Připomínka 100. výročí založení republiky a Dne boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii společně se 100. výročím založení republiky si připomněli studenti na blanenském gymnáziu hodinovým programem, který připravila pod vedením Mgr. Jaroslava Chrásteckého skupina třiceti skautů, sestavená ze studentů školy. Pečlivě promyšleného programu se zúčastnili všichni žáci i pedagogové ozdobeni trikolórami v národních barvách. Studenti nižšího gymnázia ke státní hymně vytvořili oděni do červených, bílých a modrých úborů živý obraz státní vlajky. Barevnou pokrývku hlavy jim vyrobili starší spolužáci v hodinách výtvarné výchovy.

Za doprovodu hudebních nástrojů zazpívaly čtyři stovky dětí a čtyři desítky učitelů při zahájení programu všechny sloky československé státní hymny. Pro účely slavnostního dopoledne byl pro každého hosta sestaven speciální zpěvník s texty českých vlasteneckých písní. Většina písní pocházela z pera Karla Hašlera, umělce umučeného za 2. světové války v koncentračním táboře. Jednotlivé proslovy studentů tak byly odděleny hudebními vsuvkami – zpívaly se písně – Hoši od Zborova, Válka v Itálii, Ta naše písnička česká, Princezna republika, Ach synku, synku, Svatý Václave a další.

Z úst mladých skautů zazněla jména blanenských mužů, kteří zahynuli v 1. světové válce. Byly připomenuty osudy legionářů, vojáků od Zborova, na něž lze vzpomenout při procházce po nábřeží řeky Svitavy v Blansku. Studenti zmínili příběhy občanů Blanska např. Vojtěcha Říhy nebo Eduarda Stloukala, jehož hrob navštívili v roce 2014 v souvislosti s výročím vypuknutí první světové války studenti a učitelé Gymnázia Blansko ve Francii. Pod vedením PhDr. Ivany Jakubcové pracovali ve školním roce 2013/14 na projektu zaměřeném na zmapování osudů francouzských legionářů. Vyvrcholením projektu byla cesta studentů gymnázia do Francie k hrobu Eduarda Stloukala.

Oživením slavnostního představení se stala módní minipřehlídka dvou studentů oblečených do zapůjčených kostýmů legionáře a zdravotnice s detailním popisem oděvů.

Zajímavou epizodou blanenského regionu spojenou s obdobím války byl pobyt italských uprchlíků na Blanensku, kde italské rodiny našly útočiště. I tuto skutečnost studenti neopomněli zmínit.

Povstáním a minutou ticha vzdali všichni přítomní hold obětem 1. světové války.

Osudy První republiky, nacistickou okupaci, studentské nepokoje roku 1939 a spojitost s 17. listopadem 1989 prezentovali studenti dobovými záběry a komentáři v druhé části programu.

Po Karlu Hašlerovi, jehož písně zněly celým programem, se jmenuje i bonbón hašlerka. Program v tělocvičně proto zakončilo přiťuknutí všech účastníků hašlerkou s přáním svobody a míru pro naši vlast v dalším století.

Završením akce se stalo zasazení lípy nad tělocvičnou Gymnázia Blansko. Strom zasadili skauti - studenti školy - společně s ředitelem školy Mgr. Radkem Petříkem.

Následující školní den pozval ředitel školy studenty, kteří pro své spolužáky a učitele velkolepé představení nachystali, do sborovny. Pan ředitel skautům předal jako poděkování dort ozdobený marcipánovým skautským šátkem s nápisem Bravo, skauti.

Za zpřístupnění informací pro účely oslav historických událostí spojených s městem Blanskem děkují studenti Gymnázia Blansko a Mgr. J. Chrástecký paní PhDr. Boženě Kovářové ze Státního okresního archivu v Blansku a zaměstnankyním Městské knihovny Blansko.

Mgr. Jana Žilková

Mgr. Jaroslav Chrástecký

Foto: J. Chrástecký, P. Růžička

Fotografie najdete zde.

 

Publikováno: 27.listopadu 2018, Ivo Grim

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko