Maturita jaro 2019

Matematika+

→ nepovinná, bezplatná zkouška

→ konaná formou didaktického testu

→ 23 úloh (12 otevřených, 13 uzavřených)

→ obsah zkoušky je dán katalogem požadavků

→ písemná forma

→  čas: 150 minut

→ pomůcky: stejné jako u státní maturity z matematiky

→ na zkoušku se přihlašuje každý žák sám vyplněním elektronické přihlášky

→ přihlašování: 2. - 31. 1. 2019

→ termín konání zkoušky: Po 6. 5. 2019

→ nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku

→ její výsledek se na maturitním vysvědčení neuvádí

ukázkový test z jara 2018, jeho záznamový arch a jeho klíč řešení

→ některé VŠ výsledek z Matematiky+ zohledňují (např. u přijímacího řízení): přehled těchto VŠ

 

Hodnocení zkoušky (údaje z roku 2018)

Maximální počet bodů: 50 b., hranice úspěšnosti: 33%.

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celkový počet bodů 50 - 43 b. 42 - 34 b. 33 - 25 b. 24 - 17 b. 16 - 0 b.

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko