Školní poradenské pracoviště

Rodiče

 


Etické dílny - tentokrát na téma kouření - si letos vyzkoušela prima i sekunda

Věděli jste, že kouření vodní dýmky je nebezpečnější než kouření obyčejných cigaret? Víte, jak vzniká závislost na nikotinu? To vše se dozvěděli ve středu 27. března 2019 studenti primy a sekundy během programu „Pohoda a klídek bez tabáčku“ od lektorky Kateřiny Veselé ze společnosti Hope4kids, z.s., která pro ně preventivní program připravila. Studenti tvořili ve skupinkách scénky, skládali básničky, ale i sledovali zábavná videa, která se zaměřila na antireklamu na kouření. I když si většina studentů uvědomuje, že kouření škodí zdraví, někteří se zhrozili nad složením cigaretového kouře nebo je vyděsily fotky končetin kuřáků postižených gangrénou. Během 90minutového programu si také spočítali, kolik kuřáci za roky své závislosti zaplatí a že opravdu není o co stát, když jsme vystaveni pasivnímu kouření.

 

 

 

Seberozvojová skupina

Studenti vyššího gymnázia mají nyní nově možnost přihlásit se do seberozvojové skupiny pod vedením psycholožky K. Trávníčkové. Jde o pravidelná setkání v rámci malé skupiny. Studenti zde mají možnost dozvědět se více o sobě (o svém prožívání, chování, dojmu, který dělají na ostatní…) a pracovat na tom, co si případně přejí změnit. V rámci skupiny mají možnost prohloubit sociální dovednosti v navazování a udržování vztahů, zažít pocit blízkosti, zamyslet se nad svým osobním i studijním životem a třeba také získat nové kamarády.

Zájemci se mohou ozvat na e-mail: travnickova@gymbk.cz, moc ráda Vás uvidím :-)

 

Třídnické hodiny

V prvních třech ročnících nižšího gymnázia probíhají pravidelně každých čtrnáct dní třídnické hodiny pod vedením paní třídních učitelek a paní psycholožky. Snažíme se, aby měli spolužáci během třídnických hodin možnost odpočinout si po namáhavém dni od učiva, zahrát si společně hry, posílit vzájemné vztahy a poznat se vzájemně také jinak než jen ve školních lavicích. V rámci třídnických hodin mohou sami žáci navrhovat témata, která by rádi prodiskutovali.

 

SALMONDO

Naše gymnázium se letos za podpory JMK zapojí do programu Salmondo. Žákům třetích ročníků tak nabízíme možnost kariérového testování přes webovou aplikaci. Každý z nic dostane svůj přihlašovací klíč a může si samostatně zmapovat strukturu osobnosti, motivaci, zájmy a schopnosti apod. Dosažené výsledky pak mohou žáci osobně zkonzultovat se školní psycholožkou Mgr. Kamilou Trávníčkovou a s kariérní poradkyní Mgr. Štěpánkou Petříkovou. Více na:

www.salmondo.cz

SEZNAMOVACÍ POBYT PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

I žáci z 1. A a 1. B společně vyrazili na seznamovací pobyt. Doprovázeli je jejich třídní učitelky Štěpánka Petříková (1. A) a Lenka Pravcová (1. B).
Všichni měli možnost se navzájem poznat při různých aktivitách a hrách, zaměřených na sebepoznání, komunikaci, spolupráci v týmu apod. Mohli pozvat svou třídní učitelku na rande nebo vyzkoušet bumper balls.
Určitě nezapomenutelným zážitkem se pro všechny stal úterní večer. V divadelním představení jsme mohli vidět nápadité scénky, které podle vlastního scénáře a choreografie
a v úchvatných kostýmech předvedly skupinky z obou tříd.
Porota byla s výkony všech aktérů nad míru spokojená a přeje studentům prvních ročníků, aby s jejich výkony byli spokojeni i vyučující, kteří je budou provázet při studiu na blanenském gymnáziu. Hodně úspěchů!

Na organizaci seznamovacího pobytu se podílely jako vedoucí Mgr. Dana Dražilová Fialová, dále pak Mgr. Alena Pernicová a školní psycholožka Mgr. Kamila Trávníčková.

 

SEZNAMOVACÍ POBYT PRO ŽÁKY PRIMY

První zářijový týden strávili všichni žáci primy tři dny v Hodoníně u Kunštátu.
Hrály se hry ve společenské místnosti i venku v přírodě. Tvořili jsme a soutěžili, vyzkoušeli bubble aktivity a zvítězili nad strachem na stezce odvahy.

O všem, co na společném pobytu děti zažily, povyprávěly, zazpívaly i zarecitovaly svým rodičům v programu, který se uskutečnil po návratu ve školní jídelně. Jejich třídní učitelka, paní Mirka Komárková, doprovázela zpěváky hrou na klavír a celé vystoupení se stalo krásnou tečkou za našimi společně strávenými dny.

Program pro primány připravily výchovná poradkyně Mgr. Štěpánka Petříková a školní psycholožka Mgr. Kamila Trávníčková.

Všem žákům primy přejeme úspěšný start na nové škole, pěkné známky a hodně kamarádů.

PATRONI

Tak jako v předchozích dvou letech i letos si naši budoucí primáni již v červnu vylosovali obálku s uvítacím dopisem od svého patrona. Žáci z tercie, současní kvartáni, si pro své nejmladší spolužáky připravili vzkazy s informacemi o sobě i o naší škole.

V pondělí 3. září se poprvé setkali tváří v tvář, když je kvartáni první den školního roku provázeli po budově školy, ukazovali, co se kde nachází, radili a předávali svá moudra.
Následující den doprovodili žáky primy na první školní oběd, aby věděli, jak to v naší jídelně chodí.

Každý primán tak získal na gymnáziu svého kamaráda, pomocníka a ochránce, na kterého se může obrátit, když bude potřebovat poradit, postěžovat si nebo prostě jen popovídat.

 

Školní rok 2017/18


 

http://www.opppvyskov.cz/ - Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov (pracoviště Blansko)

 

Ve středu 2. listopadu 2016 měli žáci maturitních a třetích ročníků možnost zúčastnit se XXIII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2016. Letos se zde představil rekordní počet 240 univerzit, vysokých, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí, z toho 85 univerzit a vysokých škol ze zahraničí. Vystavovatelé přijeli z České republiky a dalších dvaceti zemí. Bylo zastoupeno 493 fakult a více než 4 500 českých a zahraničních studijních oborů.

Žáci mohli získat odpovědi na otázky týkající se např. přijímacího řízení, dozvědět se bližší informace o jednotlivých oborech či možnostech studia v zahraničí nebo zjistit další fakta a zajímavosti, které mohou ovlivnit jejich další rozhodování.

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies