Štěpánka Keprtová ze septimy se myšími řezáky prokousala až na švýcarský International Wildlife Research Week

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v osmnácti vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své odborné práce obhajují. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána odborné porotě k posouzení.

Studenti blanenského gymnázia v tomto ročníku soutěžili v několika oborech s již tradičně vynikajícím umístěním.


Krajské kolo SOČ 2024

Obor BIOLOGIE

• Eva Matěnová, septima - 4. místo,
• Magdalena Musilová, oktáva - 16. místo

Obor DĚJEPIS
• Martin Vobejda, septima - 5. místo

Obor STROJÍRENSTVÍ
• Josef Michálek, 3. ročník - 6. místo

 


 

Práci SOČ (Středoškolská odborná činnost) s názvem Aktivita kmenových buněk v myších řezácích po jejich poškození obhájila koncem školního roku 2022/23 na celostátní úrovni na 3. místě v oboru biologie studentka letošní septimy, Štěpánka Keprtová, která poskytla následující rozhovor.
 

Jakou podobu, Štěpánko, mají první kroky k vytvoření úspěšné vědecké práce?

Má cesta “sočkou” započala účastí na T-exkurzích pořádaných JCMM (Jihomoravské centrum mobility) v prostředí odborných institucí. Setkání s akademickým světem mě nadchlo natolik, že jsem zahájila spolupráci se školitelem vůbec první T-exkurze, na kterou jsem kdy zavítala. Na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity působím dodnes ve výzkumné skupině doc. Mgr. Jana Křivánka, PhD.
 

Většina teenagerů tráví svůj čas mezi vrstevníky, kamarády a spolužáky. Od tebe vím, že tvými společníky jsou myši.

Moje práce oceněná v soutěži Středoškolská odborná činnost (SOČ) se zabývá výzkumem kmenových buněk v kontextu myšího řezáku. Kmenové buňky mají mnoho pozoruhodných vlastností, jednou z nich je schopnost dát vznik různým typům specializovaných buněk. Co se děje v řezácích po jejich poškození? Už jen pouhým okem vidíme, jak je rychlost růstu poškozeného řezáku zvýšena. V mé práci dokládám důkaz o molekulárních změnách, ke kterým dochází po poškození chrupu, ale které zároveň vedou k rychlému nárůstu ztracené tkáně.
 

  vzorek 24 hodin  
normální poškozeno regenerace

 

Přinesla ti účast v SOČce i něco jiného než jen možnost vědecky pracovat?

Účast na SOČ byla pro mě nezapomenutelný zážitek a cenná zkušenost. Z laboratoře, přes prezentaci ve škole, do krajského kola a odtud na celostátní přehlídku do Plzně. Získala jsem nedocenitelné prezentační dovednosti a také jsem poznala stejně smýšlející vrstevníky zapálené do vědy jako jsem já sama.
 

Vítězové krajských a národních kol si pyšně odnášejí diplomy, ceny a respekt spolužáků i vyučujících a na tomto místě většinou jejich vědecká činnost na střední škole skončí. Tvoje práce a její výsledky však zaujaly širší spektrum zájemců, převážně z okruhu odborné veřejnosti.

Sočkou moje vědecké aktivity neskončily. Má práce získala 3. místo v celostátním kole SOČ, nicméně porota mě nad rámec ocenila ještě dvěma nominacemi. Jednou z nich byla nominace na zahraniční reprezentaci ČR na švýcarském International Wildlife Research Week, kterého se účastním 15.-22. června 2024. Druhá nominace představovala Cenu Učené společnosti České republiky, kterou jsem převzala 20. května 2024 v pražském Karolinu na slavnostním ceremoniálu.
 

 

V reportáži pro Českou televizi mluvíš o tom, jaké má váš vědecký tým další cíle, tedy ve svém výzkumu pokračuješ. Pomalu se blíží se konec školního roku a s ním zvýšená zátěž ve škole... Najdeš ještě čas a prostor pro jiné aktivity, než je studium a vědecké bádání?

V letošním školním roce jsem byla přijata na základě inteligenčních testů mezi nadané studenty Jihomoravského kraje do Programu pro nadané studenty od JCMM. Také jsem dokázala absolvovat AP kurzy z biologie zakončené mezinárodní AP zkouškou. Kromě toho jsem se zúčastnila nespočtu přednášek a kurzů, kupříkladu Lingua Anatomica od Juniorské akademie či DNA klubu od Bioskopu. Pro příští školní rok pak plánuji účast v soutěži Amavet expo science.

Vedle akademického života mi ale samozřejmě zbývá čas i na ten osobní. Svůj volný čas ráda trávím například dobrovolnictvím v organizaci AFS, kde pomáhám v oblasti mezikulturního vzdělání. Několikrát do roka se účastním víkendových adaptačních pobytů s ostatními dobrovolníky z celé ČR, ale i se studenty z celého světa. 

Od studia odpočívám také hraním tenisu nebo háčkováním vlastního oblečení. Mou vášní je i cestování a učení nových jazyků, aktuálně nejvíce finštiny a japonštiny.

 

Prozradíš, kam budou mířit tvoje kroky po maturitě, která tě čeká za rok?

Mou budoucnost si představuji na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v magisterském oboru všeobecného lékařství, ale plně vyloučena není ani možnost přihlášky na Oxford. Konečné rozhodnutí záleží spíše na možnostech stipendií a jiné finanční podpory během studia.
 

Co poradíš spolužákům, kteří ještě váhají s výběrem vědeckého oboru pro další ročník SOČ?

Dle mého názoru je věda pro každého. Stačí mít interes do tématu, který vás posouvá kupředu, a vytrvalost, která vám nedovolí vzdát se po prvním neúspěchu.

 

Rozhovor se Štěpánkou Keprtovou ze septimy vedla Mgr. Jana Žilková.

Odkaz na reportáž České televize z předávání cen Učené společnosti ČR, čas 8.30  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/224411058320520/

 

Děkujeme všem studentům zapojených do SOČ za reprezentaci školy.

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 29.května 2024, F. Plaček
  Pá 21. 6. Uzavření klasifikace
  Po 24. 6. Informační schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků

  Pá 28. 6.

Vydání vysvědčení

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies