Projekty

Expedice Kostelík |program Do světa|

Studenti, převážně ruštináři z tercií, kvart, kvint a II. ročníku, ale i další zájemci se pustili do pátrání po historii unikátní stavby, kterou můžeme pozorovat přímo z oken naší školy, a vypraví se po jejích stopách až na Zakarpatskou Ukrajinu.

Jedná se o zájezd studentů do oblasti Podkarpatské Rusi, po stopách unikátní historické stavby – dřevěného kostelíku sv. Paraskivy v Blansku.

Na  tuto akci jsme získali dotaci z programu Jihomoravského kraje Do světa! 2012. Celkem se zúčastní 24 studentů a 3 učitelé – Mgr. Pravcová, Mgr. Petřík a PhDr. Fránková.

Každý účastník se podle svých zájmů a schopností podílí na přípravě a realizaci projektu – rozdělili jsme se do skupin – historikové - pátrají po historii kostelíku, regionalisté - hledají informace o zemi a oblasti, do které se chystáme, přírodovědci - seznámí ostatní s rostlinami a živočichy, které můžeme potkat v oblasti Východních Karpat, čtenáři - přečtou si knihu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník, ta se odehrává přímo na místech, kam se chystáme, a budou nám vyprávět o autorovi a díle.

V rámci projektových dní na konci školního roku navštívíme náš unikátní dřevěný kostelík a budeme si povídat s paní Ladičovou, kazatelkou Církve československé, která toho ví o celé stavbě a péči o ni nejvíc. To bude v úterý 26. června. Další den, ve středu 27. června, se vypravíme prozkoumat dva další podobné kostelíky ve východních Čechách – v Dobříkově u Vysokého Mýta a v Hradci Králové.

Přes prázdniny dají jednotlivé výzkumné týmy svým poznatkům podobu prezentací, sejdeme se a budeme informovat všechny o všem, abychom byli dokonale připraveni na to hlavní dobrodružství – na cestu na Ukrajinu!

 

Termín: 17. – 21. 9. 2012

Předběžný program:

1. den: Odjezd ve 21.00 hodin od Gymnázia Blansko. 

2. den: Ráno příjezd do Užhorodu. Prohlídka města, přejezd do Mukačeva – prohlídka města a hradu. Oběd – balíček na cestu. Zastávka v Nižním Selišti, prohlídka vesnice a kostela. Odjezd do Mežhorje – střediska pro výstupy do Karpatských hor. Večeře, nocleh v Mežhorje.

3. den: Snídaně. Oběd – balíček na cestu. Návštěva místní školy – beseda se žáky v ruském jazyce, prohlídka školy. Beseda s místními. 13:00 – 17:00 hodin návštěva Medvědí rezervace. Ubytování, večeře, nocleh.

4. den: Snídaně. Oběd - balíček na cestu. Odjezd do Koločavy. Návštěva kostela, hřbitova a hrobu Nikoly Šuhaje, prohlídka muzea Ivana Olbrachta, skanzenu Staré Selo v Koločavě. Odpoledne nenáročná pěší túra (cca 2 km) k Siněvirskému jezeru a vodopádu Šipot. Večeře, nocleh.

5. den: Snídaně. Odjezd do ČR. Po cestě 2-3 hodinová zastávka na Slovensku – rezervován je vstup do akvaparku Tatralandia. Návrat ve večerních hodinách - kolem 22.00 hodin.

 

 

 

 

Expedice Kostelík pokračuje!

V rámci projektových dnů na Gymnáziu Blansko se poslední týden školního roku účastníci EXPEDICE KOSTELÍK podle plánu vypravili pátrat nejprve do našeho blanenského dřevěného kostelíka a pak do východních Čech, kde se v Dobříkově u Chocně a v Jiráskových sadech v Hradci Králové ukrývají další dva poklady dřevěné rusínské architektury – kostely Všech svatých a Sv. Mikuláše. V Blansku byla naší zasvěcenou průvodkyní paní Ladičová, kazatelka Církve československé, v Dobříkově se nás ujala paní Schejbalová, správkyně kostela, a v Hradci Králové sám pan pop Milan Augustýn Jareš, hlava královéhradecké pravoslavné církve.

Naši badatelé viděli a zjistili mnoho nového a mohli srovnávat všechny tři stavby jak po stránce velikosti, výzdoby, stáří, tak i z hlediska jejich celkového stylu a pocitů, které v člověku vyvolávají. V Blansku se cítíme jako v příjemné horské chatě, v pohodlí a komfortu, v Dobříkově se rázem ocitneme o 250 let zpátky a vnímáme vůni sluncem prohřátého prastarého dřeva, Hradec Králové nás přenese do atmosféry skutečného pravoslaví, s trochou bázně a náboženské úcty i pro nevěřící.

A co jsme na místech vyfotografovali, najdete ve fotogalerii.

 

 

Expedice Kostelík nabírá obrátky!

Ve čtvrtek 13. září se účastníci sešli na Dni prezentací. Jednotlivé týmy přinesly výsledky svých bádání ve formě prezentací a členové vyprávěli ostatním, co od poslední schůzky v červnu vypátrali.

Regionalisté nám přiblížili Ukrajinu jako zemi s bohatou historií a obrovským potenciálem, který ovšem není náležitě využit. Už víme, proč se někdy říká Zakarpatská Ukrajina a jindy Podkarpatská Rus a jak to s tímto územím v minulosti vlastně bylo. Podívali jsme se na obrázky z míst, která chceme navštívit – na města, vesnice a vesničky, ale i na přírodu, zvířata a rostliny, a nepřekvapí nás ani setkání tváří v tvář s medvědemsmiley.

Dověděli jsme se, kdo to byl Ivan Olbracht a že jeho hrdina zbojník Nikola Šuhaj byl člověk z masa a kostí, který žil ve vesnici Koločava, kde budeme ubytovaní, a umíme také číst a říct pár slov ukrajinsky. Jestlipak víte, co znamená „Buď láska!“?

Hlavní skupina badatelů pátrala v našem dřevěném kostelíku a prostudovala ho po všech stránkách – interiér s ikonami, vnější vzhled a zejména historii jeho převozu do Blanska. Jak byl kostelík vlastně získán, kolik to celé stálo, proč stojí právě tam, kde stojí? A co je to za církev, Církev Československá husitská, která ho nyní vlastní?

To všechno a ještě mnohem víc účastníci teď vědí a rádi se s vámi o své znalosti podělí! Taky ukážeme zájemcům spoustu fotografií a jako třešničku na dortu krátký film Adama Koláře o našem putování za dřevěnými kostelíky v Česku.

Ale to až po návratu z cesty na Ukrajinu, která nás čeká už příští týden, 17. – 21. září. Pak budeme stoprocentně bohatší o spoustu zážitků, zkušeností a pocitů prožitých na vlastní kůži, ať už budou jakékoli …

 

 

Expedice Kostelík finišuje!

Všichni účastníci naší expedice se ve zdraví vrátili z Ukrajiny – a nebylo to zase tak samozřejmé smiley!

Viděli a podnikli jsme vše, co jsme měli v plánu – prohlédli si města Užhorod a Mukačevo, dobyli nedobytný hrad Palanok, prozkoumali vesnici Nižní Seliště a našli místo, kde stával náš kostelík, přežili ubytování v penzionu Četnická stanice v Koločavě, svezli se na voru po jezeře Siněvir, předali svoje mírně okoralé svačiny ke krmení nebohých medvědů v medvědím sanatoriu, připravili dětem v koločavské škole Ježíška koncem září, neutopili se ve vodopádu Šipot a zažili ještě spoustu zajímavých věcí během nabitých čtyř dní naší dobrodružné výpravy.

Abychom se s Vámi podělili o naše dojmy a ukázali Vám množství senzačních fotografií a promítli jistě ještě senzačnější film Adama Koláře, pořádáme prezentaci projektu Expedice KOSTELÍK – pro všechny ruštináře v úterý 23. 10. od 9 hodin v jídelně, a pro ostatní zájemce z řad studentů, učitelů i široké veřejnosti ve středu 31. 10. v 18 hodin v Městské knihovně Blansko. Přijďte, těšíme se na Vás!!!

 

Dana Fránková, Lenka Pravcová, Stanislav Hrnčíř a 24 statečných

 

 

Expedice Kostelík ve finále na jedničku!

V posledním říjnovém týdnu předvedli účastníci projektu Expedice KOSTELÍK nejprve svým spolužákům a pak blanenské veřejnosti výsledky svého pátrání.

První prezentace se konala v úterý 23. října v jídelně Gymnázia Blansko a byla určena všem ruštinářům z naší školy.  Byla to vlastně generální zkouška na vystoupení expedičního týmu v Městské knihovně o týden později, ve středu 31. října večer.

Na slavnostní prezentaci v knihovně se sešli především rodiče zúčastněných studentů, zájemci z řad učitelů a čestní hosté – pan starosta, místostarosta, zástupci blanenských církví a dalších kulturních organizací…

Hosty v knihovně přivítali  ředitel Městské knihovny Blansko Mgr. Pavel Přikryl a ředitel gymnázia Mgr. Radek Petřík. Pak už následovala samotná prezentace, kterou nás provázel Adam Kolář ze septimy B. Při ní studenti nejdříve shrnuli aktivity, které podnikli před odjezdem na Ukrajinu, poté tým historiků vedený p. Petříkem seznámil posluchače s výsledky bádání o historii kostelíka a nakonec účastníci s nadšením vyprávěli o zážitcích z dobrodružné cesty po Zakarpatí. To vše doplnili fotografiemi a dvěma vlastnoručně natočenými a sestříhanými filmy.

Že se obecenstvo nenudilo, o tom není pochyb. Úsměvné příhody a komentáře prezentujících je nejednou rozesmály a po skončení prezentace proběhla ještě krátká diskuze, kde se posluchači zeptali na to, co je zaujalo. Ohlasy byly jednoznačně kladné. Ať už v podobě poděkování hned na místě, nebo poté e-mailem a telefonicky. Paní Ladičová, kazatelka Církve československé husitské, dokonce požádala ještě o další prezentaci přímo v dřevěném kostelíku. Ta se uskuteční koncem listopadu.

Velké díky patří všem účastníkům za to, jak skvěle se svých rolí zhostili. Speciální poděkování si potom zaslouží tvůrci filmů a prezentací Adam Kolář (který sestříhal oba filmy), Anna Konečná, Jakub Flek, Tadeáš Vašíř, Adam Ehrenberger, Julie Juřicová, Olga Fialová, Miloš Jura, Víťa Musil.

Fotografie najdete zde.

PhDr. Dana Fránková

  Po 15. 4. Přijímací zkoušky 4leté studium - 2. termín
  Po 15. 4. 1.ABC, KA - ředitelské volno

  Út 16. 4.

Přijímací zkoušky 8leté studium - 1. termín

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies