Školní poradenské pracoviště

Výchovní poradci

Mgr. Jana ŽILKOVÁ

Výchovná poradkyně pro nižší gymnázium

Konzultační hodiny: ..., po vzájemné dohodě i v jiném termínu

Kontakt: kabinet č. 108, e-mail: zilkova@gymbk.cz ; tel.: 516 418 632, kl. 29

Kompetence:

  • koordinace a náplň třídnických hodin v primě, sekundě a tercii
  • organizace seznamovacích pobytů pro první ročníky víceletého gymnázia
  • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, prevence a řešení školní neúspěšnosti apod.)
  • poradenství pro rodiče a pedagogy

 

Mgr. Štěpánka PETŘÍKOVÁ

Výchovná poradkyně pro vyšší gymnázium a kariérový poradce

Konzultační hodiny: pondělí 14:50 – 15:20; úterý 7:20 – 7:50 a čtvrtek 14:00 – 14:30, po vzájemné dohodě i v jiném termínu

Kontakt: kabinet č. 306, e-mail: petrikova@gymbk.cz; tel.: 516 418 632, kl. 20

Kompetence:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě studentů naší školy (informace o VŠ, VOŠ, informační schůzky pro maturanty, pomoc při vyplňování přihlášek apod.)
  • spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (vysoká absence, záškoláctví, šikana apod.)
  • organizace seznamovacího pobytu pro žáky
  • poradenství pro rodiče a pedagogy

 

Mgr. Jaroslava KONEČNÁ

Výchovná poradkyně, pracovnice odpovědná za inkluzi

Konzultační hodiny: středa 7:35 - 7:55, 14:00 - 14:25, po vzájemné dohodě i v jiném termínu

Kontakt: kabinet č. 507 (přístavba), e-mail: konecna@gymbk.cz, tel.: 516 418 632, kl. 23

Kompetence:

  • organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • koordinace provádění stanovených podpůrných opatření, konzultace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebam

 

Mgr. Dana DRAŽILOVÁ FIALOVÁ

Metodik prevence

Konzultační hodiny:

Kontakt: kabinet č. 507 (přístavba), e-mail: drazilova-fialova@gymbk.cz, tel: 516418632, kl. 23

Kompetence:

- zajišťování a organizace akcí preventivního programu

- spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (zejména záškoláctví, šikana apod.)

- organizace seznamovacího pobytu pro žáky

- poradenství pro rodiče a pedagogy

 

Mgr. Kamila TRÁVNÍČKOVÁ

Školní psycholog

Konzulační hodiny: úterý 7:30 - 7:55, 9:40 - 10:00, středa 10:45 - 10:55; po vzájemné dohodě i v jiném termínu

Kontakt: učebna č. 114, e-mail: travnickova@gymbk.cz

Kompetence

individuální konzultace pro žáky (osobní a vztahové potíže, podpora ve zvládnutí učiva a stresu, kariérní směřování, seberozvoj apod.)

spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích poblémů

poradenství pro rodiče a pedagogy

realizace třídnických hodin

kariérové poradenství (diagnostika, interpretace a osobní konzultace

realizace seznamovacích pobytů

 

 

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko