Školní poradenské pracoviště

Akce

 

SEZNAMOVACÍ POBYTY PRO PRIMU VÍCELETÉHO GYMNÁZIA A PRO PRVNÍ ROČNÍKY

Seznamovací pobyty pro žáky primy víceletého gymnázia pořádá naše škola již desátým rokem, první ročníky jely letos na seznamovací pobyt posedmé. Všechny tyto pobyty mají časovou dotaci tři dny a jsou organizovány zpravidla v první polovině září, v penzionu Zámeček v Hodoníně u Kunštátu.  
           Náplní pobytu je usnadnit žákům přechod na novou školu, seznámit se s třídním kolektivem a připravit se na nový školní rok. Vedle vytvoření přátelských vztahů a celkově dobré a vstřícné atmosféry ve třídě je cílem pobytu i prohloubení sebepoznání jednotlivých žáků. Na programu jsou hry seznamovací, didaktické, pohybové i hry na rozvoj kreativního myšlení. Zařazeny jsou dále nejrůznější aktivity, při kterých se žáci naučí vzájemně si důvěřovat a spolupracovat. 
           U seznamovacího pobytu prim je navíc závěrečnou částí programu prezentace pro rodiče s názvem Naše tři dny v Hodoníně – rekapitulace pobytu očima žáků, předvedení výsledků skupinových úkolů, promítání fotografií a předání certifikátů panem ředitelem.

 

PATRONI PRIMÁNŮ

Aby se žáci primy víceletého gymnázia cítili na nové škole vítaní, neztráceli se v budově ani ve studijních povinnostech a měli se vždy na koho obrátit, připravili jsme pro ně ve školním roce 2016 / 2017 nový program s názvem Patroni primánů.
          
Každý žák primy si již během úvodní informační schůzky na konci června vylosoval kartičku se jménem jednoho patrona – staršího kamaráda z budoucí kvinty. Ten mu na kartičku napsal také základní informace o sobě, kontakt a přidal fotografii, aby každý primán věděl, jak jeho patron vypadá.
            Začátkem září se potom dvojice primánů a jejich patronů potkaly osobně. Během jedné vyučovací hodiny měli všichni prostor na to, aby se o sobě navzájem něco dověděli a zahráli si společně seznamovací hru. Starší kamarádi z kvinty pak provedli své svěřence po škole a už se určitě těší na další setkání s nimi.

           Patroni by měli novým žákům pomáhat a radit ve věcech, které se týkají celkového fungování školy, a v případě nutnosti by jim měli pomoci zkontaktovat výchovného poradce nebo metodika prevence. Ale možná bude stačit každodenní zamávání na schodech, několik milých slov ve frontě před kantýnou a pocit, že se mají na koho obrátit.

 

VÝLETY DO IQ LANDIE V LIBERCI

IQLandia v Liberci je moderní science centrum se stovkami originálních interaktivních exponátů, pro studenty fascinujícím způsobem podaný svět vědy a techniky. Mohou zde vidět prvního humanoidního robota v ČR, vyzkouší si kosmonautický výcvik, zjistí, jak funguje lidské tělo i celý svět kolem nich. A když dostatečně potrápí svoji hlavu, přesunou se do aqvaparku, který je součástí celého objektu.
             Jedeme smluvním autobusem tam i zpět, proto máme na všechno dostatek času. Takže komu nevadí, že si ráno trochu přivstane, ten stráví se svými spolužáky dobrodružný den plný chytré zábavy. Výlety do IQLandie v Liberci pořádáme jako zpestření a především motivaci a k dalšímu studiu.

 

PROJEKT ČERVENÁ STUŽKA

Červená stužka je veřejná sbírka, ze které se získávají finanční prostředky na boj proti HIV a AIDS. Ve světový den boje proti AIDS – vždy 1. prosince vyrážejí studenti Gymnázia Blansko do ulic a prodávají červené stužky, které symbolizují solidaritu s HIV pozitivními lidmi i nemocnými AIDS a také boj proti tomuto zákeřnému viru a chorobě. Škola tak pomáhá získat další peníze do této sbírky a samotní studenti jsou aktivně zapojeni do prevence – předávají své znalosti vrstevníkům, rodině nebo lidem na ulici.   

 

NÁVŠTĚVY DOMU SVĚTLA

Dům světla v Praze je jedním z projektů České společnosti AIDS pomoc. Od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám, které se ocitly v těžké osobní či sociální situaci a potřebují dočasně bezpečné místo, kde mohou toto obtížné období překonat. Nabízí také bezplatné a anonymní testování na HIV.

Studenti Gymnázia Blansko se v Domě světla pravidelně účastní besedy o HIV/AIDS. Tu vede interaktivním způsobem HIV pozitivní lektor, který otevřeně hovoří o svých pocitech a zkušenostech ze života. Tento způsob vedení besedy je z hlediska prevence ovlivní nejvýrazněji. Vzhledem k tomu, že se naše škola každoročně zapojuje do projektu Červená stužka, mají naši studenti besedu zdarma.

 

EXKURZE NA NEVIDITELNOU VÝSTAVU

Neviditelná výstava v Praze dává studentům možnost vyzkoušet si, jaký je život bez zraku. Expozicí, kde se budou řídit výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu, je provedou nevidomí nebo částečně nevidomí lidé. Výstava se odehrává ve zcela zatemněných a speciálně vybavených místnostech, které simulují ruch města, les, ale také různé místnosti v domě nebo například expozici výtvarného umění.
             V dalších prostorách výstavy je možné vidět a vyzkoušet si zařízení a předměty, které nevidomí v běžném životě používají. Neviditelná výstava se snaží ukázat reálný svět nevidomých lidí, ale také možnosti, jak jim pomoci a porozumět.

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies