Školní poradenské pracoviště

Výchovní poradci

Mgr. Jana ŽILKOVÁ

Výchovná poradkyně pro nižší gymnázium

Konzultační hodiny: v případě zájmu kontaktujte prostřednictvím mailu

Kontakt: kabinet č. 108, e-mail: zilkova@gymbk.cz ; tel.: 516 418 632, kl. 29

Kompetence:

- koordinace a náplň třídnických hodin v primě, sekundě a tercii

organizace seznamovacích pobytů pro první ročníky víceletého gymnázia

řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, prevence a řešení školní neúspěšnosti apod.)

poradenství pro rodiče a pedagogy

 

Mgr. Štěpánka PETŘÍKOVÁ

Výchovná poradkyně pro vyšší gymnázium a kariérový poradce

Konzultační hodiny: v případě zájmu kontaktujte prostřednictvím mailu

Kontakt: kabinet č. 306, e-mail: petrikova@gymbk.cz; tel.: 516 418 632, kl. 20

Kompetence:

- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě studentů naší školy (informace o VŠ, VOŠ, informační 

  schůzky pro maturanty, pomoc při vyplňování přihlášek apod.)

spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (vysoká absence, záškoláctví, šikana apod.)

organizace seznamovacího pobytu pro žáky

poradenství pro rodiče a pedagogy

 

Mgr. Jaroslava KONEČNÁ

Výchovná poradkyně, pracovnice odpovědná za inkluzi

Konzultační hodiny: v případě zájmu kontaktujte prostřednictvím mailu

Kontakt: kabinet č. 507 (přístavba), e-mail: konecna@gymbk.cz, tel.: 516 418 632, kl. 23

Kompetence:

- organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

koordinace provádění stanovených podpůrných opatření, konzultace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebam

 

Mgr. Dana DRAŽILOVÁ FIALOVÁ

Metodik prevence

Konzultační hodiny: v případě zájmu kontaktujte prostřednictvím mailu

Kontakt: kabinet č. 507 (přístavba), e-mail: drazilova-fialova@gymbk.cz, tel: 516418632, kl. 23

Kompetence:

- zajišťování a organizace akcí preventivního programu

- spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (zejména záškoláctví, šikana apod.)

- organizace seznamovacího pobytu pro žáky

- poradenství pro rodiče a pedagogy

 

Mgr. Kamila TRÁVNÍČKOVÁ

Školní psycholog - tč. na mateřské dovolené

Konzulační hodiny: -

Kontakt: učebna č. 114, e-mail: travnickova@gymbk.cz

Kompetence:

- individuální konzultace pro žáky (osobní a vztahové potíže, podpora ve zvládnutí učiva a stresu, kariérní směřování, seberozvoj apod.)

- spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích poblémů

- poradenství pro rodiče a pedagogy

- realizace třídnických hodin

- kariérové poradenství (diagnostika, interpretace a osobní konzultace

- realizace seznamovacích pobytů

 

 

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies