Projekty

Po stopách československých legionářů ve Francii

V létě 2014 uplyne sto let od vypuknutí šíleného válečného běsnění, které jeho současníci nazývali „Velká válka“ a které později vstoupilo do učebnic dějepisu pod označením první světová válka.

V souvislosti s tímto významným výročím studenti a učitelé Gymnázia Blansko připravují na školní rok 2013/2014 projekt zaměřený na zmapování osudů příslušníků československého zahraničního vojska ve Francii – francouzských legionářů. V rámci projektu studenti seznámí své spolužáky a poté i blanenskou veřejnost jak obecně s významem československých legií a jejich historií, tak konkrétně s životními příběhy francouzských legionářů spjatých s Blanskem.

Během práce na projektu, která už začala, jsou studenti rozděleni do několika akčních týmů a zpracovávají určitou část problematiky československých legií ve Francii. Na projektu se podílí týmy historiků, geografů – francouzských regionalistů, výtvarníků i dokumentaristů, kteří vše pečlivě zaznamenávají. Součástí projektu je i cesta do Francie, v jejímž průběhu studenti navštíví významná bojiště první světové války a místa spjatá s činností československých legionářů ve Francii. Při zpracovávání projektu si studenti vyzkouší i badatelskou práci v archivu.

 

Mgr. Stanislav Hrnčíř, Gymnázium Blansko

 

Fotografie z úvodních schůzek najdete zde.

 

Historie de la Grande Guerre – aneb Cesta v prostoru i čase

V první polovině září se vybraných dvacet šest studentů Gymnázia Blansko společně se svými učiteli francouzštiny, výtvarné výchovy a dějepisu PaedDr. Jakubcovou, Mgr. Fabušovou, paní Juračkovou a Mgr. Hrnčířem zúčastnilo pětidenní expedice do Francie. Výjezd proběhl v rámci projektu o vojácích z Blanska, kteří v době první světové války bojovali v Československých legiích ve Francii. Název expedice Historie de la Grande Guerre  upozorňuje, že celý projekt blanenského gymnázia připomíná sté výročí vypuknutí Velké války – první světové války – v létě 1914. Dlouho před samotným odjezdem studenti intenzivně pracovali na přípravě cesty a projektu plněním úkolů z historie, zeměpisu, francouzštiny i výtvarné výchovy.

Po rychlém nočním přejezdu Německa účastníci expedice navštívili městečko Darney, které samotní Francouzi nazývají Cité Tchécoslovaque de France. V tomto malebném městečku v lesnaté krajině jižních Vogéz žije o něco více než tisíc obyvatel a kontakty s českým prostředím sahají až do hlubokého středověku, kdy zdejší krajinu přicházeli osídlovat lidé z Čech. V létě 1918 na území Darney ležel vojenský tábor Československých legií ve Francii, kde více než šest tisíc československých legionářů složilo za přítomnosti dr. Edvarda Beneše vojenskou přísahu věrnosti nově budovanému Československému státu. O působení československých legionářů studenti besedovali s panem Poirotem, emeritním profesorem francouzštiny a předsedou Francouzsko-československé společnosti v Darney. Tento šarmantní a velice vitální pán provedl studenty po všech místech Darney spjatých s působením legií a nádherně libozvučnou francouzštinou jim vysvětlil veškerou činnost legionářů, kteří se nevěnovali pouze vojenským a politickým záležitostem, ale pro občany Darney pořádali i koncerty a další kulturní vystoupení.

Z Darney pokračovala cesta do Verdunu, města, které se stalo synonymem zákopových bojů první světové války. Vždyť některé kóty na verdunském bojišti  byly během roku 1916 dobyty a opět ztraceny francouzskou, nebo německou armádou i více než třicetkrát. Krajina v okolí verdunských pevností Douamont a Vaux je dodnes poseta a rozorána tu většími, tu menšími krátery vzniklými během palby děl a moždířů všemožné ráže a kadence.

V podvečer první den expedice výzkumníci navštívili vojenský hřbitov v Chestres – místní části obce Vouziers. Na tomto pohřebišti nyní, téměř sto let po skončení bojů první světové války, vedle sebe v klidu odpočívají pod tenkými bílými kříži francouzští vojáci i vojáci císařského Německa pod těžkými tmavými kříži. Součástí vojenského hřbitova Chestres – Vouziers je pohřebiště příslušníků Československých legií ve Francii, kde je pohřben i legionář Eduard Stloukal z Blanska.

Hned následující den badatelé působili v prostorách Musée de la Grande Guerre ve městě Meaux, padesát kilometrů východně od Paříže. Zcela nově pojatá expozice sídlící v moderní a architektonicky velmi zajímavé budově byla otevřena v roce 2012. Během prohlídky návštěvníci postupují jakoby proti proudu času expozicemi plnými 3D projekcí, audiovizuálních a interaktivních panelů a displejů i modelů tanků, letadel, polních kuchyní, vojenských zákopů a polních i slavnostních uniforem. Při prohlídce vojenských zákopů návštěvníkům skutečně čvachtá bahno pod nohama, kape na ně voda, ohlušují je výbuchy dělostřeleckých granátů a řvou na ně zupáčtí velitelé.

V průběhu expedice její účastníci navštívili i město Compiégne a Musée Wagon de l‘ Armistice. V luxusním restauračním železničním vagonu, asi tři kilometry od samotného města Compiégne, bylo 11. 11. 1918 uzavřeno příměří, které ukončilo hrůzy první světové války. Zdaleka však nevyřešilo všechny problémy, které vedly ke vzniku války, a naopak přineslo řadu otázek a problémů nových. Právě o všech příčinách, souvislostech a důsledcích první světové války, o všem, co první světová válka znamenala nejenom ve vojenské a politické oblasti, ale i v oblasti uspořádání a fungování společnosti a zdravotnictví se studenti dozvěděli během exkurze po pařížské Invalidovně.

Všechny poznatky, informace i zážitky, které studenti ve Francii načerpali, detailně a pečlivě zpracují a během podzimu a zimy s nimi seznámí jak své spolužáky, tak širokou blanenskou veřejnost. Zvláštní důraz je kladen na činnost Československých legionářů z Blanska ve Francii.

 

Mgr. Stanislav Hrnčíř – Gymnázium Blansko

 

Více fotografií z exkurze najdete zde.

 

O blanenských gymnazistech se píše i ve francouzském  tisku

Vosges matin – regionální noviny, které vycházejí v severovýchodní Francii, informovaly své čtenáře o návštěvě studentů a profesorů Gymnázia Blansko v městečku Darney. Francouzský deník ve svém čísle ze čtvrtka 12. září píše nejenom o studentském projektu Po stopách blanenských vojáků Československých legií ve Francii za první světové války, v jehož rámci se návštěva uskutečnila, ale popisuje i vojenské a politické aktivity spjaté právě s činností československých legionářů v Darney a se vznikem samostatného Československa roku 1918.

 

 

Blanenští gymnazisté úspěšně završili svůj česko - francouzský projekt 

Projekt studentů Gymnázia Blansko věnovaný blanenským vojákům Československých legií ve Francii za „Velké války“ byl slavnostně zakončen projekcí krátkého studentského filmu a vernisáží výstavy fotografií a obrazů. Blanenští gymnazisté na projektu s názvem Sur les traces des Légionnaries Tchéques – aneb Cesta v prostoru a čase, jehož cílem bylo seznámit nejen spolužáky, ale i širokou veřejnost s polozapomenutými osudy Vojtěcha Říhy a Eduarda Stloukala – francouzských legionářů z Blanska, pracovali po celý rok 2013.

Komponovaný  česko – francouzský večer proběhl v prostorách blanenského kina ve čtvrtek 28. listopadu 2013. Foyer i sál kina byly vyzdobeny stovkami květů vlčích máků – symbolů padlých v první světové válce i všech válečných veteránů. Na kruté boje první světové války odkazovaly i makety kanónů, obranných příkopů a vojenských zátarasů z ostnatého drátu. V úvodu celého pořadu pěvecký sbor Gymnázia Blansko Perličky zazpíval českou a francouzskou hymnu. Poté jednotlivé studentské týmy formou devíti stručných prezentací a promítnutím krátkého filmu představily životní příběhy Vojtěcha Říhy, Eduarda Stloukala, problematiku Československých legií ve Francii, místa lítých bitev, kde blanenští legionáři bojovali za nově vznikající stát, i samotnou práci na projektu a s ní spojenou cestu do Francie. Na závěr programu proběhla ve vestibulu kina slavnostní vernisáž výstavy fotografií a obrazů vytvořených studenty Gymnázia Blansko a inspirovaných jejich cestou do Francie po stopách Vojtěcha Říhy a Eduarda Stloukala. Vernisáž byla spojena s malým občerstvením a ochutnávkou francouzských specialit, které v duchu těch nejlepších francouzských kulinářských tradic připravili blanenští gymnazisté.

Atmosféru zdařilého večera, který přinesl řadu zajímavých informací a mnohé jistě přiměl i k zamyšlení, dokládají fotografie Tadeáše Rybky ze septimy A Gymnázia Blansko.

                                                                                                

Mgr. Stanislav Hrnčíř

Fotografie najdete zde.

 

 

Na konci Cesty v prostoru a čase

Ve středu 12. listopadu se v prostorách Městské knihovny Blansko konala závěrečná prezentace projektu Sur les traces des Légionnaires Tchéques aneb Cesta v prostoru a čase, kterému se studenti Gymnázia Blansko věnovali již od jara 2013 a v jehož rámci detailně zmapovali a představili veřejnosti životní osudy Vojtěcha Říhy a Eduarda Stloukala, s Blanskem spjatých vojáků Československých legií ve Francii v čase Velké války. Celý projekt vznikl jako pocta československým legionářům a také jako připomínka událostí první světové války, od jejíhož vypuknutí právě letos uplynulo sto let.

Slavnostní česko – francouzský večer v Městské knihovně se setkal s velkým zájmem blanenské veřejnosti. Mimořádným zážitkem pro všechny přítomné, tvůrce projektu nevyjímaje, byla účast paní Dagmar Štěrbáčkové, dcery Vojtěcha Říhy. Tato nesmírně vitální, elegantní dáma plná fyzických i psychických sil a s úžasným všeobecným přehledem doplnila faktografické informace o legionáři Vojtěchu Říhovi osobními vzpomínkami na svého „tatíčka“, jak ho láskyplně oslovovala. V rámci komponovaného programu představila i věci z pozůstalosti po francouzském legionáři Vojtěchu Říhovi, včetně jeho původního vojenského baretu a dochované soukromé korespondence z období zajetí v Rusku, bojů v řadách Československých legií ve Francii i pozdějšího věznění v německých koncentračních táborech za druhé světové války.

Krásným vyvrcholením večera byl nesmírně autentický a emotivní proslov paní Štěrbáčkové o boji za svobodu a obětech, které je nutné přinést, vyžadují-li to okolnosti. Její závěrečná slova byla určena především mladým lidem a na studenty Gymnázia Blansko silně zapůsobila.

 

Mgr. Stanislav Hrnčíř, Gymnázium Blansko

 

Fotografie, jejichž autorem je Pavel Šmak, najdete zde.

 

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
Prezentace_projektu_GYMBK__Legionáři_12.11.2014
Prezentace_projektu_GYMBK__Legionari_12.11.2014.pdf
205 kB03.11.2014
19:25
Verdun vz 4 bis
Verdun_vz_4_bis.doc
39 kB04.06.2013
13:07

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies