Pobyt našich žáků na partnerské škole v Oytenu 2018

Studenti se v Německu setkali na wattovém moři s přílivem

 

Od roku 2017 probíhá projekt výměnných pobytů s žáky z německé školy v Oytenu (spolková země Niedersachsen – Dolní Sasko). Ve dnech 13. 10. až 20. 10. 2018 odjelo 15 žáků se třemi vyučujícími poznávat život a jazyk našich sousedů. Žáci si užili pobyt v rodinách, měli možnost sledovat vyučování v místní škole, pracovali na projektu o wattovém moři, ale samozřejmě také poznávali reálie Německa - města Oyten, Bremen, Bremenhafen, Cuxhaven a Dorum. Ovšem největší úspěch mělo asi setkání s přílivem v Cuxhavenu. Během pobytu se všichni lépe poznali, mnozí spřátelili a porozuměli si i díky tomu, že se učí dorozumívat cizím jazykem – a pokud nestačila němčina, hravě to všichni zvládali i s angličtinou. Další etapa projektu výměnných pobytů je za námi, ale následující už pomalu klepe na dveře - 27. dubna 2019 přijedou německé děti zase k nám do Blanska.

Po dlouhé cestě nás v partnerské škole přivítali naši němečtí kamarádi s vedoucími projektu paní Ingrid Berger, paní Maria Schmidt, ředitelka školy, a paní Janine Büssenschütt.

Účastníci výměny, tedy partneři a partnerky projektu, se již navzájem znali a byli ubytováni v rodinách dětí, které žily v dubnu v Blansku u nich doma. Během společného programu se hosté seznámili s městem Oyten a jeho okolím, následovala cesta do Brém, jednoho z větších měst v blízkosti Oytenu se světoznámým sousoším Brémských muzikantů. O víkendu měly děti příležitost strávit čas při společných aktivitách v hostitelských rodinách. Někteří se vypravili se svými hostitelskými rodinami do Hamburgu, jiní do zábavních center a zoologických zahrad v okolí. Těžištěm projektu při dubnové návštěvě bylo poznávání chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Těžištěm návštěvy v Oytenu bylo zkoumání národního parku Wattová moře - Nationalpark Wattenmeer – který je od roku 2009 zařazen mezi světové přírodní dědictví UNESCO. Žákyně a žáci při vedených prohlídkách wattového moře pozorovali rozmanitost života živočichů a v Domě přírody prováděli následná pozorování a zkoumání vlastnoručně nasbíraných živočichů pomocí binokulárních dalekohledů a mikroskopů např. kraba pobřežního, garnáta obecného, pískovníka rybářského, wattového šneka či skrobikuly ploché. Při druhé prohlídce wattového moře navštívila skupina město Cuxhaven, kde mohli účastníci zažít obzvláště zřetelně příliv a odliv, což se u teenagerů ze středoevropského Blanska setkalo s neskrývaným nadšením. Během tříhodinového pobytu na wattech žáci sledovali střídání změn přílivu a odlivu na vlastní kůži a jedinečný zážitek zaznamenaný mobilní technikou náctiletých ve vteřině zaplavil sociální sítě. Ani silný vítr od Severního moře nedokázal přehlušit výkřiky nadšení a radosti z prožitého okamžiku. V rámci vyučovacích hodin ve škole se pak žáci ve skupinách podrobněji zabývali rostlinami a živočichy wattového moře a zpracovali následně ze získaného materiálu a fotografií prezentaci. Pracovní skupiny byly sestaveny z německých a českých dětí a prezentace byly opatřeny popiskami v obou jazycích – česky a německy. Takto zpracované prezentace předvedli na závěr projektu žákům školy.

Cíli těchto aktivit jsou rozvoj mezinárodních vztahů, výchova k toleranci a mírovému soužití, odstranění jazykových bariér, používání cizího jazyka, podpora motivace k učení se cizímu jazyku, podpora sebepoznání a zvýšení sebevědomí. Program je nastaven tak, aby byli žáci nuceni mezi sebou co nejvíce komunikovat a aby vzájemně navázaná partnerství pokračovala nadále aktivně i po skončení návštěvy. Společné akce upevňují osobní kontakty, učí účastníky akceptovat odlišný životní styl jiné země. Dále mají podobné aktivity ukázat, že rozdílné jazyky netvoří hranice porozumění a že se vzájemně můžeme od sebe navzájem mnohé naučit a společně mnohého dosáhnout.

Doufáme, že naše spolupráce za podpory Česko – německého fondu budoucnosti bude pokračovat i nadále a už se těšíme na duben 2019, kdy nás naši kolegové z partnerské školy opět na Gymnáziu v Blansku navštíví.


Medializace návštěvy

článek v německém tisku

 

fotografie

ve fotogalerii ...

 

videa

 

spustit na youtube spustit na youtube spustit na youtube spustit na youtube

 

studentská prezentace

živočichové wattového moře

 

zpětná vazba

Celý týden v Oytenu byl zajímavým zážitkem. Byla to pro mě jedinečná příležitost komunikovat v němčině s rodilými mluvčími, poznat německou kulturu, tamní zvyklosti a stravovací návyky, místní školství a v neposlední řadě školní gastronomii. Také mě zaujala odlišnost přírody, hlavně wattová moře. Čekání na příliv a okamžik, kdy jsme se po dvou hodinách dostali po mořském dně k přitékající vodě, byl nezapomenutelný. Při návštěvě  Brém jsme se nezapomněli vyfotit u sochy brémských muzikantů (osel, kohout, kočka a pes). Efekt byl podpořen také velmi vydařeným slunečným počasím. Jen je škoda, že je Oyten tak daleko.

Kateřina Kalová, sexta

 

Chtěli bychom Vám s manželem velmi poděkovat za celý projekt výměny studentů. Jsme upřímně rádi, že se tohoto projektu syn mohl zúčastnit. Pobyt v Německu byl podle jeho slov velmi pěkný a ze strany německých hostitelů výborně připravený.

Pokud byste za účastníky připravovali nějakou formu poděkování německým rodinám, rádi se připojíme!

Ještě jednou děkujeme za zajímavý a výborně připravený projekt!!!!

Ivo a Jitka Lachmanovi – rodiče Ivo Lachmana, 2.B


 

Logo projektu – mořská vlna, racci a název programu.

 

Společně vytvořený model wattového moře.

 

První večer. Děti již odpočívají po dlouhé cestě v rodinách. Učitele ještě čeká pracovní večeře a doladění detailů před společně stráveným týdnem. Vše je třeba připravit a naplánovat s ředitelkou školy, paní Schmidt – první zprava, a s řidičem autobusu, panem Sáblíkem – první zleva.

 

Sušíme.

 

Společná fotografie na závěr prezentace projektu o wattovém moři v tričkách s vlastnoručně vytvořeným logem projektu – zezadu.

 

Zepředu.

 

Dorum-Neufeld. Na pláži u Severního moře. Bez průvodce národního parku Nationalpark Wattenmeer není pohyb po wattech bezpečný.

 

Malé hromádky na dně moře, které připomínají uvařené špagety, vytvořil pískovník rybářský (wattový červ), který filtruje mořský písek s mikroorganizmy. Co již jeho tělo nepotřebuje, jde zadním otvorem ven…

 

Hledání a sběr wattových organizmů, v dálce les větrných elektráren.

 

Pískovník rybářský neboli wattový červ. Rychle s ním do kyblíku a pak pod mikroskop.

 

Teplá voda by nebyla?

 

V laboratoři Domu přírody. Linda pozoruje kraba pobřežního.

 

Brémy. Na vyhlídkové terase.

 

Jdeme naproti přílivu!

 

Kdo bude rychlejší? Voda, nebo my?

 

Gymnázium Blansko není jedinou partnerskou školou IGS Oyten. Na stěně přátelství u vchodu do budovy školy jsme v dobré společnosti španělského partnera.

 

Krásný výhled na zapadající slunce, jehož paprsky se ztrácejí v mořských vlnách …
No dobře, je to jen tapeta v bistru u supermarketu.

 

Chladno od nohou a respekt z nekonečného prostoru jsme kompenzovali dobrou náladou.

 

A teď po schodech nahoru na Beobachtungsstelle – pozorovatelnu ptáků a přicházejícího přílivu.

 

V Německu musí být pořádek.

 

Racek? Čáp?

 

Nebyl by chutnější vařený? Dobrou chuť, Filipe!

 

Snad tuto malou muchomůrku neodnese po wattech prohánějící se silný vítr.

 

Prezentace projektu před žáky školy v Oytenu. Smíšené česko-německé dvojice prezentovaly vždy jeden společně vytvořený slide  - zde Ondra a Ben připravili výklad o skrobikule ploché, kterou objevili, nasbírali, nafotili a zkoumali před dvěma dny na wattovém pobřeží u Severního moře.

 

Česko-německý pracovní tým pedagogů při setkání na zavěrečné grillparty v městečku Embsen, která se konala za účasti všech zúčastněných německých hostitelských rodin a dětí zapojených do projektu.

 

Za rok u Severního moře opět na shledanou.

 

 

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies