Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Ředitel školy Mgr. Radek Petřík ocenil u příležitosti slavnostního vyřazení maturantů 2. 6. 2017 v Kině Blansko nejlepší studenty. Z každé ze čtyř tříd v maturitním ročníku byli pochvalou ředitele školy a finanční odměnou v podobě poukázky na odběr knih v jednom z blanenských knihkupectví odměněni studenti s dlouhodobě vynikajícím prospěchem, studenti, kteří obětavě pracovali pro třídní kolektiv a přispívali svou činností k pozitivnímu klimatu mezi spolužáky. V neposlední řadě se dostalo ocenění těm studentům, kteří úspěšně reprezentovali Gymnázium Blansko v oborových, sportovních a dalších soutěžích na úrovni krajských a celorepublikových kol.

O tom, jak si v tomto školním roce vedli studenti gymnázia v SOČ (odborné středoškolské činnosti) se svými odbornými pracemi, vypovídá následující tabulka. Nejlépe se vedli Lenka Suchá ze septimy A, Ladislav Zouhar ze 4.B a Petra Müllerová, Matěj Tužil a Adam Přikryl z oktávy A.

Všem vítězům blahopřejeme a novým absolventům přejeme úspěšný vstup do nové životní etapy.

 

Mgr. Jana Žilková a RNDr. Ludmila Hloušková

 

obor

název práce

autor

třída

umístění okresní kolo

 

umístění krajské kolo

02. Fyzika

Akumulátory

Adam Přikryl

oktáva A

1. místo - postup do krajského kola

6. místo

03. Chemie

Syntéza spirocyklických látek na bázi pseurotinů

Lenka Suchá

septima A

1. místo - postup do krajského kola

6. místo

03. Chemie

Radioaktivní prvky ve vodárenství

Martin Šebek

oktáva A

2. místo

-

08. Ochrana a tvorba životního prostředí

Víte, co dýcháte?

Petra Műllerová

oktáva A

1. místopostup do krajského kola

4. – 8. místo

10. Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace

Mobilní síť

Matěj Tužil

oktáva A

2. místo - postup do krajského kola

 

4. – 9. místo

 

10. Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace

Výroba elektrické energie

Martin Klimeš

4. A

3. místo

-

14. Pedagogika, psychologie, sociologie

Motivy a myšlení sériových vrahů

Aneta Řezníková

4. A

3. místo

 

-

16. Historie

Zaniklé středověké vesnice na Drahanské vrchovině

Ladislav Zouhar

4. B

1. místopostup do krajského kola

3. místo – návrh na postup do celostátního kola jako náhradník

 

Publikováno: 13.června 2017, F. Plaček

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko