme v době představení, jež hrály pro veřejnost, hlásit jen jejich nepřítomnost, ale přímo je přijdeme podpořit do hlediště. ...

Informace o provozu školy ve středu 6. listopadu 2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že provoz gymnázia bude ve středu 6. listopadu 2019 zajištěn beze změn.

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Plenární schůze rodičovského sdružení a třídní schůzky

V úterý 12. 11. 2019 od 15,30 hodin se v jídelně školy koná plenární schůze rodičovského sdružení. Po společné úvodní části budou následovat schůzky ve třídách a poté případné konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Rozmístění vyučujících najdete zde.

Naše gymnázium slaví 70. výročí založení

V letošním roce si naše gymnázium připomíná sedmdesáté výročí svého založení. V souvislosti s oslavami tohoto jubilea proběhnou pro veřejnost akce, na které Vás zvou žáci, učitelé a vedení školy.

program akcí

Průvod městem a koncert na Poduklí

V pátek 27. září 2019 prošel středem Blanska průvod žáků a učitelů našeho gymnázia, který byl zakončen koncertem na Poduklí. Započali jsme tak sérii akcí, které budou provázet oslavy 70. výročí založení naší školy... Fotografie →

Archiv všech vydaných článků v jednotlivých školních rocích:

  Pá 21. 6. Uzavření klasifikace
  Po 24. 6. Informační schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků

  Pá 28. 6.

Vydání vysvědčení

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies