Setkání hostitelských rodin

K moderní škole bezpochyby patří také spolupráce se zahraničním partnerem. Má pozitivní vliv na výuku cizích jazyků  - teprve při komunikaci se zahraničními kamarády si žáci uvědomí, jak je znalost cizího jazyka důležitá. Užitečné je v životě i poznávání jiných zemí, kultur, tradic a zvyklostí.
Snažili jsme se navázat spolupráci s konkrétní zahraniční školou od podzimu 2016 a podařilo se to. V těchto dnech probíhají na Gymnáziu v Blansku přípravy výměnného pobytu německých žáků v českých rodinách. Němečtí studenti přijedou do Blanska ze spolkové země Dolní Sasko v sobotu 7. dubna 2018, na zpáteční cestu se vydají v sobotu 14. dubna.

Dvojice žáků/korespondentů vytvářejí vyučující partnerských škol na základě znalosti studentů a informací o korespondentech podle videomedailonků, které studenti před výměnným pobytem o sobě natočili. Při sestavování dvojic se přihlíží k preferencím, zájmům a individuálním zvláštnostem studentů. Pobyt cizího studenta v rodině je samozřejmě zásahem do rodinného života. Proto je velmi důležité, dát si na přípravě návštěvy opravdu záležet. Úkolem rodiny je zajistit, aby se student cítil bezpečně a jako doma. Od studenta se naopak očekává zapojení do veškerých aktivit, zájem o poznávání nových věcí a pozitivní přístup.

Realizační tým projektu uspořádal pro hostitelské rodiny, které projevily o spolupráci na projektu zájem, neformální podvečerní setkání. Rodinní příslušníci, kteří přijali pozvání a v úterý 9. ledna 2018 usedli do improvizované kavárničky blanenského gymnázia, byli velmi milí a přátelští lidé, a tak není pochyb o tom, že udělají maximum pro to, aby se u nich německé děti cítily jako doma. V rámci ubytování zajistí rodiny i stravu, během pracovního týdne připraví oběd kuchařky školní jídelny.

Cílem vzájemné návštěvy žáků a učitelů obou partnerských škol je ověření si schopnosti domluvit se cizím jazykem, vyzkoušet si spolupráci v multikulturním prostředí, pokusit se omezit bariéry a předsudky při styku s cizinou a samozřejmě podporovat zájem o studium jazyka.

Žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách, což znamená těsný vzájemný kontakt s rodilými mluvčími při každodenních činnostech běžného dne. Dále se účastní výuky ve škole, budou spolupracovat na projektu Chráněné krajinné oblasti regionu  - Moravský kras a v neposlední řadě si formou sportovních aktivit upevní i vzájemné přátelské vztahy.

Návštěvou pamětihodností a zajímavostí v nejbližším okolí Blanska se žáci seznámí s tradicemi, významem a životem ve škole, městě i regionu.

Pobyt v hostitelské zemi potrvá jeden týden a následující setkání proběhne v říjnu 2018 v německém Oytenu, a tak bude prohloubení i upevnění již navázaných přátelských kontaktů pokračovat.

Výměnné pobyty finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

 Za realizační tým Gymnázia Blansko
Mgr. Jana Žilková, koordinátorka projektu

 

Více fotografií zde.

 

  Po 15. 4. Přijímací zkoušky 4leté studium - 2. termín
  Po 15. 4. 1.ABC, KA - ředitelské volno

  Út 16. 4.

Přijímací zkoušky 8leté studium - 1. termín

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies