Magdaléna Musilová získala cenu poroty na studentské vědecké konferenci v Praze

V termínu 22. - 24. 11. 2023 se v prostorách Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze konala každoroční studentská vědecká konference, kde studenti středních škol prezentovali dosavadní dosažené výsledky v rámci svých studentských stáží probíhajících na různých ústavech Akademie věd ČR.

Speciální cenu poroty v oblasti humanitní a společenské vědy si vysloužila dvojice Magdaléna Musilová s Tomášem Klímou, kteří se na brněnském Ústavu geoniky AV ČR zabývali stáží na téma Citizen science a její role v českém a zahraničním výzkumu. Stážistka Magdaléna Musilová z blanenského gymnázia se tak stala vůbec první studentkou, která si v různých ročnících studentské vědecké konference odnesla ocenění ve dvou různých vědních oblastech (v roce 2021 se jednalo o 1. místo v kategorii neživá příroda). Lektorem stáže byl Jakub Trojan.

Cílem studentů bylo identifikovat roli občanské vědy (citizen science) ve výzkumu a podílet se na přípravách institucionalizace občanské vědy v České republice. Součástí stáže je i popularizace vybraných projektů občanské vědy, analýza stakeholderů občanské vědy v České republice a studium mezinárodního kontextu občanskovědních aktivit v rámci Evropské unie.

 

 

O OTEVŘENÉ VĚDĚ

Již 18 let se zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím vědeckých stáží pro středoškoláky chce studentům umožnit získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké kariéry.

Stáže umožňují středoškolákům zapojení do současného vědeckého výzkumu. Jsou jedinečnou příležitostí, jak získat cenné zkušenosti a vědeckou praxi. Vědkyně a vědci Akademie věd ČR nabízí studentům svůj čas, znalosti a prostor, aby si talentovaní studenti středních škol sami mohli vyzkoušet vědu. Středoškolačky a středoškoláci díky stážím mohou s vědci spolupracovat na zajímavých výzkumných tématech a zjistit, jak to funguje ve skutečných laboratořích nebo jak se provádí výzkum v oblasti humanitních věd. Roční vědecké stáže středoškolákům umožňují dostat se k současnému vědeckému výzkumu, odborným znalostem a praxi.

Otevřená věda prostřednictvím databáze stáží na této webové stránce (https://www.otevrenaveda.cz/cs/staze-pro-studenty/Prehled-stazi/) každoročně (letošní deadline přihlášek je 30. 11. 2023) nabízí pestrou škálu témat z přírodních, technických, humanitních i společenských věd. Témata stáží pokrývají nejrůznější vědní obory: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, právo, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další.

 

 

AKTUÁLNÍ ROČNÍK

V roce 2023 dostalo příležitost vyzkoušet si vědu v praxi 228 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Docházejí na 129 vědeckých stáží, které probíhají pod odborným vedením 118 vědkyň a vědců na 40 pracovištích Akademie věd ČR.

 

Publikováno: 29.listopadu 2023, Ivo Grim
  Po 20. 5. - Čt 23. 5. Ústní maturity
  Po 20. 5. 1.ABC, 2.AB, XA - ředitelské volno

  Út 21. 5.

1.AB, 2.AB, XA, 3.AB, MA - ředitelské volno

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies