Aktuálně - školní rok 2012/2013

Úřední hodiny v kanceláři Gymnázia Blansko během prázdnin

 

3. 7. 2013

9,00 – 12,00

10. 7. 2013

9,00 – 12,00

17. 7. 2013

9,00 – 12,00

24. 7. 2013

9,00 – 12,00

31. 7. 2013

9,00 – 12,00

7. 8. 2013

9,00 – 12,00

14. 8. 2013

9,00 – 12,00

21. 8. 2013

9,00 – 12,00

Od 26. 8. 2013 denně  8,00 – 14,00

 

V Blansku 28. 6. 2013                                                     Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Květináč s bramborou přinesl studentce blanenského gymnázia vítězství v celostátním kole SOČ

Violo, většina mladých lidí dnes směřuje svoje volnočasové aktivity jiným směrem než k práci na zahradě a v truhlících  na balkoně jsou k vidění častěji muškáty než  květináče s bramborami. Jaká je cesta takového květináče z balkonu až na vítězný stupeň celostátního kola Středoškolské odborné činnosti?

Rozhodla jsem se vypěstovat na naší zahradě na Vysočině deset různých odrůd brambor a následně je vyhodnotit například z hlediska výnosů, ale i chuti a kvality. Oslovila jsem paní učitelku Bayerovou, která mi ochotně pomohla sehnat odborného konzultanta přes organizaci JCMM – Ing. Petra Elznera, Ph.D. z Mendelovy Univerzity v Brně, protože to je pro vznik kvalitní práce velmi důležité. ...

 

Anglické divadlo

O tom, že škola nemusí být nuda, se žáci sekundy A přesvědčili v posledních hodinách angličtiny. Díky času, který získali včasným probráním učiva, měli možnost ...

Uběhli jsme přes 300 kilometrů

Ve dnech 14.-15. června se žáci naší školy zúčastnili 1. ročníku charitativní akce YOU DREAM WE RUN – Běžíme pro tvůj sen Blansko 2013. ...

Beseda o studiu chemie na VŠ

V úterý 25. 6. 2013 se na naší škole v rámci Dne projektů uskutečnila přednáška a následně i beseda pro budoucí uchazeče o studium chemie na VŠ. Přednášku vedl bývalý student našeho gymnázia ...

Tercie B na exkurzi Brněnské přehrady

Kolikrát v životě dostane člověk příležitost, aby nahlédl do zákulisí takového vodního díla, jakým je přehrada? Studentům Tercie B se to podařilo 20. června 2013. ...

Rodilý mluvčí ze Skotska - Mr. Matthew

Matthew Craven, 18-ti letý student ze Skotska se přihlásil do projektu Evropské Dobrovolné Služby (EVS), který zájemcům umožňuje pracovat jako dobrovolník v cizí zemi. ...

Biologický trojlístek pro sekundy

Ve dnech 18. – 20. 6. podnikly třídy sekunda A a sekunda B celkem tři různé ekologické a biologické výpravy. Jedním z programů byla návštěva brněnské zoologické zahrady, kde jsme pozdravili medvíďata Kometu a Nanuka ...

Turnaje ve vybíjené a florbale

V pátek 21. 6. 2013 se v  tělocvičně gymnázia uskutečnily dva turnaje pro žáky prim a sekund. Tři dívčí družstva se utkala ve vybíjené a chlapci sehráli ...

Konference o finanční gramotnosti

Studenti třetího ročníku našeho gymnázia navštívili v pondělí 10. 6. 2013 v brněnském sále Břetislava Bakaly konferenci na téma „Finanční gramotnost“. ...

Exkurze primy - Modrá u Velehradu

V pondělí 17. června jsme  s primou navštívili   exkurzi ve vesničce Modrá u Velehradu. Prohlédli jsme si areál „Živá voda“, největší expozici přirozených mokřadních a sladkovodních  ekosystémů v České republice. ...

Za nepřátelskou linií - Europa Nostra 2013

Postsovětská republika Dormenistán, separatistický region Karystán, ve kterém bojuje teroristická skupina Gruban s vládními vojsky a uprostřed toho všeho skupina diplomatů snažící se zastavit vyvražďování civilního obyvatelstva. Vítejte ve vojenském újezdu Brdy na celostátním kole soutěže Europa Nostra. ...

Naše krev pro záchranu života

Ve středu 24. dubna 2013 – těsně před odchodem na „svatý maturitní týden“ - jsme se rozhodli darovat krev, a tím se stát dobrovolnými dárci krve. Tuto příležitost ...

Předávání maturitních vysvědčení absolventům

V pátek 7.6.2013 se v sále blanenského kina konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům. Fotografie najdete zde.

Kulichový den

31. 5. 2013 se na naší škole uskutečnil Kulichový den. Nápad se zrodil o dva dny dříve ve výtvarné skupině sexty A vedené paní učitelkou Hrdinovou. Studenti probírali ...

Po stopách československých legionářů ve Francii - nový projekt

Více informací najdete zde.

Perličkovský květen

V průběhu května se pěvecký sbor Perličky zúčastnil dvou dlouho očekávaných a připravovaných akcí.

Ve čtvrtek 16. 5. 2013 proběhl 44. ročník Festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích, kde jsou Perličky ...

Návštěva blanenské čistírny odpadních vod a kompostárny

V pátek 24. května 2013 měla sekunda A možnost nahlédnout do provozu dvou velkých ekologických zařízení na Starém Blansku u příležitosti Dne otevřených dveří. S odborným výkladem provozovatelů obou zařízení si žáci prohlédli čistírnu odpadních vod a kompostárnu.

Fotografie najdete zde.

EUROPANOSTRA - POSTUPUJEME DO CELOSTÁTNÍHO KOLA

V pondělí 20. 5. 2013 se studenti blanenského gymnázia Jan Gromeš, Tadeáš Rybka a Pavel Šmak, všichni ze Sexty A, zúčastnili krajského kola soutěže o EU a NATO. ...

Úspěch v okresním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků

Od ledna letošního roku na naší škole funguje zájmový kroužek Mladých zdravotníků. Výuku zajišťují pracovníci Českého červeného kříže Blansko, kterým tímto patří velký dík. ...

Biologická olympiáda - krajské kolo kat. D, C (primy - kvarty)

Ve dnech 10. a 15. 5. 2013 se v Brně – Lužánkách sešli úspěšní soutěžící z celého Jihomoravského kraje.

Své znalosti a dovednosti porovnávali při mikroskopování perlooček, nitěnek a patentek, v poznávání 20 živých rostlin a 20 živočichů z tamějších sbírek. ...

Výsledky PZK - 2. kolo 20. 5. 2013

 

 

Veřejné ID

Celkový počet bodů

Výsledek PZK

1

644/2013

506

Přijat

2

643/2013

500

Přijat

3

645/2013

437

Přijat

4

641/2013

376

Přijat

 

V Blansku 21. 5. 2013                                                       Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

 

Upozornění:

Do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá zákonný zástupce řediteli školy zápisový lístek. Pokud takto neučiní, vzdává se tímto práva být přijat.

Jak se nám to v Praze povedlo (aneb Gymnázium Blansko na celostátní přehlídce Ars poetica - Puškinův památník 2013)

V pátek 10. května 2013 se v Ruském centru vědy a kultury v Praze konalo celostátní kolo soutěžní přehlídky  přednesu ruských uměleckých textů Ars Poetica – Puškinův památník. Naše škola měla hned tři želízka ...

Za tajemstvím dutých skal

Dne 7. 5. 2013 se obě skupiny ekologie 2. a 3. ročníku vydaly na terénní program s názvem „Tajemství dutých skal“. Našimi průvodkyněmi se staly Martina a Zdeňka, zástupkyně ekologického ...

Majáles 2013

V pátek 10. května 2013 se v Blansku opět uskutečnil studentský majáles, kterého se tradičně zúčastnili i studenti naší školy. Jak bývá zvykem, do kostýmů se převlékli i někteří učitelé. Fotoreportáž najdete zde.

Nezaprší a nezaprší aneb Anglie byla fajn (29.4.-3.5.2013)

Každé dva roky nabízíme studentům školní poznávací zájezd do Velké Británie. Letos jsme vybrali zájezd do Londýna a na jižní pobřeží od cestovní kanceláře PROTRAVEL, s ubytováním ...

Vítězství ve finálovém kole Španělské olympiády

V pátek 26.4.2013 proběhlo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně finálové kolo Španělské olympiády – Olimpiada „ Mundo Hispano“. Ze školního kola, které se ...

NA VÝLETU V ARBORETU aneb Gymnázium Blansko v Arboretu Křtiny

Když jaro, tak do přírody. Tímto heslem se řídili studenti kvinty B Gymnázia Blansko a dne 24. dubna podnikli biologickou exkurzi do Arboreta ve Křtinách. ...

Úklid Moravského krasu 2013

V sobotu 27. 4. 2013 se žáci Gymnázia Blansko již tradičně vydali do přírody s igelitovými pytli a s úkolem vyčistit naše okolí od odpadků. Počasí nám přálo, práce nám šla rychle od ruky a jako vždy jsme si cestou užili spoustu zábavy. ...

Studenti Gymnázia Blansko a projekt "Naši nebo cizí?"

Ve dnech 24. - 25. 04. 2013 se studenti Tercie B a Kvarty A zúčastnili projektu „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století“.

Projekt připravila brněnská ...

Amazonia

V sobotu 20. 4. 2013 v 9 hodin se sešly ve výtvarné učebně Kateřina a Anna Fojtíkovy, Aneta Ratkovská a Bára Zukalová s Blankou Harestovou, aby vyzdobily hlavní budovu školy pro nové uchazeče o studium na naší škole ...

Výchovný koncert

V úterý 16.4.2013 se třídy 1.AB, QAB, 2.A a XAB zúčastnily výchovného koncertu v dřevěném kostelíku. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vítězství našich ruštinářů na přehlídce Ars poetica - Puškinův památník 2013

Studenti Gymnázia Blansko si pro letošní ročník soutěže v přednesu ruských literárních textů Ars poetica – Puškinův památník připravili celkem pět vystoupení - pod vedením PhDr. Dany Fránkové nacvičili ...

Ekologická vlajka aneb zase recyklujeme

Naše gymnázium se již několik let účastní ekologického programu Recyklohraní (www.recyklohrani.cz), v rámci kterého třídíme odpad, pomáháme likvidovat vyřazené elektrozařízení ...

Úspěch našich studentek v biologické olympiádě

Ve dnech 5. a 12. dubna 2013 se na MZLU Brno konala krajská kola biologické olympiády kategorií „A“ a „B“. Naše studentky se staly úspěšnými řešitelkami (více než 60% úspěšnost odpovědí) a díky svým výborným znalostem ...

Koncert na zámku

Na počátku dubna se již tradičně otvírají brány zámků a muzeí v celé zemi a nejinak tomu bylo i na blanenském zámku, kde sídlí Městské muzeum. Oficiálně bylo otevřeno již v prvním dubnovém víkendu ...

Okresní kolo SOČ Blansko

V pátek 12. 4. 2013 se v prostorách DDM Blansko uskutečnilo okresní kolo 35. ročníku Středoškolské odborné činnosti studentů středních škol.  Celkově se soutěže zúčastnilo 30 studentů středních škol z okresu Blansko v různých kategoriích dle oborů, 10 soutěžících bylo z blanenského  gymnázia. ...

Návštěva Moravské galerie v Brně

Dne 10. dubna se skupiny výtvarné výchovy ze tříd 1.A, 1.B a XA vypravily do Brna, aby  v Místodržitelském paláci  Moravské galerie absolvovaly výukové programy Umění šesti století a Středověké nebe. ...

Exkurze do Osvětimi

Na konci prvního dubnového týdne studenti všech třetích ročníků blanenského gymnázia v rámci historické exkurze navštívili koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka – Koncentrations lager Auschwitz – Birkenau. ...

Mexiko, Mexiko ... grande

Všem studentům španělštiny na Gymnáziu Blansko byla určena prezentace o Mexiku. Tu pronesl absolvent blanenského gymnázia Mgr. Jan Střítecký, který v rámci doktorandského studia ...

Okresní kolo biologické olympiády kat. D (primy - sekundy)

Dne 10. 04. 2013 se na naší škole opět konalo okresní kolo biologické olympiády, tentokrát v kategorii D.

Teoretický test, poznávačka organismů a mikroskopování bylo zaměřeno na rybník. ...

3. místo Jana Gromeše v krajském kole chemické olympiády

Pěkného umístění dosáhl student sexty A, Jan Gromeš, v krajském kole chemické olympiády, kategorie C, které se konalo ve čtvrtek 4. 4. 2013 na SPŠ chemické v Brně. V silné konkurenci 31 soutěžících ...

ÚSPĚCH STUDENTŮ FRANCOUZŠTINY NA BLANENSKÉM GYMNÁZIU

Dne 21.3.2013 proběhlo krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce v Brně Lužánkách. Soutěže se zúčastnili vítězové školních kol ze středních škol Jihomoravského kraje. Loňský vítěz celostátního kola Tomáš RYBÁŘ ze sexty B soutěžil ...

Okresní kolo biologické olympiády kat. C (tercie - kvarty)

Dne 27. 03. 2013 se na naší škole konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C.

Naše gymnázium reprezentovali Daniel Žilka a Jakub Fedra z tercií. Své znalosti a dovednosti poměřili ve vědomostním testu na téma ...

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Regionální kolo Konverzační soutěže (tzv. olympiády) v ruském jazyce se konalo ve čtvrtek 14. března 2013 v CVČ Lužánky v Brně. Zúčastnili se ho reprezentanti tří krajů - Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina. ...

Turnaj v Brně - krajské kolo ve futsale

5. 3. 2013 se hoši z vyššího gymnázia zúčastnili turnaje krajského kola středních škol ve futsale. Turnaj se konal v Brně v nafukovací hale TJ Sokol Juliánov. ...

Velikonoční dílna

Velikonoční dílny 23. 3. 2013 (sobota!) se zúčastnilo 9 studentek.
Pracovaly  s vyfouklými vajíčky-výdutky technikou vosková batika. Tradice zdobení kraslic voskem pochází z Moravy, konkrétně ze Slovácka. Každý kraj, krajové etnikum má (či lépe mělo) své tradice ...

Rychta pod sněhem

Dne 19. 3. 2013 se vydala Tercie A na Rychtu do Krásenska.

Výukový program s názvem Ryba na prášcích se však díky nečekané sněhové nadílce a silnému větru nekonal. O to zajímavější ...

64. ples Gymnázia Blansko

V pátek 22.3.2013 proběhl již 64. ples Gymnázia Blansko. Poděkování patří všem organizátorům i oběma KVARTÁM za pěknou výzdobu. Fotky z výroby výzdoby najdete zde

Atmosféru plesu zachycují fotografie Aleny Pernicové a Aničky Konečné.

Přednáška o Borneu

V pátek 22. března 2013 se uskutečnilo v jídelně školy komentované promítání fotografií z Bornea.  Navštívili ho žáci obou sekund.  Amatérský cestovatel Ing. Dimitr Iškiev žákům představil některé ...

Turnaj v Kyjově, 13. 3. 2013, Krajské kolo základních škol

Dne 13. března 2013 se chlapci nižšího stupně gymnázia zúčastnili krajského kola základních škol v basketbalu. Turnaj se konal v Kyjově, a proto se odjíždělo již o půl šesté ráno. ...

Exkurze v Krásensku

15. března 2013 se zúčastnila třída Tercie B ekologického programu na krásenské Rychtě. Název projektu „Ryba na prášcích“  vyvolával dojem, že půjde o kulinářský kurz, ale program ...

Přednáška o Moravském krasu

V pátek 8.3. navštívila třída sekunda A zajímavou přednášku. Pod vedením Mgr. Pavly Kotlánové a Mgr. Kláry Pernicové se žáci vypravili do budovy Správy CHKO Moravský kras, kde strávili zhruba dvě vyučovací hodiny. ...

Literární soutěž blanenské Ulity

Na počátku letošního roku vyhlásilo blanenské sdružení Ulita literární soutěž Stopy ve sněhu.

Ve třídách Kvarta A a Tercie B proběhlo nejdříve školní kolo a byly vybrány nejlepší příspěvky, které jsme poslali organizátorům soutěže. ...

Mladý chemik

Během ledna a února 2013 proběhla soutěž  MLADÝ CHEMIK, kterou organizoval Svaz chemického průmyslu ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně. Soutěže se mohli zúčastnit ...

Den zdraví

Pro žáky kvart se konala série přednášek týkajících se zdraví. Obě třídy, kvarta A a kvarta B, se zúčastnily přednášky o první pomoci, kterou zajistil Český červený kříž Blansko. ...

Návštěva z Masarykovy univerzity Brno

V pátek 22. února 2013 navštívili naši školu dva bývalí studenti gymnázia, dnes již absolventi MU Brno, Mgr. Jiří Šperka a Mgr. Pavel Souček, kteří pracují v Ústavu elektroniky MU Brno. Během hodinové přednášky, určené pro studenty ...

Pythagoriáda 2013 - výsledky školního kola

Začal mezitřídní turnaj ve fotbale

V prvním týdnu po vysvědčení začal na naší škole fotbalový turnaj, který bude trvat až do května letošního roku. Ve třech skupinách se v následujících týdnech navzájem utkají třídní výběry bojující o dobré výsledky a respekt ostatních tříd. Celý turnaj ...

Lyžařský kurz - chata BARBORKA 2013

Jak jsme se na horách měli, co všechno jsme zažili?

To si přečtěte v komentářích „účastníků zájezdu“. ...

Blanenský deník na gymnáziu

V úterý 5.2. v odpoledních hodinách se netradičně změnila výuka v maturitních seminářích cvičení z českého jazyka. Žáky čtvrtého ročníku navštívila redaktorka Blanenského deníku a časopisu 100 + 1 zajímavostí, aby jim přiblížila novinářskou práci. ...

Fotoreportáž z DOD 31.1.2013

Krátkou fotoreportáž z DOD, který proběhl 31.1.2013, najdete zde

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2013/2014

Návštěva Hany Lipovské ve 3.A

Poslední den prvního pololetí navštívila blanenské gymnázium naše bývalá žákyně, nyní studentka 3. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU, Hana Lipovská. Svým zajímavým programem zpestřila ...

SUDOKU 2013 - výsledky

Informace o přijímacím řízení 2013

Novoroční koncert

Ve středu 9.1.2013 ve večerních hodinách uzavřel gymnaziální pěvecký sbor Perličky předvánoční řadu koncertů novoročním vystoupením v Městské knihovně Blansko. Perličky již podruhé přijaly pozvání ...

Gymnázium Blansko podporuje nadané studenty

Přehled studentů blanenského gymnázia přihlášených do T-exkurzí JCMM či spolupracujících s JCMM ...

Hudební Vánoce na gymnáziu

Ve druhé polovině prosince bývají každoročně všichni muzikanti vytížení víc než obvykle a ti gymnaziální ani letos nebyli výjimkou. Hudební aktivity v této době probíhají ...

Žáci potěšili starší spoluobčany regionu

Stalo se již tradicí, že žáci nižších ročníků Gymnázia Blansko se snaží přispět k pohodě vánočních svátků starším spoluobčanům našeho regionu, kteří využívají služeb Oblastní charity Blansko. ...

Anatomické muzeum Brno

Za doprovodu Mgr. Lukášové navštívila septima A Anatomické muzeum profesora Karla Žlábka, které je součástí kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Měli jsme příležitost ...

Gymnázium Blansko opět vítězí

Hoši z našeho gymnázia se v úterý 18.12.2012 zúčastnili turnaje okresního přeboru středních škol AŠSK ve futsale. Vzhledem k tomu, že turnaj ...

Poznáváme zvířata

Ve čtvrtek 13. 12. 2012 jsme absolvovali  ve škole zajímavý program - návštěvu pana Hořáka ze záchranné stanice zvířat Ikaros z Pelhřimova. Program se týkal ...

Vánoční program

Vánoční besídky již po druhé na blanenském gymnáziu vystřídal před vánočními prázdninami program v podobě několika aktivit pro žáky nižších ročníků i pro studenty vyššího gymnázia. Dárkem největším byla Vánoční soutěž připravená ...

Živý betlém

Po dvou letech, kdy akci nejprve zkomplikovalo počasí a potom státní smutek, opět studenti blanenského gymnázia předvedli před budovou Komerční banky na náměstí Republiky 21.12.2012 Živý betlém. V programu vystoupili studenti primy a sekund, které doplnil pěvecký sbor Perličky. Velké poděkování za zorganizování celé akce patří Mgr. Vladimíru Šenkýřovi a Mgr. Jarce Konečné. Fotografie najdete zde. Krátký text i další fotografie najdete také zde.

Adventní Vídeň

Fotografie ze zájezdu do předvánoční Vídně najdete zde.

Gymnázium Blansko okresním přeborníkem ve volejbalu

Dne 11.12.2012 se uskutečnil v městské hale v Letovicích volejbalový turnaj středních škol okresu Blansko za účasti 5 družstev. Naši volejbalisté překvapivě prošli celým turnajem bez zaváhání, a stali se ...

Výběrové řízení

Gymnázium Blansko vyhlásilo výběrové řízení na dodávku ICT, dataprojektorů a dalšího vybavení. Více informací naleznete na protikorupčním portále JMK.

Mikuláš, čerti a andělé navštívili i letos naši školu

Krátkou fotoreportáž najdete zde.

Perličky a Petr Bende

V pondělí 3.12.2012 se v blanenském Městském klubu uskutečnil tradiční vánoční koncert Petra Bendeho v rámci jeho Omniplast Vánočního turné 2012. Ke spolupráci si ...

Klimatizace aneb něco je ve vzduchu

V úterý 27.11.2012 navštívila naše třída 1.B Středisko environmentální výchovy Brno - Kamenná. Program se jmenoval „Klimatizace aneb něco je ve vzduchu“. Dozvěděli jsme se zde ...

pIšQworky 2012 - krajský turnaj

Na naší piškvorkové pouti se nám vedlo skvěle, dokázali jsme dohromady 16x v řadě vyhrát. Poslední 3 výhry jsme získali na krajském kole v Brně na Gymnáziu tř. Kapt. Jaroše. ...

Lovili jsme bobříka

V legendární knize Jaroslava Foglara „Hoši od Bobří řeky“ představuje bobřík určitou zkoušku, prokázání dovednosti, umu a kvality. Tam hoši lovili bobříka odvahy, bobříka mlčení, ...

SILNÝ KAFE

12.11. 2012 se třída 1.A s paní profesorkou Lenkou Pravcovou zúčastnila výukového programu Silný kafe, který proběhl na pracovišti Lipka - Kamenná. ...

Turnaj v šachu

Ve středu 21.11.2012 proběhl školní turnaj v šachu. Celkem se ho zúčastnilo 24 hráčů. V kategorii vyššího gymnázia zvítězil s velkým náskokem Lukáš Slouka ze 2.A, druhý skončil ...

Soutěž z anglického jazyka

Dne 20.11. 2012 se uskutečnilo na naší škole školní kolo celonárodní soutěže pro střední školy z anglického jazyka City and Guilds pod záštitou MŠMT. Soutěž byla určena pro 3. a 4. ročníky. Vítězem úrovně B2 se stal Jakub Kolář ze třídy 4.A, druhý nejlepší výsledek měl Jan Kouřil ze septimy B. Ve vyšší úrovni C1 se na prvním místě umístila Kristýna Jirmannová z oktávy A a hned za ní Tamara Korešová z oktávy B. Vítězové postupují do finálového kola.
Všem studentům blahopřejeme!

Mgr. Pavla Sedláková

Den latiny v Praze

Dne 12. 11. 2012 se 12 studentů Gymnázia Blansko zúčastnilo akce nazvané Den latiny, kterou pořádala Filozofická fakulta UK Praha. ...

Vítězství Gymnázia Blansko

Mladí basketbalisté Gymnázia Blansko se ve středu 14. 11. 2012 zúčastnili turnaje okresního přeboru škol AŠSK. Turnaj se konal v hale SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích a to ...

Den otevřených dveří 16.11.2012

V pátek 16.11.2012 otevřelo Gymnázium Blansko již tradičně svoje prostory zájemcům o studium z řad žáků 5. a 9. tříd ZŠ, jejim rodičům i široké veřejnosti. Průběh tohoto dne si můžete prohlédnout v následující fotoreportáži.

Testování úrovně anglického jazyka

V termínu od 5. do 9. 10. 2012 se naše škola zapojila do projektu, zabývajícího se testováním úrovně anglického jazyka studentů středních škol v rámci České republiky. Naši studenti si pomocí on-line testu mohli vyzkoušet, jaké jsou jejich znalosti angličtiny. Na základě EF English Proficiency Index byly vyhodnoceny jejich výsledky a studentům byly zaslány společně s certifikátem jejich jazykové úrovně.

Perličky poosmé nocovaly ve škole

Gymnaziální pěvecký sbor Perličky si již tradičně prodloužil druhý listopadový týden a z pátku na sobotu 9. a 10.11. přenocovali jeho členové ...

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo, kategorie C, D

Dne 31. 10. 2012 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo biologické olympiády v kategorii D (prima, sekundy) a C ( tercie, kvarty). ...

Expedice KOSTELÍK ve finále na jedničku!

V posledním říjnovém týdnu předvedli účastníci projektu Expedice KOSTELÍK nejprve svým spolužákům a pak blanenské veřejnosti výsledky svého pátrání. ...

BRLOH 2012

BrLoH je zábavná týmová soutěž, která probíhá ve třech internetových kolech a je určená žákům základních škol a víceletých  gymnázií ...

Gymnázium Blansko zvítězilo ...

Florbalisté z Gymnázia v Blansku zvítězili v okresním přeboru středních škol AŠSK. Turnaj se hrál ve sportovní hale SPŠ Jedovnice za účasti 10 družstev. Družstva byla rozdělena ...

Jaderná elektrárna Dukovany a vodní elektrárna Dalešice

V úterý 2. října 2012 podnikli studenti blanenského gymnázia zajímavou exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice. Exkurze se zúčastnilo ...

Perličky zpívaly v Olešnici

Až na hranice blanenského okresu a tří krajů, dalo by se říci „za hory a doly“, se v pátek 19. října vypravil gymnaziální pěvecký sbor Perličky.  V Olešnici se již posedmnácté konala ...

Podzimní víkend na Rychtě (12. - 14.10.2012)

V pátek 12.10.2012 odpoledne vyrazila čtveřice nadšených odvážlivců (Katka Patloková – QA, Terka Daňková, Kuba Flek a Tadeáš Vašíř – XB) na další víkendovku s Rychtou. Hlavním bodem víkendového programu byl sobotní výlet ...

Byli jsme "udifeni"

Ve středu 10. 10. 2012 mohli studenti od kvart po druhé ročníky zhlédnout experimentální show, se kterou gymnázium navštívili zástupci sdružení ÚDIF – Úžasné DIvadlo Fyziky. ...

Krajské finále přespolního běhu ZŠ a SŠ v Brně

Výborného úspěchu dosáhly studentky Gymnázia Blansko v krajském kole přespolního běhu základních a středních škol. ...

Víkendovka Podyjí

Ve dnech 5. – 7. 10. 2012 se skupinka zájemců ze tříd QA, QB, XB a 2. A účastnila víkendového  výletu do NP Podyjí. Program garantovalo školské zařízení ...

Expedice KOSTELÍK finišuje!

Všichni účastníci naší expedice se ve zdraví vrátili z Ukrajiny – a nebylo to zase tak samozřejmé smiley! ...

Seznamovací pobyt studentů 1. ročníků

Na základě pozitivních ohlasů z předchozích dvou let zorganizovalo gymnázium i letos v září seznamovací pobyt pro nové žáky čtyřletého studia. Oběma prvním ročníkům ...

Adventní Vídeň

"MY JSME PRIMA"

Primáni zahájili školní rok na gymnáziu třídenním seznamovacím pobytem v Hodoníně u Kunštátu, kam jezdíme s novými žáky prim již šest let.

Cestou jsme si udělali krátkou zastávku ...  ... 

Díky Recyklohraní ušetřilo Gymnázium Blansko životnímu prostředí řadu surovin

Školní recyklační program Recyklohraní nejen vzdělává a motivuje žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná ...  ...   ...

Expedice KOSTELÍK nabírá obrátky!

Ve čtvrtek 13. září se účastníci sešli na Dni prezentací. Jednotlivé týmy přinesly výsledky svých bádání ve formě prezentací a členové vyprávěli ostatním, co od poslední schůzky v červnu vypátrali. ...

Recyklohraní, aneb ukliďme si svět!

Perličky prázdninové

Letní odpočinek žáků a učitelů blanenského gymnázia zdaleka ještě nekončil a pěvecký sbor Perličky se ve třetím srpnovém týdnu tradičně sjel do podorlické vísky Mladějov na Moravě, kde pravidelně nacvičuje program ...  

Archiv všech vydaných článků v jednotlivých školních rocích:

  Pá 21. 6. Uzavření klasifikace
  Po 24. 6. Informační schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků

  Pá 28. 6.

Vydání vysvědčení

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies