Projekty

Výměnné pobyty s NěmeckemJedná se o výměnný projekt, kterého se budou účastnit vybraní studenti dvou evropských škol. Předpokládaný věk studentů se bude pohybovat v rozmezí od 14 do 16 let. Projekt je zaměřený na environmentální výchovu, ekologii a ochranu přírody ve dvou různých prostředích. Dalším dílčím úkolem projektu je rozvoj komunikačních dovedností (angličtina, němčina). Projekt se zaměřuje na studium chráněného území - Moravský kras v České republice a wattové pobřeží na severozápadu Německa.

Předpokládaný počet účastníků je vždy po 16 z každé školy. Studenti budou hostit účastníky projektu z partnerské školy po dobu 8 dnů. Pobyt v ČR bude probíhat na jaře, pobyt v Německu na podzim.

Během těchto výměn studenti prohloubí mezinárodní vztahy, poznají odlišnosti obou kultur, zlepší se v komunikačním jazyce projektu - angličtině a němčině a v neposlední řadě budou mít možnost seznámit se s přírodními krásami a zvláštnostmi dvou mikroregionů - Moravským krasem v ČR a wattovým pobřežím v Německu.


odkazy:

článek o přípravě tohoto česko-německého projektu na našich webových stránkách

článek o přípravě tohoto česko-německého projektu ve Zpravodaji města Blanska (28. 6. 2017)

článek na německých stránkách (www.igs-oyten.de) o návštěvě německých pedagogů na našem Gymnáziu Blansko

článek na německých stránkách (www.igs-oyten.de) o návštěvě našich pedagogů v německém Oytenu


První kroky k navázání spolupráce Gymnázia Blansko školy se školou v německém Oytenu se uskutečnily 28. – 31. ledna 2017, kdy blanenské gymnázium, město Blansko a blanenský mikroregion navštívila pětičlenná delegace z mikroregionu Oyten z německého Dolního Saska ze školského zařízení Schulzentrum Oyten. Členy této delegace byli ředitel školy pan Reinhard Ries a učitelé této školy Ingrid Berger, Annika Ebbert, Maria Schmidt a Vladimir Ilz.

 

Součástí vzájemného poznávání a navázání kontaktů byla během prvního dne návštěva Moravského krasu - prohlídka Punkevních jeskyní včetně jízdy loďkou po říčce Punkvě, fotografování na dně Macochy a zhlédnutí expozic Domu přírody u Skalního mlýna s výkladem v anglickém jazyce, o který se bezchybně postaral jeden ze studentů gymnázia.

 

Následující den se nesl v duchu bilaterálních jednání a příprav podkladů pro budoucí spolupráci. Nechybělo setkání s pedagogickým sborem, prohlídka budovy školy, specializovaných učeben např. laboratoře chemie, fyziky, badatelského centra či tělocvičny s připravenými prezentacemi jednotlivých oborů a moderních učebních pomůcek s výklady studentů v německém nebo anglickém jazyce. Již méně formálně proběhla beseda se studenty, kteří tak využili možnosti procvičit si svoje znalosti němčiny.

 

Uměleckého zážitku se německým kolegům dostalo na koncertě pěveckého sboru Gymnázia Blansko Perličky, který se uskutečnil v příjemném prostředí dřevěného kostelíka.

 

Před odjezdem skupinu německých pedagogů přijali na Městském úřadě v Blansku představitelé města starosta Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha.

 

Během pobytu německých kolegů na gymnáziu byla též domluvena návštěva našich pedagogů v Německu. Ta se uskutečnila koncem 28. – 31. května 2017. V rámci pobytu ve školském zařízení Schulzentrum Oyten se pětičlenný pracovní tým Gymnázia Blansko seznámil s místní školou, pedagogy i některými třídami v hodinách (např. hospitace v hodině matematiky) a při prezentacích výsledků projektového vyučování – témata Badatel v oblasti energie, Badatel v oblasti životního prostředí, Svět podle měřítek.

 

Jako se blanenský region pyšní světoznámými krasovými útvary, nabízí i okolí města Oyten mimořádné přírodní zajímavosti na pobřeží Severního moře tzv. watová moře. Dvouhodinová procházka po jeho „hladině“ a následná návštěva Domu Národního parku – Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer tak patřila k nezapomenutelným zážitkům učitelů ze středoevropského Blanska.

 

Oblast wattových moří (Wattenmeer) v Dánsku, Německu a Nizozemsku patří mezi největší souvislá chráněná území na světě. Rozkládá se na ploše větší než milion hektarů. Jde o mělká a pozvolně klesající moře, jejichž dno se dvakrát denně ocitne zcela bez vody. Tyto plochy, tzv. watty, tvoří písek, bahno či jejich směs. Celkem žije ve wattovém moři zhruba 3200 živočišných druhů, 250 z nich je endemických. Kromě zcela nebo téměř neviditelných organizmů zde žije např. řada druhů kroužkovců (pískovníků, nereidek apod.), měkkýšů (např. srdcovek) i drobných korýšů, kteří tvoří zásobárnu potravy pro táhnoucí i hnízdící ptáky. Např. na metr čtvereční tu můžeme najít až padesát jedinců pískovníka (Arenicola marina), který se díky své neuvěřitelné početnosti stal maskotem národního parku Nie­­der­sächsisches Wattenmeer. Tomuto až dvacet centimetrů dlouhému červu se pro zajímavé útvary, které na povrchu wattu tvoří, přezdívá špagetový červ.
[V článku jsou použity informace z http://www.primaroute.cz/narodni-park-watove-more]

 

Němečtí kolegové provedli české pedagogy také nedalekým městem Brémy se světoznámým sousoším zvířátek z pohádky bratří Grimmů Brémští muzikanti.

 

Návštěva radnice a srdečné přijetí u starosty Oytenu pana Manfreda Cordese bylo milou tečkou za náročnou pracovní cestou pedagogů Gymnázia Blansko do téměř devíti set kilometrů vzdálené partnerské školy v Německu.

 

V rámci následující partnerské spolupráce jsou plánovány výměnné pobyty žáků v rodinách, společná práce na přírodovědných a ekologických projektech v prostředí Moravského krasu v České republice a wattových moří ve Spolkové republice Německo, sportovní aktivity, výlety, komunikace žáků na sociálních sítích. První z nich se uskuteční 7. – 14. dubna 2018, kdy blanenské rodiny gymnazistů budou hostit děti z německých rodin.
 
 
 

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko