Československé legie se představují

V souvislosti s blížícím se stým výročím vyhlášení I. československé republiky se kvartáni zúčastnili programu na téma Československé legie 1914 – 1920. Přednáška, kterou pronesl Mgr. František Trávníček, se konala ve spolupráci s Komunitním centrem pro válečné veterány Brno v budově Městské knihovny Blansko a na organizačním zajištění celé akce se podíleli ředitel blanenské knihovny Mgr. Lukáš Dlapa a vedoucí oddělení pro dospělé Městské knihovny Blansko Bc. Pavlína Gargošová.

Na začátku přednášky Mgr. Trávníček stručně žákům připomněl okolnosti, průběh a výsledky I. světové války, poté detailně a zároveň zajímavě vysvětlil vznik a geografické rozdělení československých legií. Podrobně se věnoval jak zpravodajské a bojové činnosti československých legionářů, tak jejich dlouhé a pro mnohé „brášky“ i strastiplné cestě domů. Jak zdůraznil Mgr. Trávníček, na úspěšné československé zahraniční vojenské akci v časech první světové války a těsně po ní se kromě samotných legionářů podíleli i tzv. dobrovolci a pracovníci. Lektor neopomněl bezmála třicítce kvartánů sdělit i poválečné osudy příslušníků československého zahraničního vojska a jejich rodin, věnoval se jejich pracovnímu uplatnění coby státních zaměstnanců nové republiky a zmínil i problémy některých legionářů související s jejich adaptací na civilní „mimofrontový“ život, nebo s faktem, že jejich rodinní příslušníci, ženy a děti, byli mnohdy cizí státní příslušnosti. Přednášející zdůraznil podíl československých legionářů, dobrovolců a pracovníků na hájení území nově vytvořeného státu. Snad nejzajímavější částí programu bylo představení legionářských uniforem a zbraní.

V samém závěru přednášky se žáci dozvěděli o archivech a zdrojích, kde mohou, ať už v moderní digitalizované podobě, nebo v klasické papírové formě, získat detailní informace o příslušnících československých legií. Celý dvouhodinový program byl důstojnou připomínkou nadcházejícího stého výročí vzniku samostatného společného státu Čechů a Slováků.

 

Mgr. Stanislav Hrnčíř, Gymnázium Blansko

Publikováno: 2.května 2018, Ivo Grim

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko