Seznam zaměstnanců 2017/2018

Ředitel školy: Mgr. Radek Petřík

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Ivo Grim

Zástupce ředitele: Mgr. František Plaček

Výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Podloučková

Výchovná poradkyně a metodik prevence: Mgr. Štěpánka Petříková

Školní psycholog: Mgr. Kamila Šustrová

ICT koordinátor: Mgr. Jaroslav Chrástecký

 

Jméno  E-mail
Pedagogičtí pracovníci
RNDr. Lenka Adlerová (AD)učitelkaMAT – CHEadlerova@gymbk.cz
PhDr. Jana Doskočilová (DS)učitelka, třídní ve 4.BČJL – NĚJdoskocilova@gymbk.cz
Mgr. Dana Dražilová Fialová (DR)učitelka, třídní v 1.AANJ – ZSVdrazilova-fialova@gymbk.cz
PhDr. Dana Fránková (FD)učitelkaNĚJ – RUJ – DĚJfrankova@gymbk.cz
Mgr. Ivo Grim (GR)statutární zástupce řediteleMAT – CHEgrim@gymbk.cz
Mgr. Miroslava Hájková (HM)učitelkaANJhajkova@gymbk.cz
RNDr. Pavel Henek (HE)učitelMAT – FYZ – DEGhenek@gymbk.cz
RNDr. Ludmila Hloušková (HL)učitelkaMAT – FYZhlouskova@gymbk.cz
Mgr. Stanislav Hrnčíř (HČ)učitel, třídní v Sextě AŠPJ – LAT – DĚJhrncir@gymbk.cz
Mgr. Jaroslav Chrástecký (CH)učitel, ICT koordinátorMAT – FYZ – IVTchrastecky@gymbk.cz
PaedDr. Ivana Jakubcová (JI)učitelkaFRJ – TĚVjakubcova@gymbk.cz
Mgr. Markéta Juříčková (JU)učitelkaDĚJ – ZSVjurickova@gymbk.cz
PaedDr. Jiří Kocman (KC)učitel, třídní v Oktávě BMAT – IVTkocman@gymbk.cz
PaedDr. Jana Kocmanová (KÁ)učitelkaMAT – IVTkocmanova@gymbk.cz
Mgr. Miroslava Komárková (KK)učitelka, třídní v Kvartě AČJL – ANJkomarkova@gymbk.cz
Mgr. Jaroslava Konečná (KJ)učitelkaANJ – RUJkonecna@gymbk.cz
Mgr. David Kopal (KL)učitel, třídní v Septimě BMAT – FYZ – IVTkopal@gymbk.cz
RNDr. Oldřich Kopřiva (KP)učitel, třídní ve 2.BMAT – ZEMkopriva@gymbk.cz
PhDr. Markéta Kratochvílová (KM)učitelkaČJL – ANJ – FYZkratochvilova@gymbk.cz
Mgr. Dana Kubíková (KB)učitelka, třídní v Oktávě AZEM – TĚVkubikova@gymbk.cz
Mgr. Zuzana Lukášová (LU)učitelka, třídní v 1.BCHE – BIOlukasova@gymbk.cz
Mgr. Ludvík Mařa (MŘ)učitelMAT – ZSV – VYVmara@gymbk.cz
Mgr. Tomáš Matějka (MK)učitelZEM – TĚVmatejka@gymbk.cz
Mgr. Alena Michalicová (MCH)učitelka, třídní v Sekundě AANJ – VYVmichalicova@gymbk.cz
Mgr. Alena Pernicová (PÁ)učitelka, třídní ve 3.ACHE – BIOpernicova.alena@gymbk.cz
Mgr. Klára Pernicová (PK)učitelka, třídní ve 2.AČJL – NĚJpernicova.klara@gymbk.cz
Mgr. Radek Petřík (PE)ředitelČJL – RUJ – DĚJreditel@gymbk.cz
Mgr. Štěpánka Petříková (PŠ)učitelka, výchovná poradkyně a metodik prevenceZSV – TĚVpetrikova@gymbk.cz
Mgr. František Plaček (PL)zástupce řediteleMAT – FYZplacek@gymbk.cz
Mgr. Pavla Podloučková (PO)učitelka, výchovná poradkyněČJL – ZSVkotlanova@gymbk.cz
Mgr. Lenka Pravcová (PR)učitelkaZEM – BIOpravcova@gymbk.cz
Mgr. Petr Rychnovský (RY)učitel, třídní v Septimě AZEM – TĚVrychnovsky@gymbk.cz
Mgr. Pavla Sedláková (SE)učitelkaANJ – ZSVsedlakova@gymbk.cz
Mgr. Zdeňka Stloukalová (ST)učitelka, třídní ve 4.AŠPJ – ZEM – TĚVstloukalova@gymbk.cz
Mgr. Lenka Suchá (SU)učitelka, třídní v Tercii AČJL – DĚJsucha@gymbk.cz
Mgr. Jana Svobodová (SJ)učitelkaČJL – ANJsvobodova@gymbk.cz
Mgr. Vladimír Šenkýř (ŠN)učitelČJL – HUVsenkyr@gymbk.cz
Mgr. Kamila Šustrová (ŠK)školní psycholožka---–sustrova@gymbk.cz
Mgr. Gabriela Vajčnerová (VA)učitelkaBIO – TĚVvajcnerova@gymbk.cz
Mgr.Ph.D. Patricie Windsor (WP)učitelkaČJL – ANJ – HUVwindsor@gymbk.cz
Mgr. Petr Zavoral (ZA)učitel, třídní v Kvintě AČJL – DĚJzavoral@gymbk.cz
Mgr. Jana Žilková (ŽI)učitelka, třídní v Primě AČJL – NĚJzilkova@gymbk.cz
Nepedagogičtí pracovníci
Mgr. Pavla Jančevovávedoucí ek. úseku---jancevova@gymbk.cz
Renata Vintrovámzdová účetní---kancelar@gymbk.cz
Michaela Bartošováúčetní---kancelar@gymbk.cz
Radek Kovářškolník
Kamila Hudcováuklízečka
Veronika Hrubáuklízečka
Ivana Novohradskáuklízečka
Iveta Novotnáuklízečka
Gabriela Skládalováuklízečka
Eva Vlachovávedoucí šk. jídelny---jidelna@gymbk.cz
Hana Fajtovákuchařka
Michaela Fajtovákuchařka
Miroslava Musilovákuchařka
Věra Mikuláškovápomocná kuchařka
Hana Šosovápomocná kuchařka
Eva Pavlůpomocná kuchařka, uklízečka

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko