Aktuálně

Den otevřených dveří

Vánoční soutěž pro PRIMU - KVARTU

Studenti nižšího stupně Gymnázia Blansko přivítali blížící se svátky již tradiční Vánoční soutěží. ...

Hrdličkovo muzeum člověka

V rámci výuky biologie vyrazili studenti třetího ročníku 6. prosince do Prahy na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, aby navštívili Hrdličkovo muzeum člověka...

Vánoční punč chutná nejlépe ve Vídni

O tom, že vánoční punč nejlépe chutná ve Vídni, se přesvědčili v pátek 22. listopadu studenti naší školy. První zastávkou na cestě za předvánočními zážitky byl nejslavnější vídeňský palác, Schönbrunn. Tam dostali žáci hodinové osobní volno, během kterého si mohli projít rozsáhlé zahrady s velkým množstvím soch, stromů a okrasných keřů. Pokud se rozhodli vyjít až na Glorietu tyčící se nad zámkem, naskytl se jim krásný výhled na rakouské hlavní město.

Absolventský ples 2019

Vyvrcholením oslav 70. výročí založení školy se stal Absolventský ples Gymnázia Blansko, který se konal v pátek 29. listopadu 2019 v Dělnickém domě jako další z mnoha akcí při této příležitosti. ...

Zveme Vás na koncerty

Bobřík informatiky

V letošním roce jsme se opět zúčastnili internetové soutěže Bobřík informatiky v kategoriích Kadet a Benjamin. Naše účast byla tradičně...

Skauti připravili oslavu 30. výročí Sametové revoluce

Dne 15.11. 2019 proběhla v naší tělocvičně akce na oslavu 30. výročí Sametové revoluce, která nám poukázala na mnohé významné okamžiky související s touto událostí. Program studentům stručně objasnil situaci po komunistickém převratu a vývoj komunistické totality trvající až do roku 1989...

Soutěž FINANČNÍ GRAMOTNOST je zpět

Zúčastněte se 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Ve školním kole soutěží žáci jako jednotlivci, tři nejlepší z nich se stanou členy školního družstva...

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda je 4. ročník mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí pro žáky středních škol. Školní kola probíhají od pondělí 2. 12. do pátku 13. 12. 2019 on-line…

Chystáme se do národního kola

Víte, kdo byla Ester? Znáte podrobnosti o apoštolech Petrovi, Jakubovi a Janovi? Tak to byla hlavní témata, která letos hýbala II. a III. kategorií soutěže Bible a my, zařazené do seznamu soutěží vyhlašovaných MŠMT. ...

Od společného probuzení k přelomu a rozdělení

Ve čtvrtek 21.11. proběhlo v Chebu finálové kolo již 28. ročníku Mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Letošní klání s podtitulem Od společného probuzení k přelomu a rozdělení bylo věnováno problematice českých a slovenských dějin v letech 1978 – 1992. ...

Výhra v kraji a postup na republikové finále

Jsou to takové vlny, kdy se Gymnázium Blansko může pyšnit vynikajícími výkony v různých sportech...

Maturanti tradičně v Praze

Studenti oktávy A a 4. A blanenského gymnázia se ve dnech 9.-11. října 2019 zúčastnili literárně-historické exkurze do Prahy. ...

Po roce opět v MDB, tentokrát na představení Mamma Mia!

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se již tradičně několik studentů blanenského gymnázia zúčastnilo divadelního představení v Městském divadle v Brně. ...

Pan Puškin by měl radost aneb Zdárné zakončení puškinského projektu

Ve čtvrtek 14. listopadu se v prostorách Městské knihovny Blansko konala slavnostní prezentace projektu „Co Vy na to, Alexandře Sergejeviči?“. Mezi početným publikem nechyběli starosta města Blanska ing. Jiří Crha a místostarosta Mgr. Ivo Polák...

70. narozeniny Gymnázia Blansko

Sedmdesáté narozeniny Gymnázia Blansko oslavili pozvaní i další hosté 8. listopadu 2019, kdy slavnostně vyzdobená škola otevřela dveře absolventům, bývalým učitelům i zaměstnancům, zástupcům města Blanska ...

Holubi, s. r. o.

Díky našim spolužačkám, které už roky hrály v divadelním studiu Kolárka, padl nápad, že nebudeme v době představení, jež hrály pro veřejnost, hlásit jen jejich nepřítomnost, ale přímo je přijdeme podpořit do hlediště. ...

Volejbalisté Gymnázia Blansko postupují do krajského finále

Za účasti 6 družstev se ve čtvrtek 14. 11. 2019 konalo ve sportovní hale v Letovicích okresní finále chlapců SŠ okresu Blansko.  Naše škola v loňském ročníku obsadila 2. místo a odvážně toužila letos dosáhnout na metu nejvyšší. To se nakonec podařilo...

Kurz pro nadané a pro biologii zapálené studenty

Jedná se o pětidenní odpolední kurz laboratorních cvičení pořádaný v učebnách a laboratořích ...

 

Naše gymnázium slaví 70. výročí založení

V letošním roce si naše gymnázium připomíná sedmdesáté výročí svého založení. V souvislosti s oslavami tohoto jubilea proběhnou pro veřejnost akce, na které Vás zvou žáci, učitelé a vedení školy.

program akcí

Seznam témat pro debatní soutěž druhých ročníků

V pátek 20.12.2019 se uskuteční již čtvrtý ročník debatní soutěže druhých ročníků, bude losováno z těchto témat ...

 

Fyzikální soustředění v Hodoníně u Kunštátu

Ve dnech 21. až 23. 10. 2019 se sedmnáct nadaných studentů z našeho gymnázia zúčastnilo pod vedením Mgr. Chrásteckého jako hlavního organizátora třídenní akce, která byla zaměřena především na terénní měření fyzikálních veličin...

Naši němčináři tváří v tvář Smombie

„Smombie“ – slovo složené ze dvou slov – smartphone a zombie bylo vybráno v Německu jako slovo roku 2015. Označuje člověka nevnímajícího okolí s očima nehnutě upřenýma na displej svého mobilního telefonu...

54. ročník Biologické olympiády

ZAJÍMÁ VÁS PŘÍRODA?

Zájemci o biologickou olympiádu (kategorie A, B – 1. – 4. ročník VG)

Budka - Budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání

Naše škola se zapojila do projektu Lipky – školského zařízení pro environmentálního vzdělávání, p.o.

Wattoví červi a píseční krabi pod binokulárními lupami blanenských gymnazistů

Další vydařená žákovská výměna mezi Gymnáziem v Blansku a Integrierte Gesamtschule z Oytenu v Německu proběhla v roce 2019 mezi jedenácti hostitelskými rodinami z Blanska a z Oytenu v Dolním Sasku na severu Německa. V září se vrátili studenti...

Gerald Durrell My Family and other Animals

Na podporu výuky angličtiny a anglické literatury si divadelní společnost Domino Theater připravila pro naše studenty komedii My Family and other Animals na motivy úsměvné knihy Geralda Durrella ...

Co Vy na to, Alexandře Sergejeviči? aneb Jaká byla cesta na východ?

„Co vy na to, Alexandře Sergejeviči?“ - to je projekt, se kterým v neděli 15. září ve 4 hodiny 30 minut naše čtrnáctičlenná skupina vyrazila na dalekou sedmidenní výpravu ...

Průvod městem a koncert na Poduklí

V pátek 27. září 2019 prošel středem Blanska průvod žáků a učitelů našeho gymnázia, který byl zakončen koncertem na Poduklí. Započali jsme tak sérii akcí, které budou provázet oslavy 70. výročí založení naší školy... Fotografie →

Šťavnatá nabídka pro letošní prváky na seznamovacím pobytu

Více než 60 studentů prvních ročníků se i letos vydalo na seznamovací pobyt do Hodonína u Kunštátu. Cílem bylo nejen poznat nové spolužáky a utužit vztahy v novém kolektivu...

Středoškolský atletický pohár okresu Blansko ovládlo naše gymnázium

Dne 25. 9. 2019 se na městském stadionu v Blansko konal 38. ročník okresního kola ve Středoškolském atletickém poháru, kterého se zúčastnilo 12 družstev, z toho 7 chlapeckých a 5 dívčích. Naše škola v obou kategoriích zvítězila a postupuje do krajského kola, které se uskuteční 8. 10. 2019 v Břeclavi...

Zahraniční zájezd do Velké Británie

Nedávno jsme se vrátili z týdenního pobytu ve Velké Británii, který připravila naše škola ve spolupráci s cestovní agenturou Barbory Dokoupilové. Zájezd se uskutečnil ve dnech 8. - 13. září 2019 a měl takřka tradiční program... 

Seznámili jsme se v Hodoníně

Noví studenti primy měli možnost poznat své spolužáky na třídenním pobytu v Hodoníně u Kunštátu. Společné hry, soutěže, stezka odvahy a připravené představení pro rodiče...

Dopoledne s panem Puškinem

Těsně před prázdninami, v pondělí 24. června 2019, se sešli účastníci projektu „Co Vy na to, Alexandře Sergejeviči?“, aby strávili pár hodin ve společnosti největšího ruského básníka.Každý ze zúčastněných přispěl svou troškou do mlýna - podle zadaných úkolů vyprávěli v režii paní učitelky Konečné o Puškinově životě a o jeho vybraných dílech. Nejednalo se vědecké rozbory ...

Projekt Puškin

Celý článek

Archiv všech vydaných článků v jednotlivých školních rocích:

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko