Aktuálně

Plenární schůze rodičovského sdružení

11. listopadu 2014 v 15,30 hod. se koná v jídelně školy plenární schůze rodičovského sdružení. Po společné úvodní části budou následovat schůzky ve třídách.

Školní kolo turnaje XO ovládli zkušení piškvorkáři, ale i nováčci

Ve středu 15. října bylo blanenské gymnázium svědky letošního školního kola turnaje XO alias piškvorek. Všech 10 nominovaných pětičlenných týmů se sešlo v 8 hodin ve školní jídelně, aby zde zápolily o možnost reprezentovat školu v okresním kole. ...

Babí léto v Praze

Po dlouhém období intenzivních dešťů a zatažené oblohy počasí ukázalo svou vlídnou tvář, shodou příznivých okolností, právě v čase, kdy na již tradiční podzimní historicko – literární exkurzi v Praze pobývali studenti maturitního ročníku Gymnázia Blansko. ...

Exkurze do ČHMÚ v Praze v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v JMK

Ve dnech 23. a 24. 09. 2014 se skupina vybraných studentů z vyššího gymnázia v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji zúčastnila dvoudenní odborné (fyzikálně-zeměpisné) exkurze do Prahy. ...

Primáni se na prvních závodech neztratili

Jedna zlatá, jedna stříbrná, jedna bronzová a čtyři „bramborové“, to je bilance z úterního okresního přeboru v přespolním běhu v Lysicích (30. 9. 2014). ...

Rusko se musí zažít!

Ve dnech 14. – 22. září se dvacet sedm studentů (ruštináři a Perličky) a čtyři učitelé vypravili na zatím nejdelší zájezd v dějinách blanenského gymnázia, při němž navštívili pět zemí a čtyři hlavní města! Zamířili daleko směrem na severovýchod a navázali ...

Srdce pro radost

Akce vznikla na základě výzvy časopisu AGE, která nás oslovila. Vyzývá děti, žáky, studenty k akci - darovat srdce (nějakým způsobem vyrobené, či vyrobená) lidem, které mají rádi, lidem, kteří pro ně něco znamenají, ale i pro lidi, které neznají. ...

Kemp v Rakoveckém údolí

Letos o prázdninách v termínu 17. - 23. 8. jsem se účastnila biologického kempu v Račicích hrazeného EU z programu přeshraniční spolupráce, tudíž zde byli i studenti ze Slovenska. ...

Seznamovací pobyt - PRIMA, Hodonín u Kunštátu, 3. 9. - 5. 9. 2014

Rekonstrukce na Gymnáziu v Blansku

S novým školním rokem byly ukončeny stavební práce na blanenském gymnáziu. Od listopadu 2013 zde probíhala komplexní rekonstrukce a zateplení spojovací lávky a tělocvičny, výměna oken a zateplení přístavby. Studenti se tedy mohou těšit z moderní tělocvičny a z celkově nového a svěžího vzhledu školy.

Náklady jsou cca 13 milionů Kč, z toho 8 milionů Kč zaplatil zřizovatel školy, tedy Jihomoravský kraj, a zbývajících 5 milionů bylo využito z dotace Státního fondu životního prostředí České republiky. Zhotovitelem stavby je 1. VASTO Vsetín.

Do nově zrekonstruovaných prostor školy vonících novotou můžete nahlédnout zde.

Archiv všech vydaných článků v jednotlivých školních rocích:

Copyright 2012 Gymnázium Blansko