Aktuálně

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

Rozdělení žáků do tříd u čtyřletého studia ...

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Tradiční předávání maturitních vysvědčení pro absolventy blanenského gymnázia proběhlo letos v blanenském kině ve čtvrtek 25. června v mírně obměněné podobě. ...

Úřední hodiny o letních prázdninách

každou středu v době 8 - 11 h

Navýšení ceny obědů

Od 1. září 2020 dochází k navýšení ceny oběda na 29 Kč (žáci 11 - 14 let) a na 30 Kč (žáci 15 let a více).
Je třeba zvýšit zálohu ze stávajících 600 Kč na 630 Kč za měsíc, a to od srpna 2020 včetně.

Klasifikace za 2. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

upozorňujeme, že na nástěnce v Bakalářích jsou vystaveny informace o uzavření klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku.
Současně sdělujeme, že od 15. června 2020 nebude fungovat přístup do průběžné klasifikace.

Provoz gymnázia v červnu

1. Z hlediska personálních, materiálních a prostorových podmínek škola primárně zajišťuje organizaci a realizaci maturitních a přijímacích zkoušek:

  • 1. 6. – 3. 6. 2020 – didaktické testy maturitní zkoušky
  • 8. 6. a 9. 6. 2020 – přijímací zkoušky
  • 10. 6. – 19. 6. 2020 – ústní část maturitní zkoušky
  • 25. 6. 2020 od 15 hodin - slavnostní předávání maturitních vysvědčení v kině
     

2.  Hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky gymnázia až do konce školního roku 2019/2020 je vzdělávání na dálku.
 

3.  Od 8. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků gymnázia v rámci individuálních konzultací, a to pouze na základě rozhodnutí vyučujícího, dobrovolné účasti žáka a při dodržení hygienických pravidel vyplývajících z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020.

Seznam vypsaných individuálních konzultací je zde a bude průběžně aktualizován.
 

4. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou všichni žáci při prvním vstupu do budovy školy povinni odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 

5. Organizace závěru školního roku 2019/2020:

  • 22. 6. – 24. 6. 2020 – třídnické hodiny podle rozpisu za dobrovolné účasti žáka, informace o termínu a místě konání třídnické hodiny bude sdělena třídním učitelem
  • 23. 6. 2020 – uzavření klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020
  • 29. 6. 2020 – vydávání vysvědčení po skupinách a ukončení školního roku, čas vydávání vysvědčení bude sdělen třídním učitelem
  • 30. 6. 2020 – volný den z rozhodnutí ředitele školy

Upozorňujeme, že v době konzultací nebude pro žáky zajištěn výdej obědů.

 

V Blansku 3. 6. 2020

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Domácí vzdělávání

Vážení rodiče/Milí studenti,

od 30. 3. 2020 jsme upřesnili podmínky pro domácí vzdělávání. Podrobné pokyny a návody jsme Vám zaslali prostřednictvím IS Bakaláři. V případě ztráty hesla, problémů s přihlášením nebo jiných technických problémů kontaktujte prosím Mgr. F. Plačka – placek@gymbk.cz.

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že současný náročný stav zvládneme.

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy


informace pro rodiče žáků primy, sekundy, tercie a kvarty: stáhnout
informace pro rodiče žáků 1., 2. a 3. ročníku: stáhnout

Uzavření školy

Bezpečnostní rada státu dne 10. března 2020 rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost studentů na vzdělávání.
Od středy 11. března 2020 je tedy naše škola až do odvolání uzavřena.

Úřední hodiny v kanceláři školy budou každou středu v době 8 - 12 h do odvolání. V případě nutnosti kontaktujte ředitele školy na reditel@gymbk.cz.

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Na Gymnáziu Blansko studují nejlepší ruštináři Jihomoravského kraje

Jmenují se Michaela Jurajdová a Matyáš Dvořák a v pátek 6. března oba vybojovali v Brně v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce první místa ve svých kategoriích. Míša z kvarty v kategorii základních škol a víceletých gymnázií ...

Děvčata z kvarty se chemie nebojí!

Žáci naší kvarty a tercie se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách okresního kola Chemické olympiády. Letošní úspěch je ale legendární! Děvčata z kvarty obsadila všechny medailové pozice!

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Čtyřleté studium-kritéria

Další informace o přijímacím řízení na čtyřleté studium najdete zde.

 

Osmileté studium-kritéria

Další informace o přijímacím řízení na osmileté studium najdete zde.

Archiv všech vydaných článků v jednotlivých školních rocích:

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko