Maturita jaro 2019

Základní informace

→ informace o maturitě pro 4. ročník: prezentace z 18. 12. 2018

→ veškeré informace na www.novamaturita.cz

 

  Podmínka připuštění k maturitě  

Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce je uzavření 4. ročníku, tj. ve všech předmětech ve 2. pololetí 4. ročníku musí být žák hodnocen, a to známkou 1 – 4 (případně "uvolněn(a)" - např. z TV).

 

  Struktura maturity 

Maturita má 2 základní části: společnou (neboli státní) a profilovou (neboli školní) - viz dále.

Pravidla: žák musí maturovat alespoň z jednoho jazyka (ve státní nebo školní části)

    žák nesmí maturovat dvakrát ze stejného předmětu (např. z matematiky státně i školně)

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko