Aktuálně

Úřední hodiny v kanceláři Gymnázia Blansko během prázdnin

 

1. 7. 2015

9,00 – 12,00

8. 7. 2015

9,00 – 12,00

15. 7. 2015

9,00 – 12,00

22. 7. 2015

9,00 – 12,00

29. 7. 2015

9,00 – 12,00

5. 8. 2015

9,00 – 12,00

12. 8. 2015

9,00 – 12,00

19. 8. 2015

9,00 – 12,00

Od 24. 8. 2015 denně  8,00 – 15,00

 

V Blansku 30. 6. 2015                                                Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Pochvaly ředitele školy za umístění v soutěžích

Poslední den školního roku byli oceněni žáci, kteří úspěšně reprezentovali naše gymnázium v předmětových soutěžích nebo sportovních utkáních. Od vedení školy obdrželi knižní poukázku, která byla financována z Rodičovského sdružení. ...

Studentka blanenského gymnázia je autorkou příručky o tom, jak žít bez dluhů

Veronika Vykydalová získala v oboru Ekonomika a řízení s prací Život na dluh krásné 2. místo celostátního kola SOČ. ...

Studentka blanenského gymnázia vyrobila doma Teslův transformátor

Nikola Odehnalová obsadila 4. místo celostátního kola SOČ s prací Teslův transformátor v oboru Fyzika.

Projekt "Saljut 1945 aneb Když v Blansku končila válka" pádí kupředu

Na projektu Gymnázia Blansko „Saljut 1945, aneb Když v Blansku končila válka“, o kterém jsme již na webových stránkách školy informovali a který bude plně realizován a představen široké veřejnosti na podzim 2015, se pilně pracuje i přes probíhající čas prázdnin a dovolených. ...

Úspěchy studentů blanenského gymnázia v celostátním kole SOČ

Studentky letošních oktáv Gymnázia Blansko, Veronika Vykydalová a Nikola Odehnalová, dosáhly výrazného úspěchu na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ). ...

Výlet sekundy do Modré u Velehradu

Běželi jsme pro sny pěti dětí

Z pátku na sobotu 12. a 13. června 2015 se uskutečnil 3. ročník charitativního štafetového běhu Běžíme pro Tvůj sen – You Dream We Run, Blansko 2015 a tým naší školy Gympláci samozřejmě nemohl chybět. ...

Zkrášlení studentských šaten

V rámci projektových dnů v závěru školního roku jsme vylepšili vzhled školní šatny. Některé skříňky měly záda počmárané, popsané. Nemyslíme si, že by se všem studentům tento stav líbil a po dohodě s vedením školy jsme dřevotřísku natřeli a pomalovali.

Gymnázium Blansko díky Recyklohraní přispělo k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 8 televizí, 4 monitory a 346,00 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček ...

Historická exkurze pro kvarty do jižních Čech (17. 6. - 19. 6. 2015)

Fotky najdete zde.

Školní dějepisná soutěž má své vítězky!

V průběhu letošního školního roku  zorganizovalo blanenské gymnázium roční korespondenční soutěž, která  měla prohloubit studentské znalosti o 1. světové válce. ...

Polystyrenová dílnička

Polystyrenová dílnička - Dubuffet a jeho umění, inspirace jeho prací jako poslední pozdrav z výtvarné dílničky v tomto školním roce. Papíroví paňáci zdobí mezanin hlavní školní budovy. ...

14. června - Světový den dárců krve

Dárci krve z blanenského gymplu

V letošním školním roce, stejně jako v několika letech minulých, se rozhodli mnozí maturanti k dobročinné akci. Skupinka ,,odvážlivců“ se vydala do Brna udělat dobrý skutek v podobě darování nezbytně důležité tělní tekutiny – krve. ...

Kolektivní výtvor z hodin výtvarné výchovy třídy KVARTA A

Dílo, které žáci vyryli pod vedením své učitelky Evy Juračkové, je možné obdivovat před vstupem do školní jídelny. ...

Fantastický Lukáš Nezval v ústředním kole Dějepisné olympiády

Ve dnech 25. - 29. 5. 2015 proběhlo v Litoměřicích celostátní kolo 44. ročníku Dějepisné olympiády pro rok 2014/2015. Účastníkem byl i student Gymnázia Blansko Lukáš Vladislav Nezval, který se ...

"Saljut 1945 aneb Když v Blansku končila válka..." - představení nového česko - ruského projektu Gymnázia Blansko

Celý letošní rok se koná řada akcí vztahujících se k 70. výročí konce druhé světové války. K připomínce této významné události se připojilo i Gymnázium Blansko.  V rámci dotačního programu „Do světa 2015“ vyhlašovaného Jihomoravským krajem připravilo projekt s názvem Saljut 1945. ...

Archiv všech vydaných článků v jednotlivých školních rocích:

Copyright 2012 Gymnázium Blansko