Komenský a my z Gymnázia Blansko

V letošním roce proběhl již 22. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro žáky základních a středních škol Komenský a my. Ve dnech 20. – 22. března 2024 byl pro oceněné soutěžící a jejich doprovod připraven jako vždy zajímavý program.

My jsme se k účastníkům přidali až ve čtvrtek, a to rovnou na cestu do Kunvaldu, malebného městysu v podhůří Orlických hor, který se stal v roce 1457 kolébkou Jednoty bratrské, církve neodmyslitelně spjaté i se jménem Jana Amose Komenského. Zde jsme si prohlédli domek Na Sboru, místo, kde v minulosti sídlil sbor Jednoty bratrské a které je v současnosti kulturní památkou se stálou expozicí o činnosti Jednoty bratrské i Jana Amose Komenského. Viděli jsme také pomník tohoto Učitele národů či údajně až 450 let starou bratrskou lípu.
 

    

 

Kolem poledne nás čekal návrat do Brandýsa nad Orlicí, kde jsme si užili přínosnou debatu s porotci soutěže, kulturní program, který připravili žáci brandýské základní školy, a vernisáž vítězných i některých dalších výtvarných děl z kategorie A. Hřebem celého dne bylo vystoupení klarinetistů Matěje Kotala a Laury Karpišové, studentů pardubické konzervatoře, oceněných v několika českých a světových soutěžích. Doprovázel je jejich učitel Jiří Kotal, člen orchestru Národního divadla, a klavíristka Tomoko Asahina.

Páteční den nám přinesl milé vyhlášení výsledků. Pořadatelé se těšili z přibývajícího počtu zaslaných prací ve všech kategoriích i z počtu zapojených základních a středních škol. Nás pak i v této narůstající konkurenci překvapilo 2. místo za esej Ondřeje Kaly ze 4. B na téma Může být bloudění prostředkem poznání?


 

„Soutěž tradičně přináší zajímavá témata, čerpá z díla a myšlenek Jana Amose Komenského, čímž dokazuje aktuálnost tohoto velikána nejen české historie. Osobně za nejcennější považuji setkání s lidmi, kteří mají podobné zájmy. Cením si inovativního přístupu organizátorů a možnosti bavit se s porotci a dalšími soutěžícími. Je fascinující, jak se dá stejné téma pojmout tolika odlišnými způsoby, a věřím, že diskuse o daných myšlenkách může být přínosem pro každého,“ shrnul výstižně Ondřej. Soutěže se účastnil podruhé a už v loňském roce získal v soutěži v kategorii středních škol prvenství a přízeň poroty svou vědeckofantastickou povídkou Svobodou o mílový krok zpět.

Účastnit se podobné soutěže není motivující a inspirativní jen pro studenty, ale také pro jejich vyučující. „Jsem ráda, když studenti dostávají příležitost literárně tvořit i nad rámec povinných vzdělávacích požadavků. Nezřídka se dnes jejich příprava zužuje na sepsání textu v rozsahu požadovaném pro písemnou maturitní zkoušku, pro rozvoj jejich kritického myšlení a tvořivosti to však není dostatečné. Při psaní eseje musí navíc studenti propojit znalosti z řady oborů, prokázat vhled do problému i porozumění okolnímu světu, nalézt sami sebe i ujasnit si své postoje a hodnoty. Znáte nějakou další činnost, která by tohle vše propojovala?
 

 

Na soutěži samotné oceňuji také snahu organizátorů připravovat téměř třídenní program a vytvářet učitelům i studentům a dětem prostor k setkávání, společným zážitkům i tolik potřebným diskusím nad vlastní tvorbou, literární i výtvarnou,” dodává Patricie.

Více o průběhu soutěže a tématech jednotlivých kategorií si můžete přečíst na https://komensky.zsbrandysno.cz. Na webových stránkách najdete též vítězné práce předchozích ročníků a brzy nepochybně už i práce letošní.

Společně se těšíme na další studentské práce, které na našem gymnáziu v budoucnu vzniknou.


Ondřej Kala a Mgr. Patricie Windsor

 

Publikováno: 27.března 2024, F. Plaček
  Po 15. 4. Přijímací zkoušky 4leté studium - 2. termín
  Po 15. 4. 1.ABC, KA - ředitelské volno

  Út 16. 4.

Přijímací zkoušky 8leté studium - 1. termín

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies