Informace k přijímacím zkouškám 2021

Termíny jednotných přijímacích zkoušek CERMAT:

4leté studium:

1. termín – pondělí 3. května 2021

2. termín – úterý 4. května 2021

8leté studium:

1. termín – středa 5. května 2021

2. termín – čtvrtek 6. května 2021

 

1. náhradní termín pro oba obory:  středa 2. června 2021

2. náhradní termín pro oba obory: čtvrtek 3. června 2021

 

Na základě mimořádného opatření MZ č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu:

  • nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19
  • před konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

 

Toto potvrzení může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Podrobné informace dostanou uchazeči doporučeným dopisem cca 14 dní před konáním přijímací zkoušky.

 

V Blansku 12. 4. 2021

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Publikováno: 12.dubna 2021, Ivo Grim

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies