Předvolební kampaň cizích jazyků

Před studenty sekundy gymnázia stojí každoročně rozhodnutí o výběru druhého cizího jazyka. Z ekonomických i organizačních důvodů je možno třídu rozdělit na dvě jazykové skupiny. Při konečném výběru jazyků, které budou od tercie ve třídě vyučovány, se vyhovuje většinovému zájmu dětí i rodičů.  Od tercie tedy budou otevřeny dvě jazykové skupiny - němčina a francouzština. S výběrem sekundánům již tradičně pomáhají jejich starší spolužáci, kteří si pro ně připravili prezentace jednotlivých jazyků. Aby bylo pro žáky jejich rozhodování snazší, využili vyučující cizích jazyků květnového Dne Evropy.

Než se sekundáni vydali poznávat krásy cizích zemí a jazyků, stali se v rámci interaktivní hry Já jako součást Evropské unie jednou z 28 členských zemí EU. Každou ze zemí reprezentovala jedna hvězda, která obsahovala indicie, které žáky přivedly k tomu, jakou zemi vlastně prostřednictvím hvězdy zastávají.

Hned na první zastávce na cestě po Evropě na studenty dýchla germánská kultura. Kravička Milka, Albert Einstein, řetězec Kaufland nebo známí sportovci se představili hned v úvodu prezentace německy mluvících zemí. Bylo vhodné dávat při prezentaci pozor, následoval totiž soutěžní kvíz o sladké odměny. Pokud někoho přemýšlení unavilo, byly připraveny i typické německé pochutiny jako štrúdl, linecké cukroví, vídeňský řízek nebo frankfurtské párky. Vše zmizelo mrknutím oka. Za doprovodu písně Včelka Mája v německém provedení žáci pomalu pokračovali v cestě Evropou až do Francie. Žáci tercie připravili prezentaci francouzštiny, kterou se učí devět měsíců. Učebna francouzštiny na blanenském gymnáziu již sama o sobě navozuje atmosféru „malé Francie“. Přípravě prezentace věnovali studenti se svou francouzštinářkou PhDr. Ivanou Jakubcovou dost času a úsilí, což se vyplatilo. Bylo to zřejmé z výrazů žáků sekundy, kteří přišli, aby si udělali představu o tomto krásném jazyku. Žáci, kteří byli v kostýmech prezentujících některé francouzské profese (vinaři, pekaři, malíři,…), vstoupili do třídy za zvuku francouzské hymny. Krátce se představili a řekli několik frází, samozřejmě francouzsky. Jejich vystoupení bylo doplněno prezentací Francie, zpěvem a tancem dvou francouzských písní. Závěrečný kvíz prověřil znalosti o Francii. Na závěr byla pro hosty připravena ochutnávka několika francouzských jídel (bûche-tradiční vánoční dezert, quiche–slaný koláč, crêpes-palačinky.) Vše probíhalo ve velmi přátelské, radostné a uvolněné atmosféře.

Příjemně strávené dopoledne snad přispělo k tomu, že rozhodování o druhém jazyku bude pro sekundány o něco málo jednodušší.

 A jaké faktory ovlivňují výběr cizího jazyka? Zde jsou odpovědi teenagerů.

Žaneta: Je pravda, že to bylo i přání otce, zvolit jako druhý jazyk němčinu. V budoucnu bych chtěla hodně cestovat, studovat v zahraničí a nejspíš i bydlet v cizině, proto považuji kombinaci angličtina, němčina a ruština za ideální a chci těmito jazyky mluvit plynule.

David: Dnes již není tolik důležité ovládat dobře cizí jazyk. Stačí internet a do něj zadat překladač.

Jonáš: Já potkávám angličtinu na každém kroku. Mnoho stránek nebo jejich obsah při užívání internetu je právě v angličtině – Wikipedia, You Tube,Facebook,Turtch či Reddit. Občas se setkám s nepřesností překladu v titulcích zahraničních filmů.

Tomáš: Cizí jazyk používám při čtení složení výrobků.

Adam: Německy mluví můj táta a využívá tuto znalost jazyka při  práci s obchodními partnery. Osobně studium cizích jazyků příliš rád nemám, volil jsem tedy výběr kombinace cizích jazyků čistě z pragmatické stránky, protože v našich podmínkách je daleko pravděpodobnější, že budu v kontaktu s německou firmou než s francouzskou či španělskou.

Znalost cizích jazyků je v dnešním světě jedním z klíčů k dosažení profesních úspěchů. Cílem projektu Den Evropy na Gymnáziu Blansko je propagovat výuku cizích jazyků mezi rodiči, kteří rozhodují o jazykovém vzdělání svých dětí, protože klíčem ke správné volbě cizího jazyka není to, zda je daný jazyk na vrcholu popularity, ale to, jak takový jazyk jejich potomci v budoucnu využijí v praxi.

PhDr. Ivana Jakubcová

Mgr. Jana Žilková

 

Fotografie najdete zde.