Maturita jaro 2020

Základní informace


→ informace o maturitě pro maturanty: prezentace z 1. 11. 2019

→ veškeré informace na maturita.cermat.cz

 

  Podmínka připuštění k maturitě  

uzavření 4. ročníku, tj. ve všech předmětech ve 2. pololetí 4. ročníku musí být žák hodnocen, a to známkou 1 – 4, případně "uvolněn(a)" - např. z TV.

 

  Struktura maturity 

Maturita má 2 základní části: společnou (neboli státní) a profilovou (neboli školní).

 

  Pravidla  

žák musí maturovat alespoň z jednoho jazyka (ve státní nebo školní části)

žák nesmí maturovat dvakrát ze stejného předmětu (např. z matematiky státně i školně)

každou zkoušku může žák v případě neúspěchu dvakrát opakovat
v případě ČJL či cizího jazyka (u státní maturity) opakuje pouze tu část, u které neuspěl (např. jen didaktický test)

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko