Blanenští gymnazisté se vydali koňskými povozy na ostrov Neuwerk

Vzhledem k tomu, že společný partnerský projekt mezi Gymnáziem Blansko a Integrierte Gesamtschule v německém Oytenu je zaměřen na výměnu studentů a pedagogů a jedná se o přeshraniční osobní setkání, byli obě školy nuceny na základě vládních opatření plánované pobyty německých dětí a učitelů v Moravském krasu a u Severního moře v letech 2020 a 2021 stornovat.

Česko-německý fond budoucnosti vyvinul v té době digitální nabídku pro školy usnadňující mezinárodní setkávání žáků v online prostředí. Díky flexibilně využitelnému modulu tak mohla pokračovat setkávání s partnerskou školou v Německu i v době přísných protikoronavirových opatření. Po jejich uvolnění již nebránilo nic v oboustranném rozhodnutí uspořádat další výměnný pobyt a vydat se za poznáváním dvou mimořádných přírodních regionů – Moravského krasu v Blansku a prostředí wattů Severního moře v Dolním Sasku v Německu. Do odvážného projektu se přihlásilo 22 rodin, 11 z České republiky a 11 z Německa. Zatímco německé teenagery hostily české rodiny 3. – 10. září v blanenském regionu, o české studenty gymnázia se starali němečtí hostitelé 10. – 17. září v městečku Oyten a přilehlém okolí. Výměna se uskutečnila již po čtvrté za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a díky nadšení realizačních týmů obou škol.

Německé děti navštívily Českou republiku poprvé a je potěšitelné, že jejich první setkání s naší zemí se odehrálo v nádherném prostředí Punkevních jeskyní, prošli se po dně Macochy, projeli se lodičkami po Punkvě, aby vzápětí dychtivě hltali hudební ukázky odrážející se od impozantní krápníkové výzdoby Sloupsko-šošůvských jeskyní a sledovali poletující netopýry, kteří již vyhledávali koutky k přezimování. Výlet do Brna a vlastnoruční výroba regionálních produktů v podobě mýdla a svíčky z včelího vosku vyplnily program dalších dní. Originální a speciálně připravenou výuku fyziky, výtvarné a hudební výchovy pečlivě zorganizovali žákům na půdě gymnázia pro jedno dopoledne učitelé obou škol. Krásné chvíle si celá skupina užila společným opékáním špekáčků na veřejném výletišti na Hořicích, odkud si němečtí teenageři nafotili překrásné fotografie Blanska. Závěrečná party s hostitelskými rodinami v jídelně gymnázia v podvečer před odjezdem do Německa uzavřela první část projektu.

Týden výměny utekl díky bohatému programu jako voda stejně jako cesta z Blanska do osm set kilometrů vzdáleného městečka Oyten, kde na studenty čekaly aktivity spojené s poznáváním fauny a flory wattového moře u severomořských břehů.

více fotografií...

 

Bahenní túrou po dně wattového moře provedli studenty a jejich pedagogy zkušení průvodci, za jejichž asistence nasbírali wattové organizmy, které následně zkoumali pod binokulárními lupami v Domě národního parku Dorum-Neufeld. Typickými obyvateli místního biotopu jsou wattoví červi, raci poustevníčci, ústřice, slávky, srdcovky, mořští šneci, garnáti či grundle. Ani silný severní vítr nedokázal odvát ohromné nadšení z dobrodružství, které všechny čekalo v Sahlenburgu. Z tohoto místa jsou za vhodného počasí a meteorologických podmínek vypravovány koňské povozy, aby odvezly zájemce na 14 kilometrů vzdálený ostrov Neuwerk v Severním moři, a to po dně moře, které odkryl na několik hodin odliv. Když se po hodině a půl dlouhé jízdě po obnaženém mořském dně plném bahna, škeblí a pozůstatcích vody a rostlin studenti prošli po ostrově, zjistili, že ostrov obývá pouze 16 stálých obyvatel, že na něm nežijí žádné děti (proto se něm nenachází škola) a že návrat na pevninu bude možný pouze lodí, neboť příliv již nemilosrdně začal zaplavovat cestu, kterou přijeli. Ostrov Neuwerk lze nazvat ornitologickým rájem. Při prohlídce ostrova s dvěma ornitology a moderními dalekohledy provedli žáci odborná pozorování kolonií racků, hus, ústřičníků či špačků.

Návrat lodí do Cuxhavenu byl spíše úprkem než odjezdem, neboť příliv díky úplňku a silnému větru přivedl k břehům ostrova v ten den vodu dříve, než se očekávalo. Větrem ošlehané tváře ještě nestačily všem vyblednout a již je opět vítal následující den drsný vítr hamburského přístavu. Plavba lodí přístavem Hamburg je pro Středoevropana z Blanska mimořádným zážitkem a je-li doplněna přednáškou místního ekologického aktivisty o česko-německé spolupráci a péči o řeku Labe, která obě naše země spojuje, byl tento zážitek smysluplným vyústěním a završením projektu – vzájemný respekt k přírodním hodnotám každé země, snaha regionální bohatství uchovat a zvelebovat, vliv našeho každodenního chování na životní prostředí.

Dvoutýdenní projekt byl vyhodnocen a prezentován projektovými pracemi tandemových skupin, které tvořily vždy český a německý student. Prezentace byly předvedeny německy i česky před rodiči německých studentů, kterým byly předány drobné suvenýry představující Českou republiku a blanenský region. Zajímavým výstupem projektu se stala tištěná kniha vytvořená z jednotlivých slidů žákovských prezentací, kterou němečtí kolegové pro každého účastníka vytiskli, svázali a odeslali na Gymnázium v Blansku.

Knihu a celý projekt představí studenti Gymnázia Blansko a jejich pedagogové ve dnech otevřených dveří, bohaté fotoreportáže lze zhlédnout na webových stránkách školy www. gymbk.cz.

 

Mgr. Jana Žilková, koordinátorka projektu

 

Publikováno: 30.září 2022, F. Plaček

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies